Derfor utbetales IPS-pengene over flere år

Er du skeptisk til å binde pengene dine i IPS? Du må ikke nødvendigvis få IPS-utbetaling helt til du er 80 år. Her er forklaringen.

Pengene fra individuell pensjonssparing (IPS) skal utbetales over minimum 10 år. Det hadde kanskje vært enklere å få hele pensjonssaldoen utbetalt i ett stort beløp den dagen du gikk av med pensjon. Men er det så lurt?

– Hadde du fått hele IPS-potten den dagen du sluttet å jobbe, kunne det være fristende å bruke opp pengene for raskt. Og da er jo poenget med pensjonssparingen borte, nemlig at pengene skal brukes til å dekke opp for det varige inntektsfallet du opplever når du slutter å jobbe, sier pensjonsøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug.

Politikerne har innført skattefavorisert IPS for å få flere nordmenn til å spare til pensjon. For å få skattefordelene som IPS gir, må du akseptere at pengene bindes frem til pensjonsalder, og utbetales ratevis.

Hadde du fått hele IPS-potten den dagen du sluttet å jobbe, kunne det være fristende å bruke opp pengene for raskt.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Reglene for utbetaling av IPS ligner på reglene for utbetaling av pensjon fra arbeidsgiveren din. For IPS er reglene slik: Du kan starte å ta ut pengene når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.

Med andre ord, hvis du starter uttak når du er 62 år, må du ta ut pengene over 18 år (til du blir 80). Venter du til du for eksempel er 70 år, kan du ta ut pengene over en 10-årsperiode. Samtidig kan du velge å strekke utbetalingen over enda flere år hvis du ønsker det.

Les også: Kristian (37) sparer både i IPS og Ekstrapensjon, se hvorfor

Kortere utbetalingsperiode ved mindre avtaler

Det fins et unntak: Har du en liten eller mellomstor IPS-avtale, blir utbetalingstiden forkortet, forteller Haug.

Knut Dyre Haug 72441_800px.jpg
IPS ER ØREMERKET PENSJON: Skal du spare til pensjon, er IPS et svært godt og lønnsomt alternativ, mener pensjonsøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug. Foto: CF Wesenberg/kolonihaven.no

Det er nemlig en regel om at årlig utbetaling skal være minimum 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G) I dag tilsvarer det rett i underkant av 20 000 kroner. 

Et eksempel: Kari er 62 år i dag, og har en IPS-saldo på 100 000 kroner. Hun vil starte utbetalingen umiddelbart. Da får hun cirka 20 000 kroner utbetalt det første året, og like mye de påfølgende årene. I løpet av fem til syv år får hun alle pengene utbetalt, avhengig av avkastingen i utbetalingsperioden.

Sparesaldoen på IPS-avtalen må være over 300 000 (i 2018-kroner) når du er 62 år for at utbetalingen skal vare hele perioden fra 62 til 80 år. Du må altså ha spart en del i IPS for at utbetalingen skal strekkes over 18 år. Har du spart mindre enn dette, utbetales pengene raskere.  

Les også: Hvor lønnsomt er IPS?

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS ble lansert i 2017 som en tilbud for deg som vil spare øremerket til pensjon. Innskuddene du gjør på IPS-kontoen gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt.
  • Du kan spare så mye du vil i måneden, men maks 40 000 kroner i året. Klarer du å spare 40 000 kroner, får du en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2020).
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2020).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 67 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

IPS en del av pengesekken din

De fleste har en miks av investeringer i sparingen sin, med bankinnskudd, fond og muligens noen enkeltaksjer. Noen av fondene kan være kjøpt gjennom IPS-ordningen. Bankinnskudd, aksjer og fond (uten binding) er likvide midler som kan brukes ved behov. IPS er øremerket pensjon, og utbetales ratevis.

Les også:Hva sparer andre folk på min alder?

– Har du en bred spareportefølje, bør det ikke være et problem at en andel av pengesekken din ikke kan brukes med en gang, mener pensjonsøkonomen, og legger til:

– Et annet poeng er at vi lever stadig lenger, og at vi derfor har behov for en god pensjon i flere år. Dagens yrkesaktive kan forvente en pensjonstid på bortimot 20 år, og da blir det desto viktigere å ha disiplin i både sparing og forbruk.

Ikke glem at midlene fremdeles er fritatt for formuesskatt så lenge de står inne på IPS-kontoen. I vår anbefalte spareløsning, Anbefalt Pensjon, tilpasses aksjeandelen automatisk til din alder. Kostnadene er mellom 0,8 og 1,25 prosent i året, avhengig av hvor høy aksjeandel du har, og om du er fordelskunde eller ikke.

I spareperioden velger du selv hvilken risiko og i hvilke fond og/eller porteføljer du vil spare i. Fra du er 67 år, eller når du eventuelt begynner uttak av pensjon tidligere enn det, flyttes sparesaldoen din over i Storebrands Garantiportefølje. Her får du en garanti mot negativ avkastning (verdifall). Vi garanterer at du minimum får en rente på 0,60 prosent på pengene du har spart opp, etter at kostnader er trukket fra. Dette for å sikre deg forutsigbarhet og trygghet i de årene pengene skal utbetales.

Les også: Så mye koster det å spare i IPS i Storebrand

PS! En del kunder lurer på hva som skjer med IPS-pengene dersom man dør eller blir ufør eller havner på sykehjem. Disse svarene har vi samlet på våre IPS-sider på storebrand.no.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.