Her er tjenesten som gjør at du kan spare tusener på strømregninga

Vet du egentlig om du bruker mye eller lite energi hjemme? Vi viser deg hvordan du enkelt kan finne det ut – og hvilke grep du kan ta for å spare både penger og miljøet.

Det er gjerne den samme regla hver måned: Strømregningen dumper ned i posten. Du registrerer summen på fakturaen, sukker kanskje litt over at den er ekstra høy etter en rekordtørr sommer, betaler, og retter oppmerksomheten din mot noe annet – uten å tenke noe særlig over hva du faktisk betaler for.

– De fleste nordmenn har veldig lite kunnskap om hvor mye energi de bruker og hva de bruker den til, sier Bjørge Sandberg-Kristoffersen.

Han er energirådgiver i Energiportalen– en tjeneste du har fri tilgang til dersom du har Boliglån fremtid i Storebrand.

Portalen er til nettopp for å kunne gi en beregning av forventet energibruk i boligen din, og gir deg en tydelig oversikt over hvordan forbruket fordeler seg. Og best av alt: Den viser svart på hvitt hvor mye du kan redusere både strømkostnadene og CO2-utslippet ditt gjennom konkrete tiltak.

Har du Boliglån fremtid? Da kan du logge deg inn i Energiportalen og beregne hvor mange kroner du kan spare ved å implementere klimatiltak i din bolig.

Nominell rente fra 1,59 prosent. Effektiv rente 1,63 prosent. Lån på 4 millioner kroner nedbetalt over 25 år, innenfor 70 prosent av boligens verdi. Kostnad 868 798 kroner. Totalt å tilbakebetale 4 868 798 kr.

Energiportalen-macbook_800x
FÅ OVERSIKT OVER UTSLIPP OG FORBRUK: I Energiportalen får du forslag til tiltak som kan hjelpe deg til å få en mer energieffektiv bolig. Du kan samtidig se effekten på karbonutslippet og strømregningen din. Foto: Storebrand

På den måten kan du finne ut av hvor stor effekt det vil ha for deg å bytte vinduer, etterisolere huset, eller installere en peis eller en varmepumpe før du faktisk går til verks og gjør det.

– Som regel blir forbrukere stilt overfor forhandlere som gir informasjon som fremmer det produktet de vil selge. Med energiportalen ønsker vi å gi folk objektiv informasjon på forhånd, slik at de er bedre rustet når de skal vurdere tilbud og mulige tiltak, forklarer Sandberg-Kristoffersen.

Les også: Det lønner seg å tenkte «grønt» når du pusser opp

Bjorge_Sandberg-Kristoffersen_800x
ALLE TILTAK HJELPER: Energirådgiver Bjørge Sandberg-Kristoffersen oppfordrer alle Storebrand-kunder med eksklusiv tilgang til Energiportalen om å logge inn og gjøre tiltak som gagner både økonomi, komfort og miljø. Foto: Ingeborg Øien Thorsland

Lure løsninger på loftet

Energiportalen er ekstremt enkel å bruke, og du trenger i utgangspunktet bare adressen din.

Inne i portalen plotter du inn antall beboere og hvilke energikilder du bruker – og desto flere praktiske tilleggsopplysninger du har om boligen og husstanden (som vindustype, ønsket innetemperatur, dusjvaner, hva slags teknisk utstyr du bruker), jo mer nøyaktig blir beregningen.

Sammenligner du ditt faktiske forbruk med Energiportalens beregning, får du en god pekepinn på om du bruker lite eller mye – og hvor og hvordan du kan spare inn.

– Klikker du deg inn på «detaljer» under «årlig energiforbruk», ser du hvordan den leverte energien din fordeler seg mellom oppvarming, tappevann, belysning og teknisk utstyr. Det er nesten alltid oppvarming og tappevann som er de største postene, og her kan du gjøre flere grep som gagner både økonomi, komfort og miljø.

