Kommentar
Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand

– Nå strammer vi inn klimakravene et ekstra hakk

Det skal lønne seg å være forberedt på det grønne skiftet, enten du er privat sparekunde eller en stor investor i det globale næringslivet.

I Storebrand har vi et spesielt ansvar overfor begge grupper – fordi vi forvalter spare- og pensjonspengene til over en million nordmenn og er en av de største kapitalforvalterne i Norden. Med vår nye klimastrategi staker vi ut en tydelig retning for veien videre.

Storebrand har forpliktet seg til å ha en klimanøytral investeringsportefølje innen 2050. Vår nye klimastrategi gjelder alle våre investeringer, og blir et viktig verktøy for å nå dette målet.

Det er spesielt tre tiltak som gjør denne strategien offensiv:

  • For det første ekskluderer vi nå selskaper som aktivt motarbeider Parisavtalen og de grepene som må tas for å nå klimamålene. Vi godtar ikke slik lobby-virksomhet. Dette har allerede fått konsekvenser. Storebrand eier ikke lenger aksjer i oljegigantene Chevron og Exxon.
  • For det andre skal vi engasjere oss enda mer i selskapene som har høye utslipp. Vi skal være en aktiv eier og påvirke selskapene til å redusere sine utslipp.
  • For det tredje inkluderer vi også arbeidet vi gjør på avskoging som en del av klimastrategien.

Les også: Hva er Gode penger?

Hvorfor tar vi disse grepene?

I en debatt jeg var med i nylig fikk jeg spørsmålet om hvorfor vi som et stort finanskonsern er opptatt av bærekraft. "Det er vel ikke kjernevirksomhet for dere?" spurte debattlederen.

For å forstå det, må vi gå to skritt tilbake. Hva er rollen vår som finanskonsern? Hva driver vi med?

Vi tar vare på sparepengene til over to millioner nordmenn og svensker. For at pengene skal vokse og gi best mulig avkastning for kundene plasseres de for eksempel i aksjer eller i lån til selskapene, såkalt obligasjoner. Pengene må investeres i selskaper som vi tror vil tjene penger i nær og fjern fremtid. En viktig del av vurderingene er klimarisiko, kort sagt om selskapene vi investerer i er i stand til å tjene penger i en verden der utslipp kuttes drastisk.

Vår erfaring med bærekraftige investeringer gjør at vi er overbevist om at selskaper som ikke er med på det grønne skiftet, ikke er en god investering.
Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand

Vi tror på FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen. Vår erfaring med bærekraftige investeringer gjør at vi er overbevist om at selskaper som ikke er med på det grønne skiftet, ikke er en god investering. Bare ta kullselskaper som eksempel. Kull har svært begrenset vekstmuligheter, i en verden som må redusere klimagassutslipp. Disse selskapene sakker akterut og vil bli mindre verdt i løpet av noen få år. Derimot vil det være lønnsomt å investere i selskaper som ser muligheten som ligger i å tilpasse seg FNs bærekraftsmål.

Les også: La pengene dine gjøre nytte for seg

Trygge investeringer

Storebrand har jobbet med bærekraftige investeringer i 25 år, og vi har utviklet en metodikk for å plukke de beste selskapene. altså de selskapene som bidrar til å oppfylle bærekraftsmålene. Disse selskapene kaller vi løsningsselskaper. Er du kunde i Storebrand så finner du løsningsselskapene, som selskaper som leverer fornybar energi, i flere av våre fond. På den måten er det enkelt å bidra til det grønne skiftet, uten å ha detaljkunnskap om hvert enkelt selskap, eller ta risikoen det innebærer å investere i enkeltselskaper. Vi er avhengige av at investorer, selskaper og myndigheter drar i samme retning for å sikre en god økonomisk utvikling, god avkastning og at vi når bærekraftsmålene.

Med den nye klimastrategien kan våre kunder være enda tryggere på at deres investeringer er investert i på en måte som både gir god avkastning og er bra for utviklingen i verden.