12 kjappe om IPS

Har du fortsatt ikke startet en IPS-spareavtale – eller sitter med ubesvarte spørsmål? Her kan du få svarene du trenger.

1. november 2017 ble nye IPS (Individuell pensjonssparing) lansert – en pensjonsspareordning som lar deg spare opptil 40 000 kroner i året, og kan gi deg inntil 8 800 kroner i skattefordel.

Fredag 27.12 er absolutt siste frist til å få skattefordeler på pensjonssparingen din i 2019. 

Spørsmålene om IPS er derfor mange på denne tiden av året. Under ser du de vanligste, med tilhørende svar fra kundesenteret vårt. 

1. Hvorfor skal jeg velge IPS?

Du bør velge IPS om du ønsker å spare langsiktig, er villig, og har mulighet til å binde pengene, og om du ønsker å få skattefordeler mens du sparer. Nye IPS er en gunstig pensjonsspareordning hvor staten hjelper deg å spare, ved å gi deg en skattefordel på 22 prosent av det du klarer å spare. 

Les mer om IPS for deg i: 

20-årene / 30-årene / 40-årene / 50-årene / 60-årene 

2. Hvilke skattefordeler er det i IPS?

Du kan få inntil 8 800 kroner i skattefordel på skattemeldingen din. Altså 22 prosent av det du sparer i 2019/2020. Så det lønner seg å komme i gang så fort som mulig, hvert fall i god tid før nyttår. Samtidig betaler du ikke formueskatt av pengene du har i IPS-kontoen. Det er også viktig å påpeke at du trenger ikke å spare maksbeløpet på 40 000 kroner i året for å få skattefordelen på 22 prosent. Du kan spare så lite som 100 kroner i måneden, og fortsatt få skattefordelen.  

3. Hvorfor binde pengene når jeg kan spare i annen fondssparing uten å binde?

Noen vil nok se på bindingstiden som en ulempe. På den annen side: Bindingstiden tvinger deg til å være langsiktig, og gjør at du ikke bruker opp pengene før pensjonsalder, eller selger aksjefondene etter kursene har falt. De bundne IPS-midlene er dessuten kun en del av sparepengene dine. Mange vil også ha andre sparepenger i fond og banksparing, som du kan ta ut hvis du har behov.

Les også: Skeptisk til å binde pengene? Derfor utbetales IPS-pengene over flere år

4. Er det ikke sikrere å spare i banken?

I banken er det nå historisk lave renter. Når du skal spare langsiktig, lønner det seg å spare i fond. Trenger du en buffer, eller har kortsiktige sparemål, kan du sette penger i banken.

5. Hvorfor må jeg skatte ved uttak, hva er fordelen da?

Skatten på utbetaling er 22 prosent (2020). Du betaler denne skatten på hele beløpet. Det unike med dette er at du får et «rentefritt» lån fra staten hvert år du sparer i IPS, altså 22 prosent. Disse pengene må du ikke bruke opp, spar de også. Du bør altså sette skattefordelen du oppnår inn igjen på IPS-kontoen. Da får du avkastning på disse pengene også, og på denne måten vil rentes rente-effekten gjøre at sparing i IPS gir deg en forventet høyere pensjon, sammenliknet med andre ordninger.

Les også: Hvor lønnsomt er IPS?

Vær også oppmerksom på at fra du er 67 år, eller eventuelt et tidligere pensjonsuttakstidspunkt, flyttes sparesaldoen din over i Storebrands Garantiportefølje. Her får du en garanti mot negativ avkastning (verdifall). Vi garanterer at du minimum får en rente på 0,60 prosent på pengene du har spart opp, etter at kostnader er trukket fra. Dette for å sikre deg forutsigbarhet og trygghet i de årene pengene skal utbetales. 

6. Hvor sikre kan vi være på at skatten ved uttak ikke blir høyere enn i dag?

Det finnes riktignok ingen garantier for at det ikke skjer. Men det er viktig å huske på at det er bred politisk enighet rundt IPS, og at et viktig prinsipp i ordningen er at det skal være skattesymetri – nemlig at skatten du betaler når du tar pengene ut ved pensjonsalder, skal være lik skattefordelen du får når du setter pengene inn på IPS-kontoen. Vi har ingen grunn til å tro at politikerne ønsker å endre på dette prinsippet.

7. Er det formuesskatt på IPS?

Nei, du betaler ikke formueskatt på IPS.

8. Hvorfor spare i IPS i Storebrand?

Vi i Storebrand er opptatt av å gi deg god avkastning på sparepengene dine. Det gjør vi ved å investere i fremtidens finansielle vinnere – selskapene som er i stand til å produsere mer, for flere, med mindre bruk av ressurser. Dette gjør vi fordi vi tror det lønner seg for både lommeboka di, og den verden du skal gå av med pensjon i.  

Les også: Derfor bør du plassere sparepengene dine hos Storebrand

9. Jeg har IPS fra før, hva bør jeg gjøre?

Du bør stoppe sparingen i gammel IPS, og starte en ny IPS-avtale. Alle våre kunder som sparer i gammel IPS, skal ha fått brev om at spareavtalen fortsetter i ny IPS fra november 2017. Eksisterende sparesaldo blir værende i gammel IPS, disse kan ikke flyttes over.

10. Hva skjer med sparepengene hvis jeg dør?

Ved død utbetales resterende spareverdi på IPS-kontoen til etterlatte. 

Les også: Hvem arver pensjonen min?

11. Hva hvis jeg blir ufør?

Hvis du har rett til uføreytelser fra folketrygden (arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd), kan du starte utbetaling av pensjonskapitalen i samsvar med den aktuelle uføregraden i folketrygden. Blir du for eksempel 50 prosent ufør, kan du ta ut 50 prosent løpende av pensjonskapitalen du har spart opp. Utbetalingen beskattes som kapitalinntekt (22 prosent i 2019).

12. Hva koster det å spare i IPS?

Det er ingen kjøps- eller administrasjonsgebyrer i IPS hos oss. Du betaler kun en årlig forvaltningskostnad i de spareprofilene eller fondene du til enhver tid sparer i. Ønsker du å bytte fond, er det selvsagt også gratis.

Les også: Så mye koster det å spare i IPS i Storebrand

De vanligste pensjonsprofilene koster 0,8-1,1 prosent for fordelskunder, og 0,95-1,25 prosent for øvrige kunder. Ønsker du for eksempel indeksfond i IPSen din, koster det fra 0,2 prosent. Hele listen med fond du kan velge blant finner du her.

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS ble lansert i 2017 som en tilbud for deg som vil spare øremerket til pensjon. Innskuddene du gjør på IPS-kontoen gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt.
  • Du kan spare så mye du vil i måneden, men maks 40 000 kroner i året. Klarer du å spare 40 000 kroner, får du en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2020).
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2020).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 67 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.