For å gi et eksempel:

En enebolig på Østlandet på 140 kvm som er bygget i 1977 og har energikarakter E, får følgende beregning:

  • Årlig energiforbruk: 25 831 kWh
  • Årlig energikostnad: 23 248 kr
  • Årlig CO2-utslipp: 2 637 kilo

Ved å installere en luft-til-luft-varmepumpe i medium størrelse, reduseres energiforbruket med 6 005 kWh, energikostnadene med 5 404 kr, og CO2-utslippet med 792 kilo.

På generell basis, er ofte loftet et bra sted å starte. Det er litt som å ha lue på hodet om vinteren: det er hensiktsmessig å ha god isolasjon på toppen.
- Bjørge Sandberg-Kristoffersen, energirådgiver Energiportalen

Installerer man isteden en solfanger på 12 kvm til tappevannsoppvarming, blir besparelsen 5 268 kWh, 4 741 kr, og 825 kilo CO2.

– Hvilke tiltak som lønner seg avhenger helt av boligen. Bor du i et gammelt hus, vil det antagelig lønne seg å etterisolere, mens det i en nyere bolig har større effekt å sette inn en varmepumpe, sier Sandberg-Kristoffersen.

Noen generelle anbefalinger drister han seg allikevel til å gi.

– På generell basis, er ofte loftet et bra sted å starte. Det er litt som å ha lue på hodet om vinteren: det er hensiktsmessig å ha god isolasjon på toppen. Loftet er dessuten gjerne lett tilgjengelig for isolasjon, ettersom du slipper å fjerne tapet og plater. En luft-til-luft-varmepumpe er også en energieffektiv løsning for de aller fleste boliger.

Les også: Her er den komplette varmepumpeguiden

luft_til_luft-800px (1)
ER VARMEPUMPE EN GOD IDÉ?: En luft-til-luft-varmepumpe henter energi fra uteluften og bruker den til å varme opp luften inne. Foto: Varmepumpeforeningen

Økonomi og miljø i skjønn forening

Sandberg-Kristoffersen tror at mange får seg en overraskelse over hvor mye energi de faktisk bruker når de klikker seg inn på Energiportalen.

– Det moderne forbruket i Norge er veldig intensivt. Mens vi varmer opp rom vi ikke er i, har man i land der strøm er dyrere et mye større fokus på å bruke energi på en hensiktsmessig måte. Og sammenligner vi tappevannsforbruket i dag med bruken på 70-tallet, har også det økt betraktelig. På den tiden brukte man relativt lite tid på hygiene, mens baderommet nå nærmest har blitt en spaavdeling hvor man skal rense sjelen både før og etter jobb, påpeker han.

Andre fordeler med Energiportalen:

  • Du finner ut hvor mye energi det er beregnet at boligen din skal bruke i året, og har dermed et relevant sammenligningsgrunnlag for ditt faktiske forbruk.
  • Du finner ut hvor mye CO2 du slipper ut via boligen din.
  • Du ser effekten av ulike energisparende tiltak og kan vurdere disse opp mot hverandre.
  • Du får forutsigbare strømkostnader.

Ifølge eksperten er de fleste av oss mest opptatt av pris og komfort når det kommer til prioriteringer i hjemmet.

– Det er få som benytter miljøkompasset. Men det positive med energisparende tiltak er at de automatisk også har positiv innvirkning på miljøet.

Les også: 8 tips for å redusere vannforbruket ditt

Dette er også grunnen til at Storebrand har inngått et samarbeid med Energiportalen.

– Storebrand er svært opptatt av bærekraft, og vi har lang erfaring med bærekraftige investeringer. Vi utvider stadig med nye produkter og tjenester med miljøfokus, og to av de siste er Boliglån fremtid og samarbeidet med Energiportalen. Vi er veldig glade for å kunne bidra til at det er enklere for folk å ta bærekraftige valg, sier Trond Værnes, som er markedsansvarlig i Storebrand.

Det positive med energisparende tiltak, er at de automatisk også har positiv innvirkning på miljøet.
- Bjørge Sandberg-Kristoffersen, energirådgiver Energiportalen

Han tror svært få tenker over at boligen er en viktig kilde til CO2-utslipp.

– De fleste er bevisst på bilkjøring og flyreiser, men glemmer at også boligen kan være en vel så stor synder.

Få flere gode tips til en mer bærekraftig hverdag