Kvinner strømmer til «rikmannspensjon»

Kvinner sparer mer til pensjon enn før, og det er særlig én ny spareform som er populær.

Trodde du menn og kvinner får like mye utbetalt i pensjon?

Forskjellene er faktisk store, og langt større enn dagens lønnsforskjeller. Kvinner får i snitt 27 prosent lavere alderspensjon enn menn, ifølge nye tall fra NAV.

Det er dobbelt så mye som lønnsgapet mellom kjønnene, som i 2018 lå på 13 prosent, viser tall fra SSB.

Det kan virke noe paradoksalt. Kvinner lever tross alt lenger enn menn, og kan i så måte ha større behov for oppsparte midler i pensjonsalderen.

En ny type pensjonssparing er imidlertid i ferd med å snu på forskjellene.

Det er helt åpenbart et generasjonsskifte, i de yngste aldersgruppene ser vi veldig tydelig at jenter er like opptatt av økonomi som gutter.
- Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver i Storebrand

Overraskende nok, kan vi kanskje si. Da IPS (også kjent som individuell pensjonssparing) ble lansert på tampen av 2017, var det røster som hevdet at dette kom til å bli en ordning for rike menn i 50-årene. Våre tall viser heldigvis noe annet: IPS er også blitt en spareløsning som kvinner over hele landet har tatt i bruk.

Les også: Hva er IPS?

Uvanlig små kjønnsforskjeller

Kjønnsforskjellene i IPS-sparing er nemlig uvanlig små. 

Øyvind Bendz Strøm_400x
ØYVIND BENDZ STRØM: Pensjonsrådgiver i Storebrand. Foto: Storebrand

– Det er veldig liten forskjell på hvor mye kvinner og menn sparer. Dette er helt ulikt for eksempel vanlig fondssparing, sier Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver i Storebrand, og utdyper:

– På alle alderstrinn sparer kvinner og menn nesten like mye. Det er bare hos de i 60-årene at kvinner skiller seg negativt ut, men bare med 3 000 kroner mindre i årlig snitt.

Hos Storebrand utgjør kvinnene 45 prosent av kundene med IPS. I snitt sparer de 17 800 kroner i året og har like høy andel månedlig sparing som menn.

I tillegg til den oppløftende IPS-statistikken er tendensen de siste årene at flere kvinner sparer til pensjon på egenhånd

Det er en gledelig utvikling, mener Strøm.

– Kvinner lever lenger og har lavere pensjon enn menn. Er det noen som burde spare til pensjon, er det jenter – enten av egne midler eller som en kompensasjon fra ektefellen for en større andel hjemmearbeid og deltid, der kvinner statistisk sett har ledelsen.

i

Fakta om IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017. Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2019).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 67 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i. Forvaltningskostnaden for våre pensjonsprofiler er 0,8-1,15 prosent for fordelskunder, og 0,95-1,25 prosent for øvrige kunder.

Les også: Flere kvinner burde skaffe seg «fuck off»-pensjon

IPS – hvem sparer?

IPS er en særegen spareløsning, som gjør at du kan dra nytte av skattefordeler.

Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Dette innskuddet gir deg en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2019). Pengene er dessuten fritatt for formuesskatt.

– Å sette av noen kroner til langsiktig sparing kan mange ha råd til. Å ta tiden til hjelp – og rentenes rente – gir deg store sparemuskler med lite innsats. Det spesielle med IPS er at pengene er bundet til du er minst 62 år. Dette er både en fordel og ulempe, selvsagt, men er uansett årsaken til at vi ikke uten videre anbefaler dette som en spareordning til de under 35 år. Da er det som regel mye viktigere å fylle BSU-kontoen og spare til bolig, sier Strøm.

Les også: Tore sparer i IPS: – Pengene er «out of sight, out of mind»

Tall fra Storebrand viser at særlig unge kvinner er flinke til å spare, forteller pensjonsrådgiveren.

– I 20-årene sparer kvinner litt mer enn menn og det er temmelig likt i 30–50-årene, men over 60 drar gutta i fra.

– Det er helt åpenbart et generasjonsskifte, i de yngste aldersgruppene ser vi veldig tydelig at jenter er like opptatt av økonomi som gutter, sier Strøm.

Han tror alt fokuset på pensjonsreformen har bidratt til at kvinner tar mer grep om egen økonomi.

– Jeg vil tro at dette endelig er i ferd med å snu.

Les også: Tre grunner til at Egen pensjonskonto er godt nytt

Lurer du på hvor lønnsomt IPS kan være for deg? Les også:

IPS for deg i 20-årene | IPS for deg i 30-årene | IPS for deg i 40-årene | IPS for deg i 50-åreneIPS for deg i 60-årene

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.