Hvem arver pensjonen din?

Vet du hvem som arver pensjonen din?

Når vi snakker om arv, tenker de færreste på pensjon. Vet du hvilke penger som går til dine kjære etterlatte, og hva som går tilbake til fellesskapet? Få oversikten her.

For de fleste er opptjent pensjon mye penger, og pengene kommer fra flere steder. Du får fra staten gjennom folketrygden (utbetales av NAV) og fra arbeidsgivers sparing gjennom bedriftens pensjonsordning. I tillegg har du kanskje en eller flere private spareavtaler, samt opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgivere.

Vi har laget en enkel oversikt som viser hvilken pensjonspott som arves, og hva som går tilbake til fellesskapet – altså staten, eller til de som lever lenge i den samme pensjonsordningen. Under bildet finner du litt mer detaljert informasjon om hva som gjelder for den enkelte pensjonsavtalen.

Hvilken pensjon arver dine etterlatte?

Infografikk_hvem-arver-pensjon_800px.png
VIKTIG: Noen avtaler har også såkalte etterlattedekninger, som kompenserer de etterlatte på ulike måter ved dødsfall. Sjekk hva din bedrift har ved å logge deg inn på fra forsiden av storebrand.no, eller spør HR-avdelingen din.

Pensjonsavtale: Folketrygden (utbetales av NAV)

Arves: Nei. Pensjonen opphører, og ingen arver noe.

For hvert år du jobber, og har registrert inntekt, opparbeider du deg en pensjonsrettighet tilsvarende 18,1 prosent av inntekten din – hvert år – i folketrygden. Det kan være verdt å merke seg at dette gjelder lønn kun opp til 7,1 G. «G» betyr grunnbeløpet i folketrygden. I oktober 2016 betyr 7,1 G at taket er på cirka 660 000 kroner. Pensjonen fra folketrygden utbetales av NAV så lenge du lever.

Pensjonsavtale: Avtalefestet pensjon (AFP)

Arves: Nei. Rettigheten faller bort, og ingen arver noe.

AFP i privat sektor er også en livsvarig pensjon. Pensjonen beregnes på grunnlag av alle år med registrert inntekt til du fyller 61 år, gitt at du oppfyller kravene til uttak. Noen bedrifter har en tariffavtale som omfatter AFP. Er du usikker på om din bedrift har AFP, kan du sjekke med din HR-avdeling.

Pensjonsavtale: Fripolise med eller uten investeringsvalg

Arves: Nei. Pengene går tilbake til fellesskapet, i praksis til de som lever lenge i den samme pensjonsordningen.

En fripolise er opptjent pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde ytelsespensjon.

Pensjonsavtale: Ytelsespensjon (YTP)

Arves: Nei. Pengene går tilbake til fellesskapet, i praksis til de som lever lenge i den samme pensjonsordningen.

I en ytelsespensjon får du utbetalt en prosentandel av din lønn i pensjon (normalt mellom 60 og 70 prosent). Stadig færre har denne pensjonsordningen, ettersom den er både dyr og uforutsigbar for arbeidsgiver.

Pensjonsavtale: Innskuddspensjon (ITP)

Arves: Ja. Resterende sparesaldo går til arvingene dine.

I en innskuddspensjon betaler arbeidsgiveren din inn en prosentandel av din lønn på din pensjonskonto hver måned. Opptjent pensjon i en innskuddsordning arves, og beløpet på pensjonskonto blir utbetalt til arvingene dine. Hvis den er under utbetaling, blir det resterende beløpet utbetalt til arvingene.

Pensjonsavtale: Pensjonskapitalbevis (PKB)

Arves: Ja. Resterende sparesaldo går til arvingene dine.

Et pensjonskapitalbevis er opptjent pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon. Ved dødsfall blir beløpet på pensjonskontoen din utbetalt til arvingene dine. Hvis den er under utbetaling, blir det resterende beløpet utbetalt til arvingene.

Pensjonsavtale: Egen sparing

Arves: Ja. Sparesaldoen går til dine arvinger.

Beløpene du har spart selv, går selvsagt til dine arvinger. Hvis du har sparing i Ekstrapensjon, som er det spareproduktet Storebrand anbefaler for sparing til pensjon, er det i tillegg en forsikring. Det vil si at det ved dødsfall utbetales 105 prosent av spareverdien til arvingene.

Hvem er arvingene dine, da?

All pensjon som arves, går til arvinger etter loven. Loven om innskuddspensjon har ufravikelige regler for dette, og saldo utbetales i denne rekkefølgen:

  1. Barn under 21 år
  2. Ektefelle, samboer eller registrert partner
  3. Dødsbo

Dersom du ikke har opprettet et testament, fordeles arven etter deg mellom slektsarvinger, og eventuell ektefelle eller samboer. Hva som er slektsarvinger deles inn i arveklasser, hvor pengene dine går til den eller de som befinner seg i den nærmeste arveklassen. Det kan være lurt å sette seg inn i dette, slik at arven din ikke ender opp hos en fjern fetter i stedet for ektefelle (dersom du ikke har barn, red. anm.). Husk også at det skal trekkes skatt før utbetaling, etter gjeldende regler.

Du har altså mulighet til å påvirke deler av hvem som skal få arve pensjonen din, men ikke alt. Vår anbefaling er derfor at du oppretter et testamentet, eventuelt en samboerkontrakt, via en advokat.

Les også: Snart pensjonist? Her er våre spareråd