Skal man sikre seg mot valutasvingninger?

En svakere norsk krone har gjort fallet i det globale aksjemarkedet mindre smertefullt for norske eiere av aksjefond. Men hva skjer hvis kronen begynner å styrke seg?

Valutasikring av aksjefond er ikke det enkleste å sette seg inn i. Jevnt over er rådet til den jevne sparer at man bør passe seg for valutarisiko.

Men med mye snakk om en rekordsvak norsk krone – kan dette være riktig tid for det vi kaller valutasikring?

Hittil i 2020 har fallet i det globale aksjemarkedet slått mindre hardt for nordmenn som eier aksjefond. Det er fordi kronen samtidig har svekket seg. Hvis kronen styrker seg vil vi få en motsatt effekt, altså at valutaforskjellen forverrer avkastningen. I en slik situasjon er det en fordel å ha investeringer i valutasikrede globale fond.

Siden 2012 har den norske kronen svekket seg jevnt og trutt, men i 2020 har den falt dramatisk. I slutten av mars måtte man ut med over 12 kroner for én euro og i overkant av 11 kroner for én dollar.

Graf_kronekurs smartere valg_800 px
SVAK KRONE: Grafen viser at den norske kronen har en tendens til å bli svak når det er kriser i verdensøkonomien. 

Svak krone sees oftest på som negativt, men ikke for dem som har investeringer i utenlandsk valuta. Når kronen svekker seg vil du tjene på å eie verdier i utenlandsk valuta.

Valutasikker siden 2017

I dag tilbyr Storebrand tre valutasikrede fond, og i løpet av mai lanserer vi to nye. De etablerte aksjefondene er: Storebrand Global Indeks Valutasikret, Storebrand Global Multifaktor Valutasikret og Delphi Global Valutasikret.

De nye valutasikrede fondene er:

  • Storebrand Global Solutions Valutasikret  
  • Storebrand Global ESG Plus Valutasikret.

Storebrand tilbyr altså både valutasikrede indeksnære aksjefond, faktorfond og aktive aksjefond. De to nye er valutasikrede klasser av Storebrands mest spissede bærekraftsfond.

Les også: Global ESG Plus: Svenskene strømmer til et grønt aksjefond fra Norge

Sikret mot valutasvingninger

Bakgrunnen for å lansere flere valutasikrede fond, er å gi kundene flere muligheter hvis de vil forsikre seg mot valutasvingninger. Med et valutasikret fond, unngår man valutasvingningene og valutarisikoen, og du er kun eksponert for utviklingen i selve aksjeinvesteringene.

bringedal400x
GIR RÅD. Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltning i Storebrand. 

– Dersom man ikke valutasikrer, vil man generelt tjene på at den norske kronen svekker seg, som jo har vært tilfellet over lengre tid nå, sier leder for aksjeforvaltning i Storebrand, Bård Bringedal.

Dette eksempelet illustrerer:

Den 24. mars 2020 var den amerikanske S&P500-indeksen ned 23,9 prosent målt i amerikanske dollar, men for en norsk investor som måler avkastning i norske kroner, var S&P500 kun ned 2,7 prosent samme dato.

– Dette fordi amerikanske dollar har styrket seg mot norske kroner i samme periode, sier Bringedal.

Sikre seg mot valutarisiko

Skulle kronen styrke seg nå, vil man tape på å ha verdier i utenlandsk valuta. For å sikre seg mot dette når man eier aksjefond, er valutasikrede fond et alternativ.

Med den dramatiske svekkelsen av den norske kronen den siste tiden, har interessen skutt fart.
– Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltning i Storebrand

– Aksjefond er langsiktig sparing, og på lang sikt vil nok valutasvingninger være et «nullsumspill». Men for investorer som er noe mer taktiske med sine disposisjoner, så er det fristende å satse på at kronen, som i et historisk perspektiv er svært lav, vil styrke seg i tiden som kommer. Da kan det være lurt å eie valutasikrede fond, sier Bringedal.

Interessen for valutasikrede fond har vært stigende etter at vi lanserte fondene for tre år siden.

– Med den dramatiske svekkelsen av den norske kronen den siste tiden, har interessen skutt fart. Det er også bakgrunnen for at vi for en stund siden startet prosessen med å etablere ytterligere to nye valutasikrede fond, sier Bringedal.

Stigende interesse

Institusjonelle kunder har en større andel av sine investeringer valutasikret, og for kunder med pensjonssparingen sin i Storebrand sikres normalt 50 prosent av den globale investeringen til norske kroner.

Les også: Slik investerer du som proffene på 1-2-3

– Samtidig registrerer vi at interessen for de valutasikrede fondene har steget i takt med at kronen har svekket seg dramatisk de siste ukene, så vi forventer å se at flyten inn i disse fondene er stigende, både fra private kunder og institusjonelle kunder, sier Bringedal.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastning kan bli negativ som følge av kursfall.