Blogginnlegg
Bjørn Erik Sættem

Hvilken barneforsikring skal du velge?

Jeg har to barn, og har kjøpt barneforsikring til begge. Jeg valgte ikke den billigste forsikringen, men heller ikke den dyreste. Dette la jeg vekt på.

Ulykkesforsikring, barneforsikring med uføredekning eller den dyreste varianten som inkluderer helseforsikring? Dette er de tre vanligste barneforsikringene foreldre kan velge mellom i dag.

Prisen varierer fra noen hundrelapper (ren ulykkesforsikring), til 2-3 000 kroner (med utbetaling ved uførhet) og helt opp mot 5000 kroner, for den mest omfattende dekningen.

Å kun kjøpe den billigste varianten, en ren ulykkesforsikring, var ikke aktuelt for meg. Denne gir kun erstatning hvis barna blir livsvarig medisinsk ufør etter en ulykke. En ulykkesforsikring gjelder ikke dersom uførheten skyldes sykdom, noe som er langt mer vanlig.

offset_298410_w800px.jpg
BEDRE FØRE VAR?: Hvis barn blir ufør i ung alder, kan de risikere å leve med lav uføretrygd resten av livet. Og nei, barn er ikke alltid tilstrekkelig dekket gjennom det offentlige. Illustrasjonsfoto

Det viktigste for meg ved valg av barneforsikring var at den skulle forsikre barna mine mot en økonomisk katastrofe. Hva mener jeg med det? Det verst tenkelige – ut fra et økonomisk ståsted – er at barna mine er så uheldige å bli uføre i ung alder. Da vil de ikke kunne jobbe og tjene til livets opphold.

Derfor har jeg valgt en barneforsikring som har en god dekning ved uførhet – både en større engangs utbetaling når de fyller 18 år, samt en årlig uførepensjon fra de er 18 til 67 år. Dette er penger som kommer i tillegg til uførepensjonen fra folketrygden, som per i dag er cirka 270 000 kroner. Det er ikke mye å leve av. De som står utenfor arbeidslivet har uansett nok utfordringer i hverdagen, om de ikke også skal slite med dårlig økonomi i tillegg, tenker jeg.

Det verst tenkelige – ut fra et økonomisk ståsted – er at barna mine er så uheldige å bli uføre i ung alder.
- Bjørn Erik Sættem, kommunikasjonssjef i Storebrand

Å betale ekstra for å også få en helseforsikring, var jeg mindre interessert i. De gangene mine barn har vært syke, har vi fått prioritet på legevakten. Vi har også kommet raskt til spesialist. Jeg vet at det kan være tilfeller hvor barn også må vente på behandling, for eksempel for å få innlagt dren i øret, og her vil en helseforsikring kunne gi rask behandling på privat sykehus. Men den risikoen tar jeg. Alternativt kan jeg bla opp noen tusenlapper og betale for behandling på et privat sykehus selv.

Hvilket selskap man bør velge overlater jeg til deg, siden jeg ikke er nøytral her. Her er noen gode artikler som har sett på de ulike barneforsikringene i markedet:

Norsk familieøkonomi: Test av barneforsikring (desember 2016)
Dine Penger: Alt du trenger å vite om barneforsikringer (NB: Betalingsmur, mars 2015)
Klikk.no: Bruk barnetrygden til å forsikre barna (april 2014)

Her kan du lese om Storebrands utvalg av barneforsikringer