Hvordan investeres pensjonspengene dine?

Med pensjonssparing i Storebrand har du både gode standardløsninger og et stort utvalg av fond for deg som vil velge selv.

Hva skjer egentlig med pensjonspengene dine? Mange tror kanskje at de settes inn på en konto og står der til den dagen du slutter å jobbe – slik er det ikke. Pensjonspengene arbeidsgiver sparer for deg, og din eventuelle private pensjonssparing, investeres i fond – slik at du får mest mulig i pensjon den dagen du slutter å jobbe.

Du kan selv velge om du ønsker å styre sparingen din selv, eller at andre skal gjøre det for deg. Vi har både gode standardløsninger, samt mange ulike fond du kan velge i om du ønsker å velge selv. 

Les også: 5 grunner til å spare i Storebrand

Sjekk om du har «Anbefalt pensjon» ...

Har du pensjon i Storebrand, blir pengene dine automatisk plassert i den spareløsningen vi kaller «Anbefalt pensjon». Det er Storebrands standardvalg for alle pensjonskunder. Det betyr at dersom du ikke ønsker å styre sparingen din selv, kan pengene trygt står her helt til du skal begynne å ta ut pensjonen din.

I «Anbefalt pensjon» fordeles pengene dine mellom aksjer, renter og obligasjoner som tilpasses etter alderen din. Er du ung og har en lang sparehorisont, blir en stor del av sparepengene dine investert i aksjer.

Videre er det slik at aksjeandelen trappes ned i takt med alderen din.  Jo nærmere du kommer pensjonsalder, jo mindre blir aksjeandelen. Dette gir større sikkerhet for pengene til den dagen du skal begynne å ta dem ut.

Knut Dyre Haug 72441_800px.jpg
PASSER FOR DE ALLER FLESTE: Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand, mener at «Anbefalt pensjon» er den løsningen som passer for de fleste. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand, mener at «Anbefalt pensjon» er den løsningen som passer for de fleste, men påpeker at den først og fremst er det beste valget for dem som ikke ønsker å ta stilling til hvordan pensjonspengene investeres.

– Den passer til alle, men i størst grad til dem som ikke ønsker å styre pensjonen selv. Før man eventuelt bestemmer seg for en løsning, anbefaler jeg uansett alle å gå inn å se på fondslisten og drodle litt rundt hvilke muligheter som finnes, sier pensjonseksperten.

Slik gjør du det:

  • Logg inn med BankID via storebrand.no
  • Klikk på fanen som heter «Pensjon»
  • Klikk på pensjonsproduktet du vil sjekke om har Anbefalt pensjon
  • Se «Snarveier», og «Endre spareprofil»
  • Følg instruksjonen på siden dersom du ønsker å endre fra/til «Anbefalt pensjon»

... eller velg pensjonsprofil selv

Selv om «Anbefalt pensjon» er en løsning hvor du ikke trenger å tenke på hva som skjer eller ta aktive valg selv, har vi også pensjonsprofiler som tillater dette. Ønsker du å styre sparingen selv, kan du enkelt bytte pensjonsprofil med enten høyere eller lavere aksjeandel.

Du kan selv velge risikoprofil blant de fem pensjonsprofilene Storebrand tilbyr:

  • Ekstra Offensiv Pensjon
  • Offensiv Pensjon
  • Balansert Pensjon
  • Forsiktig Pensjon
  • Ekstra Forsiktig Pensjon

Ønsker du å endre spareprofil kan du gjøre det på dine personlige sider på storebrand.no. Her får du også tilgang til fondslisten vår, hvor du finner et stort utvalg av aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond å velge mellom.

Du trenger ikke å ha kunnskap om aksjemarkedet eller de ulike bedriftene – det gjør fondsforvalteren for deg. Du må bare tenke litt over hvilken spareprofil du ønsker.
- Knut Dyre Haug, Pensjonsøkonom i Storebrand

Dyre Haug understreker også at det ikke krever at du har mye innsikt i aksjemarkedet for å velge spareprofil med høyere andel aksjer.

– Du trenger ikke å ha kunnskap om aksjemarkedet eller de ulike bedriftene – det gjør fondsforvalteren for deg. Du må bare tenke litt over hvilken spareprofil du ønsker. Skal du spare lenge, kan det være lurt å velge en offensiv spareprofil med høy aksjeandel, da det har vist seg å gi best avkastning over tid. En høyere aksjeandel øker risikoen for svingninger, men på lang sikt ser vi at det lønner seg.

