Hvem arver pensjonen din?

Vet du hvem som arver pensjonen din?

Når vi snakker om arv, tenker de færreste på pensjon. Vet du hvilke penger som går til dine kjære etterlatte, og hva som går tilbake til fellesskapet? Få oversikten her.

For de fleste er opptjent pensjon mye penger, og pengene kommer fra flere steder. Du får fra staten gjennom folketrygden (utbetales av NAV) og fra arbeidsgivers sparing gjennom bedriftens pensjonsordning. I tillegg har du kanskje én eller flere private spareavtaler, samt opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgivere.

– Det som kan være litt overraskende er at ikke all oppspart pensjonskapital eller pensjonsrettigheter kan overføres gjennom arv, sier pensjonsøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug.

Les også: Dette betaler du i skatt som pensjonist

Vi har derfor, sammen med pensjonseksperten Knut, laget en enkel oversikt som viser hvilken pensjon som kan arves. Det som ikke kan arves, går tilbake til fellesskapet. Det kan være staten, eller til de som lever lenge i den samme pensjonsordningen. Under bildet finner du litt mer detaljert informasjon om hva som gjelder for den enkelte pensjonsavtalen.

Hvilken pensjon arver dine etterlatte?

Infografikk_hvem-arver-pensjon_800px.png
VIKTIG: Noen avtaler har også såkalte etterlattedekninger, som kompenserer de etterlatte på ulike måter ved dødsfall. Sjekk hva din bedrift har ved å logge deg inn fra forsiden av storebrand.no, eller spør HR-avdelingen din. Infografikk: Storebrand

Pensjonsavtale: Folketrygden (utbetales av NAV)

Arves: Nei. Pensjonen opphører, og ingen arver noe.

Folketrygden har ingen sparing i tradisjonell forstand, men for hvert år du jobber opparbeider du deg en pensjonsrettighet. Denne utgjør 18,1 prosent av inntekten din opp til 7,1 G. «G» betyr grunnbeløpet i folketrygden. I mai 2019 betyr 7,1 G at taket er på cirka 709 000 kroner. Pensjonen fra folketrygden utbetales av NAV så lenge du lever.

Pensjonsavtale: Avtalefestet pensjon (AFP)

Arves: Nei. Rettigheten faller bort, og ingen arver noe.

AFP i privat sektor er også en livsvarig pensjon. Pensjonen beregnes på grunnlag av alle år med registrert inntekt til du fyller 61 år, gitt at du oppfyller kravene til uttak. Ikke alle bedrifter har en tariffavtale som omfatter AFP. Er du usikker på om din bedrift har AFP, kan du sjekke med HR-avdelingen din. 

Les også: Dette bør du vite om AFP

Knut Dyre Haug 72677-800-tiny
GIR RÅD: Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug gir deg en innføring i hvilke pensjonspenger som arves, og hva som går tilbake til «fellesskapet». Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Pensjonsavtale: Fripolise

Arves: Nei. Pengene går tilbake til fellesskapet, i praksis til de som lever lenge i den samme pensjonsordningen.

En fripolise er opptjent pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde ytelsespensjon. 

Pensjonsavtale: Ytelsespensjon (YTP)

Arves: Nei. Pengene går tilbake til fellesskapet, i praksis til de som lever lenge i den samme pensjonsordningen. Vær imidlertid oppmerksom på at mange av disse avtalene kan ha tilknyttet en pensjon som går til etterlatte. Sjekk hva som gjelder deg ved å logge deg inn hos din bedrifts pensjonsleverandør. 

I en ytelsespensjon får du utbetalt en prosentandel av lønnen din i pensjon, normalt mellom 60 og 70 prosent. Stadig færre har denne pensjonsordningen.

Les også: Snart pensjonist? Her er våre spareråd

Pensjonsavtale: Innskuddspensjon (ITP)

Arves: Ja. Resterende sparesaldo går til arvingene dine.

I en innskuddspensjon betaler arbeidsgiveren din inn en prosentandel av lønnen din til din pensjonskonto hver måned. Sparesaldoen ved dødsfallet blir utbetalt til arvingene dine, i denne rekkefølgen: Først skal pengene brukes til en årlig barnepensjon på opptil 1G årlig, frem til de fyller 21 år. Er det mer penger igjen, går de til ektefellepensjon som utbetales over 10 år. Har du ikke barn eller samboer/ektefelle, går pengene til dødsboet og utbetales derfra.

Pensjonsavtale: Pensjonskapitalbevis 

Arves: Ja. Resterende sparesaldo går til arvingene dine.

Et pensjonskapitalbevis er opptjent pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon. Ved dødsfall blir beløpet på pensjonskontoen din utbetalt til arvingene dine. Hvis den er under utbetaling, blir det resterende beløpet utbetalt til arvingene. Se samme regler for utbetaling som innskuddspensjon.

Egen sparing: Ekstrapensjon

Arves: Ja. Sparesaldoen går til arvingene dine.

Beløpene du har spart selv, går selvsagt til dine arvinger. Hvis du har sparing i Ekstrapensjon, som er det spareproduktet Storebrand anbefaler for fleksibel sparing til pensjon, er det i tillegg en forsikring. Det vil si at det ved dødsfall utbetales 105 prosent av spareverdien til arvingene. 

Les også: Lyst til å gå av med pensjon som 62-åring?

Egen sparing: IPS – individuell pensjonssparing 

Arves: Ja. Resterende sparesaldo går til arvingene dine.

Sparesaldoen ved dødsfallet blir utbetalt til arvingene dine, i samme rekkefølge som for innskuddspensjon. 

Hvem er arvingene dine, da?

All pensjon som arves, går i første rekke til barn og ektefelle/samboer. Hva som bestemmer hvem som skal arve, er reglene som gjelder for det enkelte produktet samt arveloven. Du kan i noen grad påvirke dette gjennom et testament.

Dersom du ikke har opprettet et testament, fordeles som regel arven etter deg mellom slektsarvinger og eventuell ektefelle eller samboer. Hva som er slektsarvinger deles inn i arveklasser, hvor pengene dine går til den eller de som befinner seg i den nærmeste arveklassen. Det kan være lurt å sette seg inn i dette, slik at arven din ikke ender opp hos en fjern fetter i stedet for ektefelle (dersom du ikke har barn, red. anm.). Husk også at det skal trekkes skatt før utbetaling, etter gjeldende regler.

Les også: – Det gikk opp for meg at hun kunne sitte igjen uten noen ting

Du har altså mulighet til å påvirke deler av hvem som skal få arve pensjonen din, men ikke alt. Ønsker du å styre dette mer selv kan du opprette et testament eller en samboerkontrakt. Da anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat.

NB: For livsforsikring gjelder helt egne regler. Er du interessert i disse reglene kan du ta kontakt med kundesenteret vårt på telefon 915 08 880.

Vil du samle alle pensjonsutbetalingene på ett sted? Sjekk ut «Smartkonto», vår beste konto for deg over 60 år.