Så lønnsomt er IPS

Ønsker du å spare til pensjon, og samtidig få gnistrende gode skattefordeler? Se regnestykket som viser hvordan sparepengene dine kan vokse på en IPS-konto frem til den dagen du slutter å jobbe.

Pensjonsreformen fra 2011 har gjort at behovet for å spare til pensjon har økt, uten at det har eksistert gode ordninger for privat pensjonssparing. Nå har endelig nye IPS (Individuell pensjonssparing) kommet, og fra 1. november 2017 har du kunnet spare til pensjon og få skattefordeler.

På en IPS-konto kan du spare inntil 40 000 kroner i året. Gjør du det, får du inntil 9 200 kroner igjen på skatten til neste år, altså 23 prosent. Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, blir uttaket beskattet som alminnelig inntekt (23 prosent i 2018).

Lønnsom skattefordel

Storebrand har regnet på lønnsomheten av skattefordelene i den nye IPS-ordningen. Enkelt sagt: Du får godt betalt for å spare i IPS frem til du blir pensjonist.

Ronny Kiss står i bakgården til Storebrand og smiler.
KLAR ANBEFALING: Leder for sparing og pensjon i Storebrand, Ronny Kiss, mener den nye IPS-ordningen er en gavepakke fra staten. Foto: VG Partnerstudio

– De fleste kan få mellom 20 og 50 prosent høyere sparesaldo når de er 65 år dersom de sparer i IPS over en periode på 20–40 år. Vi sammenligner med sparing i samme fond utenfor IPS. Lønnsomheten øker jo tidligere du starter sparingen, jo høyere aksjeandel du har, og om du betaler formueskatt, sier leder for sparing og pensjon i Storebrand, Ronny Kiss.

Les også: Skeptisk til å binde pengene i IPS? Slik fungerer utbetalingen

Du kan selvsagt tilpasse sparingen etter lommeboka di. Sparer du for eksempel en tusenlapp hver måned, får du tilbake 2 760 kroner på skatten hvert år du setter inn nye penger.

Du får godt betalt for å spare i IPS frem til du blir pensjonist.
- Ronny Kiss, leder for sparing og pensjon i Storebrand

Men hvor mye er skattefordelene i IPS verdt? Nedenfor har satt opp to regneeksempler hvor vi sammenligner sparing i IPS med sparing i samme type fond i en fondskonto eller aksjesparekonto.

Les også: Hva er IPS?

Eva (45) kan få 193 000 kroner mer

Eva (45) har begynt å tenke på pensjon. Hun har god råd og betaler formueskatt. Hun ønsker å utnytte skattefordelene i IPS maksimalt, og vil derfor spare 40 000 kroner i året. Etter 20 år kan Eva forvente å få rundt 21 prosent høyere sparesaldo med IPS enn tilsvarende sparing i en fondskonto eller aksjesparekonto.

NY11_10_IPSvsFondskonto 45 år infografikk

Kenneth (25) kan få 63 000 kroner mer

Kenneth (25) har nettopp begynt i arbeidslivet etter studiene. Han har litt til overs etter BSU-sparing. Han vil spare 300 kroner i måneden i aksjefond i en IPS-ordning fra fylte 25 år frem til han er 65 år. Kenneth betaler ikke formuesskatt. Etter 40 år kan Kenneth forvente å få 19 prosent høyere sparesaldo med IPS enn tilsvarende sparing i en fondskonto eller aksjesparekonto.

NY11_10_IPSvsFondskonto 25 år_infografikk
EVA OG KENNETHS FORUTSETNINGER: Vi forutsetter en avkastning på 5,50 prosent årlig netto nominell avkastning, noe som er i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (tilsvarer våre indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt, 23 prosent i 2018. Avkastningen på aksjesparekonto/fondskonto med 100 prosent aksjer blir beskattet med 30,59 prosent (2018). Skjermingsrenten er antatt lik 0,7% (faktisk 2017). Det er ingen ekstra kostnader i IPS-sparingen. Infografikk: Storebrand.

Hvorfor så store forskjeller mellom IPS og fondskonto og Aksjesparekonto? Det er fordi Eva og Kenneth:

  • Får skattefordeler på pengene de setter inn
  • Får lavere skatt på avkastningen, altså at skattesatsen på utbetalingen er lavere i IPS enn i en aksjesparekonto eller fondskonto
  • Slipper formueskatt på IPS-pengene (Kenneth betaler ikke formuesskatt)

Vi poengterer at hver utbetaling etter fylte 62 år skattlegges som alminnelig inntekt (23 prosent i 2018). 

Les også: Så lønnsomt er det å spare skattefordelen IPS gir deg

– Bindingstiden kan være en fordel

Den største forskjellen mellom IPS og fondskonto/aksjesparekonto er ikke bare ulik sparesaldo til slutt, men tidspunktet for når du kan ta ut pengene dine. Pengene i en IPS er bundet frem til pensjonsalder, tidligst når du fyller 62 år. Pengene skal utbetales over minimum 10 år, minst til du er 80 år.

Du må selv vurdere om bindingen er en ulempe eller en fordel for deg. Hvis du er en som tømmer sparekontoen med jevne mellomrom, og sliter generelt med å spare langsiktig, sikrer IPS at pengene vokser i fred og ro. På den andre side: Blir du skilt, eller vil kjøpe en hytte, får du ikke ut IPS-pengene. Kun dersom du blir ufør, kan du få ut pengene før du blir 62 år.

Siden skattefordelene i IPS gir såpass mye høyere pensjonsutbetalinger, tror jeg mange synes bindingstiden er OK.
- Ronny Kiss, leder for sparing og pensjon i Storebrand

– Siden skattefordelene i IPS gir såpass mye høyere pensjonsutbetalinger, tror jeg mange synes bindingstiden er OK. Du bør ikke binde alle sparepengene i IPS, kun en andel. Start gjerne med noen hundrelapper i måneden om det er det du klarer, så kan du øke etter hvert, sier Ronny Kiss.

– IPS-sparingen er øremerket pensjon, og er et naturlig tillegg til buffersparing i banken, nedbetaling av boliglån samt annen fondssparing, avslutter han.

Les også: Kristian (37) sparer både i IPS og Ekstrapensjon, hvorfor det?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017. Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 9 200 kroner (23 prosent i 2018).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (23 prosent i 2018).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 67 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i. Forvaltningskostnaden for våre pensjonsprofiler er 0,8-1,15 prosent for fordelskunder, og 0,95-1,25 prosent for øvrige kunder.