–  Ønsker du derimot en mer forsiktig spareprofil, velger du fond med lavere aksjeandel. Da blir svingningene mindre, men det kan også gi noe mindre avkastning. Poenget er at du selv kan tilpasse sparingen etter dine egne ønsker og behov, sier pensjonseksperten.

Les også: Ivar (30) klikket seg til bedre pensjon

God langsiktig avkastning

Den balanserte pensjonsprofilen, som er den mest vanlige blant pensjonskundene i Storebrand, ga i 2017 en avkastning på 12,7 prosent. Her har du halvparten av pengene i aksjer, og halvparten i renter og eiendom.

I en portefølje med lik andel aksjer og renter, er det en forventet årlig avkastning på rundt fem prosent. Det betyr at en avkastning på 12,7 prosent er godt over hva du kan forvente på lang sikt i denne spareprofilen.

NYAvkastningstabell_pensjonsporteføljer 2018@2x
FORUTSETNINGER: Tall per 31.12.2017. Tabellen viser avkastning før kostnader. For perioder over ett år, viser tabellen gjennomsnittlig årlig avkastning. For innskuddspensjon betaler arbeidsgiver kostnadene så lenge den ansatte jobber i bedriften. For deg som har privat sparing, pensjonskapitalbevis eller fripolise med investeringsvalg, blir avkastningen noe redusert som følge av administrasjons- og forvaltningskostnadene. *Ekstra forsiktig og ekstra offensiv ble lansert i 2012.

Ser vi på avkastningen over flere år, viser tallene også her at den årlige gjennomsnittlige avkastningen ligger godt over både lønnsveksten og prisveksten i samfunnet.

Dette viser at pensjonsporteføljer som består av flere aksje- og rentefond spredt over hele verden, gir en god og robust, langsiktig avkastning som sikrer deg kjøpekraft til senere. Tar du mer risiko, får du også gjerne betalt for det over tid. Både på tre, fem og ti år har pensjonsporteføljene med høy aksjeandel gitt bedre avkastning enn de med lav aksjeandel.

Vil du plukke fond selv?

For egen pensjonssparing og sparing fra tidligere arbeidsgivere (som for eksempel pensjonskapitalbevis og fripolise med investeringsvalg) kan du også selv fritt velge hvilke fond du skal investere pensjonen din i. Da får du tilgang til å investere pengene i pensjonsprofilene ovenfor, samt mulighet for å velge et bredt utvalg av fond fra både Storebrand og eksterne leverandører.

Felles for alle er at fondene du kan velge blant er håndplukket av våre eksperter med tanke på å gi deg gode muligheter god avkastning.

Les også: – Fantastisk avkastning

I noen tilfeller åpner kan også arbeidsgiveren din for at du selv kan velge fritt blant alle fond for innskuddspensjonen din. Da kan du logge deg inn på dine sider, klikke deg inn på fondsliten og selv bestemme hvilke fond du ønsker å investere i.  

Langsiktig sparing

Sparer du langsiktig, er aksjefond et godt alternativ. For at et fond skal være et aksjefond, må 80 prosent av fondets verdier til enhver tid være investert i aksjer. Aksjer kan riktignok svinge mye i verdi, men historisk har det vist seg at aksjekursene stiger mer enn de faller over lang tid.

Alle aksjefond har en forvalter som bestemmer hvor pengene skal investeres. Vi skiller gjerne mellom aktive og passive fond. I aktivt forvaltede fond, er jobben til en aksjefondsforvalter å slå markedet. I passive fond, slik som indeksfond, er jobben til forvalterne å gi deg samme avkastning som markedet, og forvalteren skal ikke vurdere selskapene.

Skal du starte å spare til pensjon på privaten, har du de samme valgene som ovenfor:

– Sparing til pensjon er langsiktig sparing, derfor er det en fordel å komme i gang med sparingen så tidlig som mulig, slik at pengene får mange år å vokse på. Tiden er nemlig din beste venn når det kommer til pensjonssparing, påpeker pensjonsekspert Dyre Haug. 

shutterstock_283549022_1-800px-tiny
NOE FOR ALLE: Det kan være vanskelig å vite hvilken spareprofil som passer deg, og hvilke fond du bør velge. I Storebrand har vi spareprofiler og fond som passer for alle. Illustrasjonsfoto

I Storebrand har vi også en fondstype vi kaller faktorfond. Vi sier at dette er en mellomting mellom et aktivt og en passivt fond. Her er forvalternes jobb å lage avanserte modeller som velger ut aksjene som det skal investeres i. Når modellene er utviklet, er forvalternes jobb å løpende justere dem hele tiden.

