Han skapte første av sitt slag i Norge. Nå gjør han det igjen

Etter syv år på markedet relanserer Storebrand sitt mest populære spareprodukt for pensjon. – En styrke i forhandlinger, sier Lars-Erik Eriksen.

Stadig flere bedrifter bruker pensjon aktivt i forhandlinger når de ansetter folk. Det erfarer Lars-Erik Eriksen, leder for bedriftsmarked i Storebrand.

– Mange nordmenn opplever valg om sparing og avkastning som både fremmed og skummelt. Derfor er det avgjørende at norske bedrifter tilbyr sine ansatte en så optimal pensjonsløsning som mulig, sier Eriksen, som mener bedriftene har et stort ansvar for å ivareta de ansattes interesse.

Nordlendingen er hjernen bak «Anbefalt pensjon», et spareprodukt som så dagens lys allerede i 2012, som det første av sitt slag i Norge.

– «Anbefalt pensjon» handler om å gi de ansatte rett sparing til enhver tid, primært av hensyn til den ansatte, men på sikt også bedriften, sier Eriksen.

Les også: Hvordan gikk det med pensjonspengene dine første halvår av 2019?

Tar hensyn til den enkelte

Undersøkelser Storebrand har gjennomført, viser at ytterst få nordmenn ønsker å ta egne valg om pensjon, og heller velger oppstartsløsningen som settes opp av arbeidsgiver, sammen med leverandøren.

Artboard_1@2x_300cmyk_2
HØYERE AKSJEANDEL: – Som arbeidsgiver skal man være trygg på at de ansatte har det beste, både i dag, men også om 10 år, sier Lars-Erik Eriksen, leder for bedriftsmarked i Storebrand. Grafikken viser hvordan den nye versjonen av «Anbefalt pensjon» lar deg beholde en høyere aksjeandel lenger enn den gamle versjonen. Illustrasjon: Storebrand

Ifølge Eriksen kommer ikke dette nødvendigvis bedriftens ansatte til gode.

– Og med det heller ikke bedriften, som tilbyr et mindre attraktivt produkt til sine ansatte, fortsetter han og utdyper:

– Utfordringen med å tilby de ansatte en standardisert oppstartsløsning for pensjon, er at den ikke tar hensyn til individet - altså den enkelte ansatte, men skjærer alle over en kam. Resultatet blir at ingen får en optimal sparing.

Mest igjen for pengene

Løsningen til Eriksen er individuelt tilpassede spareprofiler, uten merarbeid for bedriften.

– «Anbefalt pensjon» tilpasser sparingen til alderen din. Som ung spares mest i aksjer, og når du nærmer deg pensjonsalder, flyttes sparingen gradvis over i rentepapirer. Dette skjer automatisk, forklarer Eriksen.

– Aksjesparing er trygt over tid. For de yngste arbeidstakerne er det lenge til pensjonsalder, og heller ingen grunn til la seg å stresse av at markedene svinger. Det å eie aksjer gjør dessuten at man tar del i verdiskapningen som skjer i samfunnet. All historikk viser at aksjemarkedet gir deg best avkastning over tid, konstaterer Eriksen.

Les også: – Storebrand har gjort oss gode på pensjon

En annen viktig grunn til at alder er avgjørende for en optimal pensjonssparing er for å sikre den oppsparte pensjonen når pensjonsalder nærmer seg.

– Man starter med 80 prosent i aksjer, og 20 prosent i eiendom og rentepapirer. I takt med at man blir eldre, blir pengene gradvis flyttet fra aksjer og over til rentepapirer – som ligner på banksparing. Slik sikres den ansattes pensjon, utdyper Eriksen.

storebrand-05273.800p
FOR LAV ANDEL: – De aller fleste nordmenn har for lav andel av pensjonssparing plassert i aksjer. Når man ser den samlede pensjonsbeholdningen til nordmenn, utgjør folketrygden halvparten av det vi får utbetalt i pensjon. Dette kan egentlig ses på som et bankinnskudd, forklarer Eriksen i Storebrand. Foto: Jonas Lisether/NewsLab

– Må stilles krav til Storebrand

Nå, syv år etter at «Anbefalt pensjon» ble lansert, har 10 000 bedrifter og 350 000 individer tatt i bruk spareproduktet. Eriksen kaller det en ubetinget suksess.

