Er hybridpensjon noe for din bedrift?

Hybridpensjon kombinerer mulighetene i innskuddspensjon og ytelsespensjon. Hva betyr det i praksis? Og er det noe din bedrift bør vurdere?

– Du kan sammenligne ordningen med en hybridsykkel. Den har noen egenskaper fra landeveissykkelen og noen fra terrengsykkelen, sier pensjonsekspert Lars-Erik Eriksen. Han leder salgsavdelingen til bedriftsmarkedet i Storebrand.

Lik den populære hybridsykkelen, som tok landet med storm på starten av 2000-tallet, kombinerer hybridpensjon egenskaper fra flere produkter, noen fra ytelsespensjon og andre fra innskuddspensjon. Resultatet er at den passer for bedrifter i flere ulike situasjoner.

Det beste fra to verdener?

For å forstå hva hybridordningen egentlig er, må vi se nærmere på noen av egenskapene til de andre pensjonsordningene.

I en ytelsesordning er årlig pensjon definert på forhånd, som en prosent av din lønn den dagen du slutter å jobbe. Utbetalingen er som hovedregel livsvarig.

I en innskuddsordning er det innskuddet som er definert som en prosent av lønn, mens årlig pensjon avhenger av hvor mye penger du har spart opp når du går i pensjon. Ofte betales pensjonen ut i en avgrenset periode, for eksempel 10 eller 20 år.

Hybridpensjon passer godt til bedrifter som ønsker både at pensjonen skal utbetales livsvarig og å ha mer forutsigbare kostnader.
– Lars-Erik Eriksen, pensjonsekspert i Storebrand

En hybridpensjon kombinerer disse to: Den ansatte får en pensjon som varer livet ut, samtidig som bedriften betaler inn en fast prosentsats av den ansattes lønn.

En fordel med fast prosentsats er at arbeidsgiver ikke påtar seg fremtidige pensjonsforpliktelser, slik som i en ytelsespensjon. Det gjør utgiftene til hybriden mer forutsigbare og budsjetteringen enklere.

– Hybridpensjon passer godt til bedrifter som ønsker både at pensjonen skal utbetales livsvarig og å ha mer forutsigbare kostnader. Ordningen passer også godt for virksomheter som har en offentlig tjenestepensjonsordning, men med mulighet til å velge noe annet, sier Eriksen.

Her finner du en oversikt som sammenligner egenskapene for de ulike pensjonsordningene: Hybridpensjon, innskuddspensjon og ytelsespensjon.

i

Hva er hybridpensjon?

 • Pensjonsordning lansert i 2014
 • En krysning av innskuddspensjon og ytelsespensjon
 • En fleksibel pensjonsordning med flere valgmuligheter
 • Bedriften sparer en bestemt prosentsats av lønnen til sine ansatte
 • Utbetalingen er som hovedregel livsvarig

Høyere utbetalinger

Når den ansatte dør, fordeles resten av den oppsparte kapitalen mellom de gjenlevende i pensjonsordningen.

– I en innskuddspensjonsordning blir kapitalen utbetalt til de etterlatte. I hybridpensjonen, som i ytelsespensjonen, fordeles pengene mellom de andre i forsikringskollektivet. Det bidrar til høyere pensjonsutbetalinger til de gjenlevende i ordningen, sier pensjonseksperten.

Hybridpensjon er dessuten mer fleksibel enn ytelsespensjon. Bedriften din kan skreddersy ordningen for å passe sine behov.

For eksempel:

– De ansatte kan få en garanti om at den oppsparte pensjonen skal oppreguleres i takt med lønnsveksten fra år til år. Ellers kan den baseres på avkastning fra spareprofilen den ansatte har valgt. Det betyr at pensjonen svinger i takt med markedet pengene er investert i. Dette kalles gjerne hybridpensjon med garanti eller med investeringsvalg, sier han.

Les også: – Vi hadde trolig gått konkurs om vi ikke hadde skiftet pensjonsordning

i

Fordeler med hybridpensjon

 • Forutsigbare utgifter og enkel budsjettering
 • Valgfrihet
 • Lik utbetaling for kvinner og menn
 • Høyere pensjonsutbetalinger fordi gjenværende kapital ikke betales ut til etterlatte

Hvilken ordning passer for din bedrift?

Eriksen mener det ikke finnes noen fasitsvar på hvilken pensjonsordning er best. Det er kommer helt an på bedriften.

– Det gjelder å stille de riktige spørsmålene: «Hva er viktig for bedriften og de ansatte? Hvilke egenskaper med ordningen er viktig for oss?»

Som vi har vært inne på, er kostnadene mer forutsigbare for bedriften med en hybridpensjon sammenlignet med ytelsespensjon.

La oss se nærmere på hvorfor. I en ytelsespensjon er det bestemt hvor mye som skal betales ut når den ansatte pensjonerer seg. Bedriften forplikter seg derfor til å sikre at den ansatte får utbetalt en avtalt andel av lønnen når han eller hun går ut i pensjon – for eksempel 66 prosent.

En konsekvens av dette er at bedriftens kostnader varierer i takt med en rekke eksterne forhold, som rentenivået og fremtidig lønnsvekst i bedriften. I tillegg har økt levealder bidratt til at disse ordningene har blitt dyrere, ettersom pensjonen skal utbetales i hele den ansattes levetid.

I hybridordningen er det derimot bestemt en viss prosentandel av lønnen som betales inn fra måned til måned – på samme måte som i innskuddspensjon.

Bedriften har derfor ikke den samme usikkerheten knyttet til forventet levealder, selv om pensjonen utbetales livsvarig.

– Selv om bedriften velger å garantere at de oppsparte midlene skal oppreguleres i takt med lønnsveksten, er svingningene i kostnadene langt mindre enn i en ytelsesordning.

i

Dette får du med hybridpensjon hos Storebrand

 • En fleksibel pensjonsordning med forutsigbare kostnader
 • Du kan være trygg på at pengene dine forvaltes på en bærekraftig måte
 • Du får hjelp og oppfølging når du trenger det
 • Du får markedsledende ansattoppfølging (ifølge Norsk Kundebarometer, 2019)
 • Du får en stor og erfaren pensjonstilbyder som tilbyr hele spekteret av pensjonsløsninger. Vi forvalter pensjonspengene til 1,3 mill nordmenn og er Norges største private kapitalforvalter

Er hybriden rimeligere enn andre ordninger?

Her er det relevant å sammenlikne med en innskuddspensjon. Om sparesatsene er like og bedriften for øvrig har valgt egenskaper som ligger nær innskuddspensjon, er hybridpensjon noe dyrere enn innskuddspensjonen.

– I en hybridordning finansierer nemlig bedriften kostnadene forbundet med utbetalingen av pensjon på forhånd. I innskuddspensjon er det arbeidstaker som dekker kostnadene når pensjonen utbetales. Det er slik sett et ekstra gode for dine ansatte, sier Eriksen.

I tillegg sparer bedriften litt mer for kvinner i en hybridpensjon. Kvinner lever nemlig i snitt lenger enn menn. Det betyr at pensjonen må strekke seg over flere år. Hvis det betales inn en lik sum som for kvinner og menn, betyr det at kvinner får en lavere årlig utbetaling.

Men med en hybridordning blir utbetalingen lik. Kari og Petter, med samme pensjonsordning, samme lønn og like mange år i arbeidslivet, får da like store årlige utbetalinger så lenge de lever.