Tåler lommeboken din «det store rente-eksperimentet»?

Ta denne kjappe testen for å stille ekstra forberedt dersom rentene stiger ytterligere.

Ola og Kari Nordmann har det stort sett ganske bra om dagen, i hvert fall økonomisk. Etter at lønningen er på konto, og de vanlige regningene og lånekostnadene er unnagjort, står det som regel en god slump penger igjen på konto.

Dette er penger som gjerne kommer godt med både til hverdags og fest. Og etter mange år med lav rente, er «til overs»-pengene blitt noe mange regner med ... og kanskje tar for gitt?

– Folk har kunnet glede seg over lave renter i lang tid, såpass lenge at mange førstehjemskjøpere ikke kjenner til noe annet. Dermed har de kanskje heller ikke tatt inn over seg hva en økt rente betyr i praksis, sier Trond Værnes, markedsansvarlig for Storebrand Bank.

Les også: Stadig flere binder lånerenta – bør du også det?

– Kan få store negative virkninger

Om denne tanken ikke har streifet deg, er du ikke alene: Da Finanstilsynet på tampen av fjoråret gjorde opp status for den økonomiske ståa til de norske husholdningene, vitnet det fortsatt om gode tider for norske lommebøker:

trondvarnes_original_800x
MARKEDSANSVARLIG BANK: Trond Værnes. Foto: Privat

Selv om gjeldsbelastningen jevnt over har økt gjennom 2017, er rentebelastningen til husholdningene fortsatt lav. Dette er takket være en fortsatt lav rente, på tross av at styringsrenten har klatret til 1,50 % siden september 2018.

Nordmenn flest har flytende rente på boliglånene sine.

Faktisk gikk andelen av nye lån med fast rente ned til fire prosent, kunne Finansielt utsyn-rapporten melde, før det slås fast:

«Det innebærer at norske husholdninger rammes raskt ved en renteoppgang, og dette kan få store negative virkninger i norsk økonomi».

Renteøkninger

Da sentralbanksjefen varslet fremtidige renteøkninger, fikk det enkelte til å «våkne». Noe Storebrand merket blant annet i en brå økning i antallet lånesøknader med fast rente. September 2019 har styringsrenta økt til 1,50 prosent, og flere banker har økt renta.

– Vi merker en betydelig økning i antallet som søker om fastrente på storebrand.no. Hittil år har andelen økt med 33 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er en tydelig indikator på at forutsigbarheten som fastrente gir er attraktivt hos stadig flere,folk har begynt å se nærmere på sin egen privatøkonomi, og hvor godt den vil kunne tåle en fremtidig renteøkning, sier Værnes.

Han fortsetter:

– Likevel ser vi at de låntakerne som binder lånene sine, ikke nødvendigvis er dem som kunne trengt det mest – altså dem som vil få problemer med å betjene lånet ved en kraftig økning i rentenivået, sier Værnes.

Og da kommer det store spørsmålet: Har du i det hele tatt reflektert over hvordan din egen økonomi ville tåle en økning – eller en dobling – av dagens rente?

Les også: Signy sparte 5 000 på å bytte bank

Dette er et tankeeksperiment på hva som skjer om renta stiger både bratt og brått.
- Trond Værnes, markedsansvarlig for banktjenester i Storebrand

i

FAKTA

  • Fastrente 3 år: 1,59 prosent nominell rente. Effektiv rente 1,64 prosent for annuitetslån på 3 millioner kroner, nedbetalt over 25 år, innenfor 70 % av boligens verdi. Kostnad 654 559 kroner. Totalt å tilbakebetale 3 654 559 kroner.
  • Du kan binde renten i 3, 5, 10 eller 20 år, da med ulike vilkår.
  • Du kan få fastrente på inntil 70 prosent av boligens verdi.
  • Både renten og nedbetalingsplanen ligger fast hele perioden.
  • Du og eventuell medlåntaker, må bruke oss som hovedbank for å få vår beste rente.

Ta «det store renteeksperimentet»!

La oss slå litt på stortromma og kalle øvelsen «Det store renteeksperimentet». Egentlig er det ikke en veldig stor øvelse, og ikke koster den deg noe – tvert imot.

Ta det du i dag betaler i renteutgifter, og gang det med to. Dette er det du må betale om renta skulle doble seg, hver eneste måned – i tillegg til avdragene.

– Dette er et tankeeksperiment på hva som skjer om renta stiger både bratt og brått. Se på det som en praktisk test på om du kan sove godt om natta, sier Værnes.

For å ta et tenkt eksempel (med nominelle tall for enkelthetens skyld): Har du et lån på 3,5 millioner kroner med 2 prosent rente i dag, betaler du like over 5 800 kroner i måneden i renter. Skulle renta stige til 4 prosent, vil de månedlige utgiftene bli på 11 600 kroner. Som altså skal betales i tillegg til de månedlige avdragene.

– Om tallet du kommer frem til oppleves såpass høyt at regnestykket ikke helt går opp med den lønna du har i dag, er det et tegn på at du lever tett opptil din egen tålegrense, sier Værnes og legger til:

– Du får riktignok skattefradrag på renteutgiftene, men det er en fattig trøst i etterkant om du først sliter med å betale avdraget på boliglånet.

Se på det som en praktisk test på om du kan sove godt om natta.
- Trond Værnes, markedsansvarlig for banktjenester i Storebrand

Har du noen kroner å avse?

Om du ser at du tåler en slik renteøkning, kan du altså puste lettet ut.

Men om du ser at det kan bli økonomisk trangt ved en eventuell renteøkning, er det ifølge Værnes et par grep du kan gjøre:

– Om du synes dette eksperimentet er veldig ubehagelig, kan du kjøpe deg trygghet ved å binde renta på hele eller deler av boliglånet. Historisk sett er dette gjerne litt dyrere enn å ha flytende rente, men du kan til gjengjeld sove godt om natta.

En annen øvelse er å faktisk ta litt av rentestøyten på forhånd.

– Ved å sette av en god sum hver måned, for eksempel tilsvarende det du ville betalt med en prosent høyere rente, kan du i praksis se hvordan det er å leve med høyere renter, sier Værnes.

Han minner om at du da betaler pengene til deg selv, for bruk i fremtiden. Det forutsetter at du faktisk sparer pengene.

– Da vil pengene raskt også komme svært godt med.