Veien ut av krisen

Det er fremdeles vanskelig å si noe sikkert om den økonomiske utviklingen de neste månedene, men historien kan gi oss en viktig pekepinn.

– Nå står vi midt i en omstilling som kommer raskere og blir enda mer omfattende enn noen av oss kunne ane for to måneder siden. Men kriser gir også muligheter. Vi må sikre at veien ut av krisen og omstillingen leder oss på rett vei, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand etter å ha vært i møte med finansministeren sammen med andre representanter for finansnæringen første uken av mai.

Grefstad400x
ODD ARILD GREFSTAD: konsernsjef i Storebrand.

Han er ikke i tvil om at både samfunnet og markedene vil komme tilbake. Og når vi vet at det snur, må vi benytte sjansen til å gjøre de riktige valgene, også når det kommer til langsiktig bærekraft.

Hvordan samfunnet skal vende tilbake til normalen, er et tema på alle nivåer i samfunnet, fra skoler som skal starte opp, til industri som må sveive i gang tunge maskinerier og eksport, og til offentlige kontorer der støtteordninger og regelendringer jobbes frem i et forrykende tempo. Alt for å sikre at så mange bedrifter som mulig fortsetter å skape verdier.  

– Vi må sørge for en retur til normalen som stimulerer til arbeidsplasser og vekst, slik at vi unngår de menneskelige lidelsene som varig ledighet og uførhet fører til, sier Grefstad.

Venter urolig marked

Verdiene i aksjemarkedet har økt den siste måneden etter et bratt fall i mars. Historien kan fortelle oss mye, men det er ingen tidligere eksempler på nedstenging av moderne samfunn. Det man kan sammenligne er derfor effektene. Effektene av tidligere kriser har vært raske fall i markedet, etterfulgt av en innhenting som tar lengre tid enn fallet.

– Historisk har større markedskorreksjoner gjerne kommet i tre faser, avbrutt av korte oppgangsfaser, og selv om oppgangen vi har sett siden slutten av mars har vært meget sterk, er vi nok forberedt på mer volatilitet og perioder med markedsfall, sier Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltning i Storebrand.

bringedal400x
BÅRD BRINGEDAL: leder aksjeforvaltningen i Storebrand.

– Markedet vil nok preges av større svingninger enn vanlig i tiden som kommer. En viktig driver vil naturligvis være hvordan Korona-viruset utvikler seg, og om vi ser tendenser til at de kraftige restriksjonene flere land iverksetter får effekt på smittespredning og antall døde. Videre vil effektene av alle restriksjonene på den generelle økonomien være avgjørende, og tall som arbeidsledighet og industriproduksjon vil være viktige faktorer, forklarer han.

Les også: Tre viktige råd når markedene svinger

Graf - børsen 1996-2020_mai2020
HISTORIEN: Denne grafen viser utviklingen av Oslo Børs i perioden 01.01.96 til 05.05.20. Selv om vi har hatt flere kraftige børsfall, ser vi at aksjemarkedet samlet sett har gitt en avkastning på over 600 prosent i perioden. Illustrasjon: Storebrand.

Tre ulike veier tilbake

SKAGEN-fondene ser det samme.

– Som langsiktige investorer har vi opplevd både opp- og nedturer i markedene mange ganger. Markedene har alltid steget etterpå, så tålmodighet er avgjørende, sier Alexandra Morris, investeringsdirektør i SKAGEN, et selskap i Storebrand-gruppen.

– Vi diskuterer tre mulige scenarier og de forskjellige formene en bærekraftig innhenting av aksjemarkedet kan ha, sier Morris, og deler disse vurderingene med oss:

  1. Viruset vil være under kontroll innen sommeren og vi ser en gradvis retur til normale tilstander. Aksjemarkedet vil fortsette å stige, og innhentingen vil være V-formet.
  2. Viruset vil være under kontroll innen sommeren, men en ny bølge treffer oss på høsten. Aksjemarkedet korrigerer ned igjen og innhentingen kan bli W-formet.
  3. Vi får ikke se en vedvarende innhenting før vi får en vaksine som fungerer, muligens første halvdel av 2021. Nedturen forlenges og en alvorlig resesjon gjør innhentingen mer U-formet.

På storebrand.no finner du avkastningsoversikt for alle våre fond. Her finner du også allokeringsteamets månedlige markedsrapport, hvor de oppsummerer sine tanker om markedet de neste 3-12 månedene. Her kan du lese markedsrapporten

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.