Jeg er i 40-årene, kan IPS lønne seg for meg?

Nye IPS – individuell pensjonssparing med skattefordeler – kom 1. november 2017. Er det på tide å starte å spare til pensjon på egenhånd?

Du har kanskje lest om den nye ordningen for individuell pensjonssparing (IPS)? I korte trekk er IPS en spareordning som gir deg skattefordeler i bytte mot at du binder sparepengene til pensjonsalder.

Les også: Hva er IPS?

Er du i 40-årene bør du for alvor begynne å spare til pensjon. 40-åringer har gjerne høyt boliglån, kombinert med barn, bil, båt og/eller hytte. Som regel er dere to voksne i full jobb, og mange har en god inntekt. Dette er med andre ord en periode hvor du er nødt til å prioritere – også når det kommer til sparing.

Gjør du dette nå, gir du deg selv en mulighet for økonomisk valgfrihet senere i livet.
- Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver i Storebrand

Storebrands kunder i 40-årene sparer i snitt cirka 1 400 kroner i måneden i fond.

– Vær disiplinert, og øk etter hvert det månedlige sparebeløpet. Du er inne i en alder hvor du bør ha et bevisst forhold til pensjonen din, og hvor du fortsatt kan ta grep uten at det sluker for mye av budsjettet ditt. Lag en plan for nedbetaling av lån og oppbygging av sparekapital. Gjør du dette nå, gir du selv en mulighet for økonomisk valgfrihet senere i livet, poengterer pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm i Storebrand.

Nysgjerrig på hva du får å leve av den dagen du slutter å jobbe? Min pensjon gir deg god oversikt over hva du har spart opp til nå, hva du kan forvente å leve av i fremtiden, samt hvilke grep du kan ta for å få en bedre pensjon.

Les også: Tre måter å spare til pensjon på (IPS, Ekstrapensjon og aksjesparekonto)

«Eva» (45) kan få 22 prosent mer

Øyvind Bendz Strøm_400x
FÅ SKATTEFORDELER NÅ: – Skal du ha en realistisk mulighet til å påvirke din pensjonsøkonomi, er 40-årene den perfekte tiden å starte på, sier pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm. Foto: Storebrand

For å ta et eksempel, så kan vi se på Eva (45). Hun har begynt å tenke på pensjon. Hun har god råd og betaler formueskatt. Hun ønsker å utnytte skattefordelene i IPS maksimalt, og vil derfor spare 40 000 kroner i året i aksjefond i IPS. Hun får 8 800 kroner (22 prosent av sparebeløpet) lavere skatt det året hun sparer. Sparer hun også disse pengene i IPS hvert år, kan Eva etter 20 år med sparing forvente å ha rundt 1,1 millioner kroner i sparesaldo etter skatt. 

Hadde Eva spart samme netto sparebeløp i en fondskonto, 30 000 kroner (40 000–8 800) årlig i 20 år, ville sparesaldoen etter skatt vært 920 000 kroner. Det vil si at Eva hadde hatt 199 000 kroner mer dersom hun hadde spart i IPS. Forskjellen skyldes at hun får avkastning på skattefordelen i 20 år, at IPS-pengene er fritatt for formuesskatt, i tillegg til at hun må skatte mindre når hun skal ta ut pengene (22 prosent i IPS versus cirka 32 prosent i fondskonto/aksjefond). Da har vi regnet med 5,5 prosent årlig avkastning på sparepengene etter at kostnadene i aksjefondet er trukket fra, og 22 prosent skatt på utbetalingen.

Selv uten formuesskatt er IPS-sparingen vesentlig mer lønnsom enn sparing i samme aksjefond uten bindingstid. I eksempelet vårt sitter Eva igjen med 15 prosent mer sparepenger dersom hun sparer i IPS.

Les også: Skeptisk til å binde pengene? Derfor utbetales IPS-pengene over flere år

IPSvsFondskonto_45_år_infografikk@2x
FORUTSETNINGER: Vi forutsetter en avkastning på 5,50 prosent årlig netto nominell avkastning, noe som er i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (tilsvarer våre indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt, 22 prosent i 2020. Avkastningen på aksjesparekonto/fondskonto med 100 prosent aksjer blir beskattet med 31,68 prosent (2020). Formuesskatt er på 0,85 prosent årlig, men IPS er fritatt for formuesskatt. Skjermingsrenten er antatt lik 0,7%. Det er ingen ekstra kostnader i IPS-sparingen. Infografikk: Storebrand.

Skattefordeler som monner

Med 20–30 år igjen til pensjonsalder har du fortsatt god tid til å starte en månedlig spareavtale med et moderat beløp, og se at dette vokser til et solid bidrag til din pensjon. Fordelen med å starte såpass tidlig, er at du ved positiv avkastning kan få stor glede av den såkalte rentes-rente-effekten underveis.

Jo flere år pengene dine gir avkastning, desto høyere blir beløpet som du får avkastning av – litt som en snøball som ruller og blir større og større.

Les også: Tre grunner til at Egen pensjonskonto er godt nytt

Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, må du kun skatte 22 prosent av uttaket, altså det samme som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019).

– Sparing i IPS er dessuten fritatt fra formueskatt, så er du i formuesposisjon kan det være ekstra lønnsomt å starte med individuell pensjonssparing, sier Haug, og legger til:

– Er du så heldig å ha en del penger i fond, aksjer, fondskonto eller aksjesparekonto kan det være smart å selge andeler for 40 000 kroner hvert år for å plassere i IPS. Skattefordelene gjør at du kan forvente høyere avkastning her, forutsatt at du har samme sammensetning på sparingen.

Les også: Med dette trikset kan du få dobbel skattefordel

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017. Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2020).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2020).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 67 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Les også:

IPS for deg i 20-årene
IPS for deg i 30-årene
IPS for deg i 50-årene
IPS for deg i 60-årene