Hvordan hadde du klart deg på halve inntekten?

9,8 prosent av den voksne befolkningen mottar uføretrygd – stadig flere på grunn av psykisk sykdom. Har du sjekket om du er dekket dersom du skulle bli ufør?

– Det er ikke så mange som stopper opp og tenker over hvordan de ville klart seg i hverdagen om de mistet store deler av inntekten sin, forteller Espen Paulsen, fagsjef for personforsikring i Storebrand.

Spesielt for familier i etableringsfasen kan uventet uførhet ramme hardt, sier Paulsen.

– Disse har gjerne lån til pipa, og store utgifter knyttet til huskjøp og småbarn. Da er det i hvert fall vanskelig om inntekten man har basert dette på skulle falle bort.

Stadig flere uføre

– Ved utgangen av juni 2018 var det 332 100 personer som mottok uføretrygd i Norge. Det utgjorde 9,8 prosent av befolkningen i alderen 18–67 år, forteller seniorrådgiver Jostein Ellingsen ved statistikkseksjonen i NAV.

EspenPaulsen3_800p
HAR DU KONTROLL?: Fagsjef for personforsikring i Storebrand, Espen Paulsen, oppfordrer deg til å sjekke om du har uføreforsikring. Foto: Storebrand

Familier i etableringsfasen er sårbare, da de gjerne har lån til pipa, og store utgifter knyttet til huskjøp og småbarn.
- Espen Paulsen, fagsjef i Storebrand

Samtidig viser statistikken at det siden 2010 har vært en kraftig økning i andelen med psykiske lidelser, mens andelen med muskel-skjelettsykdommer har gått ned. Henholdsvis 35,3 prosent og 28,1 prosent av de uføretrygdede hadde disse diagnosene.

– I 2011 var andelen med psykiske lidelser for første gang høyere enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer, sier Ellingsen.

Les også: – Det gikk opp for meg at hun kunne sitte igjen uten noen ting

i

Visste du at ...

  • Det siste året har det vært en økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 20 til 59 år. Størst var økningen for 40- og 50-åringene.
  • Inntekten din kan halveres om du blir ufør.
  • 66 % av lønn under 599 000 kroner er det maksimale beløpet du kan få fra NAV som ufør. Dette tilsvarer 395 000 kroner.
  • Rundt 500 000 arbeidstagere har ingen uføreforsikring – verken på jobb eller privat.

Kilde: NAV / Storebrand

Sykdom største årsak

Statistikken til tross: Det å skulle forholde seg til begrepet «ufør» føles ofte fjernt for dem som i dag er unge og friske.

– Mange forbinder uførhet bare med ulykker, og tenker de derfor er godt sikret med en ulykkesforsikring. Det de da ikke tenker over, er at ulykker skjer langt sjeldnere enn sykdom – som er den klart største årsaken til at folk blir uføre, sier Paulsen.

Han mener at det er lett å se seg blind på hva man betaler for forsikringene, spesielt om man ikke tenker på hva det faktisk er man betaler for. Enkelte velger da å gå for en ren ulykkesforsikring, siden denne har en lavere månedspris enn en uføreforsikring med månedlige utbetalinger uansett årsak.

Les også: 7 ting du bør vite om uføreforsikring

– En ren ulykkesforsikring sikrer deg i utgangspunktet en engangsutbetaling om uhellet skulle være ute. Dette kan komme godt med om du blir ufør, og for eksempel må bygge om inngangspartiet eller badet i huset ditt, sier Paulsen.

Men straks disse pengene er brukt opp, vil mange brått møte en ny hverdag – der inntektsgrunnlaget gjerne ikke står i stil med livet som ble levd frem til uførheten inntraff.

– En uføreforsikring med faste månedsutbetalinger, kan langt på vei tette gapet mellom det du får utbetalt fra NAV og det du tjener i dag. Denne økonomiske tryggheten over mange år, som sikrer levestandarden din, er også grunnen til at uførepensjonen koster litt mer enn rene ulykkesforsikringer, sier fagsjefen.

Obs på renta – men ikke inntektstap

Han trekker fram hvordan mange er svært bevisste på hva eventuelle renteøkninger vil kunne medføre av økte månedsutgifter.

– De fleste jeg kjenner har i dag en utgiftsside tilpasset inntektssiden, og har ikke mulighet til å salte ned tusenvis av kroner hver måned. Derfor ser de på eventuelle renteøkninger som en reell «trussel», for de vet at det da kan bli trangt, sier Paulsen.

Les også: Hvis du ikke kan jobbe lenger, klarer du da å betale gjelda?

– Øker renta, får du større utgifter hver måned. Men skulle du bli ufør uten å ha sikret deg, forsvinner i stedet store deler av inntektsgrunnlaget – hver måned. I begge tilfeller vil du ha råd til mindre, påpeker Paulsen.

Derfor mener han at det er spesielt smart å skaffe seg en uføreforsikring tidlig.

– Det smarte er å kjøpe en slik forsikring når du er ganske ung. Da er helsa på de fleste god, og du går gjerne rett gjennom prosessen uten reservasjoner. Samtidig får du en billigere pris og er sikret inntekt i en viktig fase i livet.

Blir du ufør uten å ha sikret deg, forsvinner store deler av inntektsgrunnlaget ditt – hver måned.
- Espen Paulsen, fagsjef i Storebrand

Gjelder også midlertidig uførhet

Også i tilfeller av sykdom eller skade der det er usikkert hvor lenge du vil være ute av stand til å jobbe, kan uføreforsikringen komme svært godt med.

– Om du for eksempel skulle møte veggen, og ikke klarer å vende tilbake til jobben før sykemeldingsperioden på et år er utløpt, kan det vente nok en smell idet du skal motta arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette er en prosess som ofte kan vare lenge, sier Paulsen.

Han forteller at det ikke er noe krav til varig uførhet i Storebrands uføreforsikring.

– Denne vil også gjelde i de tilfeller der man går over på arbeidsavklaringspenger og blir midlertidig ufør, sier Paulsen.

Han forteller at uførepensjonen i slike situasjoner er mer fleksibel enn mange kanskje ser for seg:

– Om man vil forsøke seg på å vende tilbake til arbeidslivet, settes bare utbetalingen på pause. Og skulle det ikke vise seg å fungere, gjenopptas utbetalingene.

Les også: Så vanlig er det med uføreforsikring i din bransje

Hvordan hadde du klart deg?

– Det er som regel «det skjer ikke med meg»-tanken som gjør at mange skyver det å kjøpe en uføreforsikring foran seg. Men nettopp når man vet at uførhet rammer bredt, ofte også i tidlig alder, kan det være smart å i hvert fall sette seg inn i sin egen situasjon, råder Paulsen.

For å gjøre dette enklere, har Storebrand laget «Trygghetsveilederen». Denne kalkulatoren, som er tilpasset deg som har pensjon i Storebrand, gir raskt en oversikt over hvordan du og dine nærmeste er sikret økonomisk om du blir ufør – eller i verste fall dør. 

– Her må du oppgi noen opplysninger om deg og din eventuelle samboer/ektefelle, før du får en oversiktlig fremstilling over hva du ville fått utbetalt etter skatt om du skulle bli ufør, oppsummerer Paulsen.