DEN GLEMTE GRIS: Pensjon er noe du har, ikke bare noe du får. Er du i jobb har du allerede penger i pensjonssparegrisen din. Foto: Storebrand

2 av 3 vet ikke hvor mye penger de har i pensjonssparegrisen sin

Har du tenkt over at jobben din sparer penger for deg hver måned, og at du får noe mer enn bare lønn?

Du vet sannsynligvis hvor mye lønn som suser inn på kontoen din hver måned. Du vet hvor mye av lønna som forsvinner rett ut igjen for å nedbetale lånet på boligen din, og du vet hvor mye du betaler for Spotify og Netflix.

– Men en av tingene de fleste av oss har et mindre bevisst forhold til, er hvor mye penger jobben din setter av til pensjon for deg hver måned, sier Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver i Storebrand.

Den rosa elefanten i rommet?

2 av 3 personer vet ikke hvor mye penger som er spart opp i pensjon til dem fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Det viser en undersøkelse Kantar TNS har gjort for Storebrand.

– Det er den store, rosa grisen i rommet ingen snakker om. Det er rart, siden det ligger hele 106 milliarder kroner i denne pensjonssparegrisen bare hos Storebrand. I snitt har vi altså 140 000 kroner oppi en sparegris vi stort sett overser, sier Strøm.

Det er den store, rosa grisen i rommet ingen snakker om.
- Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver i Storebrand

Infografikk sparekampanje 2018@2x
*PENSJONSSPAREGRISEN: Storebrand er Norges største pensjonsleverandør, og har over 740 000 kunder med innskuddsbasert pensjonssparing. Disse har til sammen 106 milliarder kroner i sparegrisen sin. Det er ganske mye penger, også sammenlignet med andre store pengesekker. Tall per oktober 2018. Infografikk: Storebrand.

Store forskjeller mellom yrkene

– Du og naboen har mest sannsynlig veldig ulik størrelse på pensjonssparegrisen. Hva slags pensjonsordning du har i ditt yrke eller i den bransjen du jobber, har veldig mye å si for hva du har på konto den dagen du slutter å jobbe, sier Strøm.

i

HVA ER REGLENE FOR PENSJONSSPARING?

  • Alle bedrifter må spare til pensjon for sine ansatte. Minstekravet for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er sparing på minst 2 prosent av lønn mellom 1 G (grunnbeløpet i folketrygden, for tiden 96 883 kroner) og opp til 12 G, for ansatte over 20 år som har en stilling på minst 20 prosent.
  • Merk deg at dette er minstegrensene. Bedriftene kan også i dag tilby både høyere sparesatser, opp til 7 prosent, og valgfritt fra første lønnskrone, pluss et tillegg på 18,1 prosent for de høyest lønnede, altså lønn over 7,1 G – 658 870 kroner.
  • Det er i tillegg et krav om at du må ha jobbet i bedriften i minst 12 måneder i privat sektor for å få med deg verdien av sparingen dersom du slutter. 

Logg inn og sjekk hva du har spart opp i pensjon på storebrand.no

Les også: Dette er vanlig å spare til pensjon i bransjen din

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på hvor store forskjellene kan være fra bransje til bransje. Hvis du for eksempel jobber som rørlegger, viser vår bransjeoversikt at arbeidsgivere innen entreprenøryrker i snitt sparer 4 prosent av lønnen i pensjon for sine ansatte. 4 prosent er også gjennomsnittet for de 25 000 bedriftskundene Storebrand har. Men hvis du jobber som offshorearbeider, kommer du mye bedre ut av det. I denne bransjen sparer arbeidsgiver hele 6 prosent av lønnen din til pensjon. Dette får store utslag på «pensjonistlønnen» din.Tabellen under viser hva du kan forvente å få i kroner og øre i pensjon fra jobben og folketrygden hvis du har en 3-4- eller 6-prosents pensjonsordning. 

  1. Summen du kan forvente å ha i pensjonssparegrisen fra jobben når du er 67 år.
  2. Forventet årlig utbetaling av pensjon fra arbeidsgiver.
  3. Hva du kan forvente å få utbetalt fra folketrygden hvert år. 
  4. Hvor mange prosent av dagens lønn du får i pensjon hvis vi slår sammen punkt 2 og 3.
Regnestykketabell som viser hvor mye du kan forvente å få ut fra en spareordning på 3 prosent, 4 prosent og 6 prosent av lønn.
FORUTSETNINGER: Regnestykket over baseres på at det spares fra du er 27 år til du er 67 år, og at lønnen i hele perioden er 44 310 i måneden (530 000 i året, som er gjennomsnittlig norsk årslønn i 2017) i dagens kroner. Det er lagt til grunn en forventet årlig lønnsvekst og inflasjon på 2 %. I tillegg forutsettes det at pengene er plassert i Storebrands spareprofil «Anbefalt Pensjon», der aksjeandelen tilpasses alderen din. Forventet avkastning er i henhold til Finans Norges bransjeavtale for avkastningsprognoser. Nominell avkastning er 5,57 % avtrappet til 3,85 % over de siste 25 årene. Årlig pensjon vises i dagens kroneverdi med en utbetalingsperiode på 19 år (fra 67–86 år). Beregning av pensjon fra folketrygden er beregnet for en person som er født i 1993 (27 år i 2020).

Med bakgrunn i dette regnestykket, hva kan du forvente å få i årslønn som pensjonist? 

• Hvis du har en treprosentsordning hele livet, kan du regne med å få rett i overkant av 268 000 kroner i pensjon fra folketrygden og arbeidsgiver i året. 

• Hvis du har en fireprosentsordning hele livet, kan du regne med å få rett i overkant av 292 700 kroner i pensjon fra folketrygden og arbeidsgiver i året. 

• Hvis du har en seksprosentsordning hele livet, kan du regne med å få i overkant av 341 600 kroner i pensjon fra folketrygden og arbeidsgiver i året.

NB! I tillegg til pensjon fra folketrygd og arbeidsgiver, kommer andre typer sparing og verdier du måtte ha å leve for.

Les også: Tre grunner til at Egen pensjonskonto er godt nytt

Nysgjerrig på pensjonssparegrisen din?

Strøm tror årsaken til at mange ikke har hele oversikten over pensjonen arbeidsgiveren sparer for dem, er at dette med pensjon ligger langt frem i tid. Det er noe man kan se på senere, mens ting som lønn, lån og daglige utgifter er her og nå.

– I tillegg virker nok det med pensjon litt komplekst og vanskelig for mange. Hvis du ikke helt vet hvor du skal starte, er det lett å utsette det, tror pensjonsrådgiveren.

Hva slags pensjonsordning du har i ditt yrke eller i den bransjen du jobber, har veldig mye å si for hva du har på konto den dagen du slutter å jobbe.
- Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver i Storebrand

Han mener det beste stedet du kan starte hvis du vil finne ut av pensjonen din, er å sjekke «Min pensjon» inne på storebrand.no. Med noen få tastetrykk kan du finne ut hvor mye nåværende og tidligere arbeidsgivere har spart for deg. Du kan deretter se hvor mye du totalt kan forvente å få av pensjonspenger den dagen du slutter å jobbe.