(Referanseindeks: Alle fond må ha en referanseindeks, og den skal gjenspeile det investeringsuniverset fondets forvalter investerer i. Investerer du i et norsk aksjefond, har fondet Oslo Børs-indeksen (OSEBX) som sin referanseindeks. Det vil si at hvis alle aksjene som er på Oslo Børs stiger 10 prosent, må det norske aksjefondet ha steget mer enn 10 prosent for å ha gitt kundene meravkasting. Meravkastning betyr at det har gitt høyere avkastning enn Oslo Børs.)

Les også: Suksessoppskriften som har gitt deg bedre pensjon

Best på bærekraft

Er du opptatt av å få en god verden å gå av med pensjon i? Vit at dersom du sparer til pensjon i Storebrand, får du de mest bærekraftige fondene på markedet. I over 20 år har vi jobbet med bærekraftige investeringer, og under World Economic Forum i Davos i 2018 ble Storebrand kåret til Norges mest bærekraftige selskap.

Det er nemlig slik at ditt største CO2-avtrykk antakeligvis ikke er det du tror. Det er nemlig pensjonspengene dine.

– Det er ikke likegyldig hvor du plasserer sparepengene dine. Du har større makt og flere muligheter enn du tror til å påvirke gjennom sparepengene dine, sier bærekraftsekspert i Storebrand, Harald Bjugstad-Holm.

Les også: Ditt største CO2-utslipp er ikke det du tror

Bærekraftteamet-800px.jpg
INVESTERER I EN GRØNNERE FREMTID: Storebrand er best på bærekraft, og vårt bærekraftsteam bruker mye tid på å finne de fondene som er beste for både lommeboka og miljøet. Foto: Storebrand

Les også: Det koster ikke mer å spare bærekraftig

Vi utelukker blant annet verstingselskaper og investerer mer i de mest bærekraftige selskapene, som vi forventer gir en høyere langsiktig avkastning, og mer igjen til kundene våre. Samtidig kan vi avkrefte myten om at bærekraft gjør forvaltningen dyrere, og gir deg en lavere avkastning: Vårt eldste globale indeksfond, Storebrand Global Indeks I, har utelukket verstingselskaper siden 2005. Fondet har i hele denne perioden fulgt verdensindeksen med ørsmå avvik.

Les også: Hva er sammenhengen mellom pensjon og bærekraft?

Vi mener at bærekraftige investeringer gir kundene våre en bedre pensjon på lang sikt.
- Harald Bjugstad-Holm, Bærekraftsekspert i Storebrand

Har du pensjon hos oss, sparer du i de mest bærekraftige fondene på markedet. Vi har jobbet med bærekraftige investeringer i 20 år fordi vi forventer at det gir deg en bedre langsiktig avkastning på sparepengene dine. Det er nemlig gode penger i bærekraft.

Harald_Martens_Holm_ps_width2000_tinypng.jpg
STOR PÅVIRKNING: Bærekraftsekspert i Storebrand, Harald Bjugstad-Holm, mener at du har større mulighet til å påvirke med sparepengene dine enn det du tror tror. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

– Vi vet at kundene våre er opptatt av vårt arbeid med bærekraft. Stadig flere ser at det er mulig å ta bevisste valg også når det kommer til pensjon og sparing. Vi mener at bærekraftige investeringer gir kundene våre en bedre pensjon på lang sikt, sier Bjugstad-Holm.

Les også: Green is Good

Stor valgfrihet

Har du pensjon i Storebrand, har du altså stor valgfrihet når det kommer til hvordan du ønsker at pensjonspengene dine skal forvaltes. Uansett om du ønsker at forvalterne skal gjøre jobben for deg, eller om du selv ønsker å styre investeringene, så har vi et tilbud som passer for deg.

Uansett hva du velger, så får du de mest bærekraftige fondene på markedet.

Pensjon skal ikke være vanskelig – med Anbefalt pensjon får du den pensjonen du selv vil ha, enkelt og bærekraftig.