– På grunn av dette har disse individene nå mer av sin sparing plassert i aksjefond, som gjør at de har fått bedre avkastning i perioden etter at «Anbefalt pensjon» kom på markedet.

Og nettopp derfor mener Eriksen det bør stilles ekstra høye krav til Storebrand som pensjonsleverandør.

– Det er ingen tvil om at vi har en sterk posisjon, både overfor bedrifter og individer. Som en viktig aktør og premissleverandør, fordrer det at løsningene vi tilbyr er av høyeste kvalitet.

Les også: Lyst til å gå av med pensjon som 62-åring?

Tar høyde for et arbeidsliv i endring

Derfor har han gått i bresjen for det som skjer nå i oktober - det Eriksen beskriver som en oppgradering av «Anbefalt pensjon».

Enkelt forklart går endringen ut på at aksjeandelen trappes ned på et senere tidspunkt.

– Siden nordmenns levealder har økt og mange jobber lenger må pensjonssparingen tilpasses deretter. Tidligere begynte nedtrappingen fra aksjer og over til rentepapirer mellom 43 og 67 år. Nå skjer dette i stedet mellom 55 og 70 år.

Vi har samlet svarene: Dette lurer folk på om pensjon

i

5 kjappe om Anbefalt pensjon

  • Første spareprodukt for pensjon av sitt slag i Norge. Ble først lansert i 2012, og relanseres i oktober 2019.
  • Siden oppstarten har over 10 000 bedrifter og 350 000 individer tatt i bruk «Anbefalt pensjon».
  • Gir en spareprofil som automatisk tilpasser sparingen til alderen din. Som ung sparer man 80 prosent i aksjer, og 20 prosent i verdipapirer. Når man nærmer deg pensjonsalder flyttes pengene gradvis over fra aksjer til verdipapirer for å sikre din oppsparte pensjon.
  • Oktober-endringen innebærer en nedtrapping i aksjer fra fylte 55 år, istedenfor fra 43 år, som har vært praksis tidligere.
  • En høyere aksjeandel øker den forventede utbetalingen for gjennomsnittskunden med 10 prosent (avkastning basert på Finans Norges bransjestandard for avkastningsprogoser).

Ifølge Eriksen gir dette de ansatte en høyere forventet avkastning.

– Ikke minst fordi hoveddelen av avkastningen skapes sent i yrkeslivet når man har mest sparepenger.

– Dessuten må man huske at innskuddspensjonen bare er en del av din totale pensjon. Folketrygden utgjør for de fleste den største andelen av din totale pensjon, og Folketrygden kan man se på som et rentepapir. Din totale aksjeandel er dermed typisk under halvparten av aksjeandelen du har på innskuddspensjon forteller Eriksen.

– Sammenligner man den nye versjonen av «Anbefalt pensjon» med den forrige, kan gjennomsnittskunden forvente seg 10 prosent mer i utbetaling, sier han.

Kristian fikk sjokk: – Jeg tenkte: «Hjelp! Nå ligger jeg langt bak alle andre!»

Konkurransefortrinn

Eriksen ser på dette som en vinn-vinn situasjon for bedrifter og ansatte.

– På den ene siden handler det om at de ansatte skal ha en så god løsning for pensjonen som mulig, og på den andre siden er det viktig for arbeidsgiveren å kunne tilby en så god og helhetlig lønnspakke som mulig. Du skal være trygg på at dine arbeidstakere har det beste om 10 år, understreker Eriksen.

Han kaller «Anbefalt pensjon» et grep og konkurransefortrinn for å gjøre bedriften mer attraktiv.

– Vi ser at stadig flere bedrifter bruker pensjon aktivt i rekruttering av nye ansatte, og nettopp derfor er individuelt tilpassede spareprofiler en styrke og insentiv i forhandlinger, for eksempel om lønn og ansettelse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.