Kommentar
Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Er jeg for gammel – til pensjonssparing? Ikke tale om

Mann (61): Er jeg for gammel til pensjonssparing? Svaret er at dette passer for mange, bare du er over 18 og under 75 år. Du bestemmer faktisk helt selv!

Jeg får stadig høre at jeg er for gammel til å benytte meg av den nye skattefavoriserte pensjonssparingen (IPS). De som er unge eller i etableringsfasen får høre at ordningen passer best for formuende middelaldrende personer og i alle fall ikke kan sammenliknes med BSU. Kanskje IPS egentlig betyr Ikke Pensjon fra Staten?

Som en følge av alderspensjonsreformen i folketrygden innfører Stortinget en ny og forbedret versjon av skattefavorisert pensjonssparing, IPS (individuell pensjonssparing). Dette har vært varslet lenge, fordi det samme storting har innført en ny folketrygd der det blir vanskeligere for fremtidens pensjonister å komme opp til et greit inntektsnivå. Leser vi om IPS i media ser det ut som om dette representerer enten himmel eller helvete. Jeg tror ikke på noen av delene.

Pengene blir ikke borte underveis

IPS ikke for unge? Enig, dersom vi med unge mener de som er i etableringsfasen. De bør spare i BSU, konsentrere seg om å kjøpe den boligen de trenger, og få gjelden ned under 70 prosent av boligens verdi. Har du penger til overs og vil spare langsiktig, kan andre spareformer være vel så bra, som for eksempel fondskonto (ikke bundet sparing) eller ASK (ikke bundet sparing for aksjer og aksjefond.

Er målet sparing til pensjon, er det flott å binde pengene. Da blir de ikke borte underveis.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Usikker på om IPS kan være noe for deg? Her er våre IPS-råd til unge

IPS ikke for voksne? Helt uenig, dersom problemet er bundet sparing. IPS er bundet til 62 år og må utbetales over flere år, minst 10 og minst til du har fylt 80 år.
No problem – faktisk det motsatte. Er målet sparing til pensjon, er det flott å binde pengene. Da blir de ikke borte underveis.

Selvsagt kan du avbryte sparingen hvis noe viktigere kommer i veien. Selvsagt kan du ta pengene ut som pensjon dersom du blir ufør. Selvsagt kan det i noen situasjoner gjennom livet være kjipt å ha penger du ikke kan få tak i. Plasteret på det potensielle såret er skattefavoriseringen, som gjør dette til en mer gunstig ordning enn andre spareordninger.

Les også: Ny ordning for pensjonssparing – dumt fordi det er bra?

– Sparing er bra for oss

Vi er heldige som har folketrygden. Den er basis for vår pensjonsinntekt. Men det legges ikke til side en krone til din egen alderspensjon fra folketrygden. Ja, vi har oljefondet (Pensjonsfond Utland) men det er ikke øremerkede midler. Det er dine og mine barn som helt og holdent skal betale pensjonsgildet vårt.

IPS ikke for gamlinger? Det er sånne som meg, det. Jeg er 61 år, og er helt uenig.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Ny folketrygd er vedtatt for å spare inn en drøss milliarder, ved at det blir mindre alderspensjon å hente. Ja, du kan jobbe lenger, og ja, du kan unngå deltid og på den måten øke muligheten for bedre pensjon. Men faktum kan ingen løpe fra – det blir mindre pensjon der fremme. Det har Stortinget sagt. Det er her IPS kommer inn i bildet, for å gi deg og meg en ekstra stimulans til å sikre inntekten i pensjonsårene, mot å redusere forbruk i dag.

IPS ikke for gamlinger? Det er sånne som meg, det. Jeg er 61 år, og er helt uenig.

Selvsagt vil jeg sette inn penger på IPS. Kona mi også. Sparing er bra for oss og vi har ikke på noen måte tenkt å brenne av alt på en gang. Derfor er ikke bindingstiden noe problem. Vi slutter sparingen når det passer oss. Vi starter utbetalingen når det passer oss – og dør vi fra pengene, går de til arvingene. No problem.

IPS ikke for pensjonister? Dønn uenig. Legg av så mye du kan, gjerne også som IPS, slik at den som blir igjen som enke eller enkemann har noe å leve av når den andres pensjon blir borte.

IPS er etter min mening bra for mange. Bestem selv om det er noe for deg.

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017. Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2019).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 67 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i. Forvaltningskostnaden for våre pensjonsprofiler er 0,8-1,15 prosent for fordelskunder, og 0,95-1,25 prosent for øvrige kunder.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Les også: Det er ingen skam å dø med gjeld