Jeg er i 30-årene, kan IPS lønne seg for meg?

Nye IPS – individuell pensjonssparing med skattefordeler – kom 1. november 2017. Er det på tide å starte å spare til pensjon på egenhånd?

Du har kanskje lest om den nye ordningen for individuell pensjonssparing (IPS)? I korte trekk er IPS en spareordning som gir deg skattefordeler i bytte mot at du binder sparepengene til pensjonsalder. 

Les også: Hva er IPS?

Ønsker du å begynne å spare til pensjon tidlig, er IPS et godt alternativ. Veldig lang sparehorisont gjør at IPS er en meget lønnsom spareordning dersom du er villig til å binde deler av sparepengene dine til pensjonsalder.

– Har du penger til overs, er det smart å begynne å spare langsiktig i aksje- eller kombinasjonsfond. Hvis du aksepterer å binde en andel av sparepengene til pensjonsalder, så kan du plassere litt i IPS og få lavere skatt det året du sparer, sier pensjonsøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug.

Du må selv vurdere om bindingen er en ulempe eller en fordel for deg. Hvis du er en som tømmer sparekontoen med jevne mellomrom, og sliter generelt med å spare langsiktig, sikrer IPS at pengene vokser i fred og ro. Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, må du skatte 23 prosent av uttaket, altså det samme som alminnelig inntekt.

Les også: Skeptisk til å binde pengene? Derfor utbetales IPS-pengene over flere år

Du må selv vurdere om bindingen er en ulempe eller en fordel for deg.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Storebrands kunder i 30-årene sparer i snitt cirka 1 000 kroner i måneden i fond.

– Det er en kjempefordel å starte tidlig med langsiktig sparing. Selv beskjedne sparebeløp, for eksempel 200 kroner i måneden, gir deg et godt resultat i den andre enden. Du får nemlig stor glede av den såkalte rentes-rente-effekten underveis. Jo flere år pengene dine gir avkastning, desto høyere blir beløpet som du får avkastning av – litt som en snøball som ruller og blir større og større, påpeker Haug.

Knut Dyre Haug 72441_800px.jpg
SPAR DET DU KAN: – Hvis du sparer i IPS, belønner staten deg med skattefordeler. Det er en god oppmuntring. Å komme i gang tidlig er viktig, fordi du da får hjelp av renters rente-effekten, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug.

Kari (34) kan få 14 prosent mer

La oss ta et eksempel: Kari er 34 år, og har akkurat blitt for gammel for BSU-sparing. Hun ønsker å fortsette de gode sparevanene hun hadde i BSU, og viderefører sparingen i IPS. Hun sparer 25 000 kroner i året hvert år (maksbeløpet på BSU) fra hun er 34 til hun er 65 år. Hun får rundt 6 000 kroner (23 prosent av sparebeløpet) lavere skatt det året hun sparer, det vil si at hun får 6 000 kroner i skattefordel året etter som hun kan putte inn i IPS sparingen. Etter 30 år med sparing kan Kari forvente å ha 1 531 000 kroner i sparesaldo etter skatt. Da har vi regnet med at Kari har hatt en årlig avkastning på sparepengene sine på 5,5 prosent i denne perioden, og at hun må skatte 30 prosent av pengene når hun tar de ut.

Hadde Kari spart samme netto sparebeløp i en aksjesparekonto, 19 000 kroner (25 000 – 6 000) årlig i 30 år, ville sparesaldoen etter skatt vært 1 338 000 kroner. Det vil si at Kari ville ha hatt 193 000 kroner mer dersom hun hadde spart i IPS i stedet. Forskjellen skyldes at hun får avkastning på skattefordelen i 30 år , i tillegg til at hun må skatte mindre når hun skal ta ut pengene (23 prosent i IPS vs cirka 30 prosent i fondskonto/aksjesparekonto).

Vi antar at Kari ikke betaler formuesskatt. Hadde hun vært formuende ville forskjellen vært enda større – hele 28 prosent – siden IPS-pengene er unntatt formuesskatt.

NY11_10_IPSvsFondskonto 30 åra
FORUTSETNINGER: Vi forutsetter en avkastning på 5,50 prosent årlig netto nominell avkastning, noe som er i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (tilsvarer våre indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt, 23 prosent i 2018. Avkastningen på aksjesparekonto/fondskonto med 100 prosent aksjer blir beskattet med 30,59 prosent (2018). Skjermingsrenten er antatt lik 0,7% (faktisk 2017). Det er ingen ekstra kostnader i IPS-sparingen. Infografikk: Storebrand.

Les også: Fem grunner til å velge IPS i Storebrand

En fortsettelse på BSU-sparingen

IPS bør egentlig sees på som en naturlig fortsettelse av BSU-sparingen, hvis du har gjort det i 20-årene, fortsetter pensjonsøkonomen.

– I 30-årene gjelder det å etablere seg på boligmarkedet, og da er sparing i BSU og nedbetaling av eventuelle boliglån obligatorisk. For BSU er dessuten skattereglene enda mer gunstige enn i IPS-ordningen, påpeker Haug.

Les også: – Nå som jeg ikke kan spare mer i BSU, blir dette alternativet

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017, og du kan starte å spare fra 1. november. Du kan spare så mye du vil, og inntil 40 000 kroner i året.
  • Innskuddet gir fradrag i alminnelig inntekt (med 23 prosent i 2018), slik at du kan få inntil 9 200 kroner igjen på skatten året etter.
  • Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Hver utbetaling etter fylte 62 år skattlegges som alminnelig inntekt (23 prosent i 2018). Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er heller ingen skatt på avkastningen underveis.

Les også:

IPS for deg i 20-årene
IPS for deg i 40-årene
IPS for deg i 50-årene
IPS for deg i 60-årene