Pensjonssparing med skattefordel

Nå blir det endelig skikkelig lønnsomt å spare til pensjon. I november lanseres Individuell Pensjonssparing (IPS), en pensjonsspareordning som lar deg spare 40 000 kroner i året og samtidig gir deg gunstige skattefradrag.

- Klart jeg vil spare til pensjon når skattefordelene er så gode, sier Bjørn Ivar Næss (45).

Han fortellere videre at han trenger å spare til pensjon, og at det er lettere å motivere seg nå som staten blir med på spleiselaget.

Les også: Nå kan du spare mer til pensjon!

2440bbcBjørnIvar-400px-tiny.jpg
VIL SPARE: Selv om pengene er låst frem til pensjonsalder, ønsker Bjørn Ivar likevel å spare maksbeløpet på 40 000 kr per år i IPS. Foto: Privat

Den nye ordningen for privat pensjonssparing lanseres i høst, trolig 1. november. Du kan spare inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir fradrag i alminnelig inntekt, slik at du kan få inntil 8 800 kroner igjen på skatten neste år. Pengene er riktignok bundet frem til pensjonsalder.

- At IPS-pengene ikke kan tas ut før jeg blir pensjonist er selvsagt en ulempe, men så lenge skattefordelene er betydelige aksepterer jeg det. Jeg skal jo ikke binde alle sparepengene mine, kun en andel, sier Bjørn Ivar.

Næss forteller at han planlegger å spare maksbeløpet for 2017, altså 40 000 kroner. For neste år vil han opprette en månedlig IPS-spareavtale i aksjefond i Storebrand på 3333 kr pr måned, slik at han sparer maksbeløpet hvert år.

Jeg skal jo ikke binde alle sparepengene mine, kun en andel.
- Bjørn Ivar Næss, pensjonssparer

Elsker å spare skatt

Storebrands leder for pensjon og sparing for privatkunder, Ronny Kiss, tror IPS-ordningen vil bli populær.

– Vi vet jo at nordmenn elsker å spare skatt, jeg er helt sikker på at mange vil benytte seg av denne ordningen. Med innstrammingene i folketrygden vil man få en lavere pensjon i forhold til inntekt fremover, og da blir behovet for privat sparing større. Det forstår folk, sier han.

IMG_5038-400px.jpg
VIL BLI POPULÆR: Ronny Kiss, leder for pensjon og sparing for privatkunder i Storebrand, er sikker på at IPS-ordningen kommer til å bli populær, mye fordi nordmenn elsker å spare skatt. Foto: Morten Moum

Kiss forteller at Storebrand har regnet på verdien av skattefordelene i IPS-ordningen. De fleste vil kunne oppnå 20 til 30 prosent høyere sparesaldo ved pensjonsalder ved å spare i IPS, sammenliknet med å spare tilsvarende beløp i samme aksjefond i en aksjesparekonto eller fondskonto.

Forskjellen skyldes at personen får avkastning på skattefradraget, samt at skattesatsen på utbetalingen er lavere i en IPS enn i andre spareordninger. Dersom kunden betaler formuesskatt kan forskjellen bli enda større.

Vi vet jo at nordmenn elsker å spare skatt, jeg er helt sikker på at mange vil benytte seg av denne ordningen.
- Ronny Kiss, leder for pensjons og sparing for privatkunder i Storebramd

i

Fakta om IPS

  • Du kan spare inntil 40.000 kroner i året i den nye IPS-ordningen.
  • Innskuddet gir fradrag i alminnelig inntekt (med 22 prosent i 2019), slik at kan få inntil 8.800 kroner igjen på skatten til neste år.
  • Pengene er bundet frem til pensjonsalder (minst 62 år).
  • Hele utbetalingen skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2018).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er heller ingen skatt på avkastningen underveis.

Les også: Tredoblet pengene i aksjefond – nå venter han på aksjesparekonto