Slik investerer du som proffene på 1-2-3

Storebrands spareprofiler gir deg enkelt tilgang på aksjer, renter, eiendom og private equity. – De er solide grunnsteiner når du skal bygge en spareportefølje, sier Lars-Erik Eriksen i Storebrand.

Skal du spare kortsiktig? Langsiktig? Ønsker du høy risiko og avkastning, eller er du mest opptatt av at pengene ikke skal synke i verdi?

Nær uavhengig av hvilken sparehorisont eller risikovilje du har, kan spareprofilene til Storebrand være noe for deg. Dette er sammensatte porteføljer, som investerer i aksjefond, rentefond, eiendom og private equity. Private equity er aksjer som ikke er børsnoterte. Sparer din arbeidsgiver til pensjon for deg i Storebrand, så er sjansen stor for at du allerede eier andeler i en av våre spareprofiler.

– Over 100 milliarder kroner er investert i disse profilene, og beløpet øker, påpeker Lars-Erik Eriksen, leder for salg i bedriftsmarkedet i Storebrand.

Når noe går dårlig, går som oftest noe annet bra. Det er for eksempel ikke gitt at eiendom faller i verdi, selv om aksjemarkedet gjør det.
- Lars-Erik Eriksen, leder for salg i bedriftsmarkedet i Storebrand

Det er – bokstavelig talt – en stor fordel. Størrelse bidrar til trygghet, og den eneste norske kapitalforvalteren som er større enn Storebrand, er Oljefondet.

– Du får ikke denne bredden noe annet sted. Det at vi er så store, er grunnen til at vi får det til, sier Eriksen.

– Spareprofilene er solide grunnsteiner når du skal bygge en spareportefølje. Den store beholdningen gir oss flere stordriftsfordeler: Vi får fornuftige priser og kan investere i alle disse aktivaklassene, sier han.

Fondssparing til alle behov

Er du forsiktig eller offensiv? Her er fondsprofilene du kan velge blant – rangert fra lav til høy risiko.

Storebrand Ekstra forsiktig:

Et rent rentefond som plasserer midlene i pengemarked og obligasjoner. Fondet passer for deg som har en kortsiktig horisont på sparingen din.

Storebrand Forsiktig:

Et fond som hovedsakelig er investert i renter, men som har 20 prosent aksjer og en mindre andel i eiendom og private equity. Fondet passer for deg som har mindre enn fem års sparehorisont.

Storebrand Balansert:

Et fond som fordeler midlene med 50 prosent i aksjer, 40 prosent i renter og det resterende i eiendom og private equity. Dette fondet kan passe som hånd i hanske for deg som ønsker å spare i mer enn fem år, men ønsker mindre svingninger enn i et rent aksjefond.

Storebrand Offensiv:

Fondet investerer 80 prosent i aksjer, mens resten plasseres i renter, eiendom og private equity. Har du mer enn fem års sparehorisont og tåler at verdiene svinger underveis, kan dette fondet passe deg bra.

Storebrand Ekstra offensiv:

Fondet investerer utelukkende i aksjer, og fordeler midlene på en bred internasjonal aksjeportefølje. Dette sikrer at risikoen er fordelt på flere markeder. Fondet passer for deg som ønsker muligheten for høy avkastning, og som aksepterer store verdisvingninger underveis i spareperioden.

Psst! Ønsker du å legge deg i nærheten av risikoprofilen til Oljefondet? Statens pensjonsfond består til sammenligning av 60 prosent aksjer, og legger seg med det mellom Storebrand-profilene Balansert og Offensiv.

Les også: Fire råd for å lykkes med langsiktig sparing

graf
GOD HISTORIKK: Grafen viser utviklingen i avkastning de siste 16 årene for spareprofilene forsiktig pensjon, balansert pensjon og offensiv. Illustrasjon: Storebrand

I figuren over ser vi at de mer offensive profilene har økt mer i verdi enn de forsiktige.

– Investering i aksjer skal gi meravkastning over tid, så det viser at profilene leverer i tråd med planen. Alle profilene har levert godt de siste 15 årene. Vi har blant annet fått godt betalt for å ha investert i eiendom, både gjennom høy avkastning og moderate svingninger, forklarer Eriksen.

Avkastningstabell_spareprofiler_2019
FORUTSETNINGER: Tall per 30.06.2019. Tabellen viser avkastning før kostnader. For perioder over ett år viser tabellen gjennomsnittlig årlig avkastning. *Ekstra Forsiktig og Ekstra Offensiv ble lansert i 2012. Illustrasjon: Storebrand

Risiko og forventet avkastning

Spareprofilene tilbyr en bred eksponering mot global vekst og verdiskapning. Det er en klar fordel, mener Eriksen.

– Da slipper du å kjøpe dette i løsvekt selv. Mindre investorer har heller ikke tilgang til å investere i private equity og eiendom, men det får de gjennom disse profilene.

Fondene bør passe perfekt til enhver smak, forteller Eriksen, enten du ønsker høy avkastning eller foretrekker lavere svingninger.

– Jo lenger tidshorisont du har på sparingen, desto mer risiko bør du ta. Er horisonten din på ti år eller mer, bør du definitivt vurdere de mest offensive profilene.

Og hvordan vet vi hvilken risiko som passer for oss?

– Det handler om å kunne sitte rolig gjennom et fall på børsen. Klarer du å sove om nettene når børsen svinger? All historikk viser at det kommer en oppgang etter et stort fall, men du må klare å stå i stormen, sier Eriksen.

Les også: Disse fondene er et godt alternativ til sparekontoen

– Gir oss flere strenger å spille på

– Mange kombinasjonsfond består utelukkende av aksjer og rentepapirer. Hvilke fordeler gir det å investere i private equity og eiendom i tillegg?

– Det gir oss flere strenger å spille på. Når noe går dårlig, går som oftest noe annet bra. Det er for eksempel ikke gitt at eiendom faller i verdi, selv om aksjemarkedet gjør det. Private equity oppfører seg også litt annerledes enn vanlige noterte aksjer på børsen, sier Eriksen.

Det sies at det ikke er noe som heter gratis lunsj, men en bred og diversifisert portefølje er noe av det nærmeste vi kommer i investeringsuniverset, ifølge Eriksen.

– Vi kan forvente oss mindre svingninger, men vi får likevel med oss en god avkastning, på-peker han.

Les også: – Vi kvinner fortjener å vite om mulighetene langsiktig sparing gir

Et annet grep som er tatt for profilene med aksjeandel, er å fordele denne andelen i en rekke markeder og fondstyper.

– Vi har aktive fond i Norge som har slått indeksen 13 av de siste 16 årene. Vi har indeksnære globale og nordamerikanske fond, fordi vi ser at markedet er så gjennomanalysert at det er vanskelig å slå indeksen. I tillegg investerer vi i fremvoksende markeder og faktorfond, sier han.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.