Dette betaler du i skatt som pensjonist

Hva skjer med skatten når du går av med pensjon? Her får du en oversikt på tre minutter.

Aller først: Ja, du betaler skatt på pensjonen din. Prinsippene for beskatningen av pensjonsinntekten er i det store og hele like som for lønn.

Detaljene kan imidlertid være litt kompliserte på grunn av ulike regler i ulike ordninger (her er en oversikt hos Skatteetaten).

Men vi har en gledelig nyhet:

– Samlet sett skattlegges pensjon lavere enn ordinær inntekt. Ikke mye, men litt. Det kan komme godt med når vi vet at de fleste som går av med pensjon får færre kroner å rutte med fra måned til måned, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Skattesystemet for pensjon fungerer ellers veldig likt som på ordinær inntekt. Har du lave utbetalinger, betaler du også mindre skatt. Tjener du mye, blir skatteandelen din større. Det finnes likevel tre viktige unntak.

Hvilke unntak? Jo, nå skal du høre.

1. Minstefradrag

Det første du bør vite om, er minstefradraget. Dette er et standardfradrag som automatisk trekkes fra lønn, pensjon og liknende inntekt.

Eller sagt med andre ord: Det er den delen av inntekten din du ikke skatter av.

For pensjonister er minstefradraget lavere enn for lønnsmottakere. I 2019 er minstefradraget på 31 prosent for pensjonsinntekt, opp til en øvre grense på 85 050 kroner.

For lønnsmottakere er fradraget på 45 prosent, opp til en grense på 100 800 kroner.

Les også: Dette lurer folk på om pensjon

2. Skattefradrag

Du får også et skattefradrag på alderspensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP) så lenge pensjonsinntekten din er under et visst beløp (merk at uttak av privat AFP alene ikke gir dette fradraget). Dette beløpet bestemmes årlig av Stortinget.

Fradraget er størst for pensjonister som tjener opptil 198 200 kroner i året. De som tjener mer får gradvis lavere fradrag helt opp til ca. 550.000 kroner. Tar du ut mindre enn full pensjon, eller pensjon bare i deler av året, blir skattefradraget og inntektsgrensene redusert tilsvarende.

Helt spesifikt:

  • For pensjonsinntekt opp til 198 200 kroner utgjør fradraget 30 000 kroner for ett helt år.
  • Fradraget reduseres med 15,3 prosent av pensjonsinntekt mellom 198 200 og 297 900 kroner.
  • For pensjonsinntekter over 297 900 reduseres fradraget med 6 prosent, helt til pensjonsinntektene overstiger ca. 550 000 kroner, hvor fradraget er «brukt opp».
  • Grunnlaget for beregning av skattefradraget er samlet pensjonsinntekt, som f.eks. folketrygden, AFP og pensjoner fra arbeidsgivere.

Les også: Har du oversikt og kontroll på pensjonsformuen din?

3. Trygdeavgift

Trygdeavgiften går til å finansiere folketrygden som blir utbetalt til alle pensjonister. Pengene overføres dermed fra de som betaler skatt til de som får pensjon utbetalt.

Lønnsmottakere flest betaler 8,2 prosent i trygdeavgift, mens du som pensjonist kun betaler 5,1 prosent (i 2019).

Men hva om jeg har lønn og pensjon samtidig?

Mange har en periode med både pensjonsinntekter og lønn. Du kan nemlig jobbe så mye du vil, selv om du tar ut hele eller deler av alderspensjonen fra folketrygden. Hvordan påvirker det skattebelastningen?

Først: Kombinerer du pensjon og arbeid er det taket for minstefradrag for lønnsmottakere som gjelder. Det er på 100 800 kroner. Dernest: Pensjon og lønn får beregnet hver sin skatt og til slutt: Pensjonsinntekter og lønnsinntekter legges sammen for beregning av trinnskatten.

– Det er særlig denne økte marginalbeskatningen, sammen med levealdersjustering og flere års redusert justering av pensjonen, som gjør at du bør tenke deg nøye om før du starter utbetalingene så lenge du fortsatt jobber, sier Haug.

– Eller for å si det enda enklere: Tidliguttak av pensjon har en pris.

Full oversikt hele tiden

Min Pensjon appen
PENSJON RETT I LOMMA: Last ned Min pensjon i dag, og se pensjonspengene tikke inn på kontoen din hver måned.

Er du pensjonskunde hos oss, får du nå tilgang til appen Min pensjon. Appen er et nyttig verktøy for å bli kjent med pensjonsordningen din.

I appen får du blant annet informasjon om:

  • Hvor mye jobben sparer for deg hver måned.
  • Samlet oversikt over pensjonen din fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, folketrygden og egen sparing.
  • Fordelene du har som pensjonskunde i Storebrand.

Last ned appen til din telefon i dag, og få nyttig informasjon om pensjonen din: