Forsikringer for deg i 50-årene

Hvilke forsikringer du bør ha, avhenger av alder og livssituasjonen. Vi anbefaler at du alltid prioriterer liv og helse fremfor dingser og verdisaker. Hvilke forsikringer er nødvendige – og hvilke kan du droppe? Her er vår enkle forsikringsguide for deg i 50-årene.

Nå har du kanskje bedre råd og flere eiendeler. Her er forsikringene vi mener er viktigst å ha på plass i 50-årene:

Uføreforsikring

Mange har uføreforsikring på arbeidsplassen, men om lag 500 000 arbeidstakere har ingen uføreforsikring, verken på jobb eller privat. Spesielt for disse kan uførhet få store økonomiske konsekvenser. Konsekvensene er størst for høytlønte, siden maksimal uføretrygd fra folketrygden er rundt 395 000 kroner.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no, og sjekk om du har uføreforsikring gjennom jobben.

Hva kan du forvente å få hvis du blir ufør? 

Les også: Hvis du ikke kan jobbe lenger, klarer du da å betale gjelda?

Forsikring ved død

Er du gift eller samboer? Med en dødsfallsforsikring får dine etterlatte en engangsutbetaling dersom du skulle falle fra. Det gjør det enklere for dem å håndtere hverdagen når de plutselig må leve av én inntekt. Er du singel uten barn kan det være at du ikke trenger denne forsikringen.

Bilforsikring

Eier du en bil, er du pliktig til å kjøpe en ansvarforsikring – heldigvis. Denne erstatter skader som du og bilen din kan påføre andre, men ikke skader på egen bil. Har du en nyere bil, bør du også ha kaskoforsikring, som dekker skader på egen bil.

Innboforsikring

Å miste alt du eier uten forsikring kan ende i en økonomisk katastrofe. Undersøk, med noen års mellomrom, at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier. Du blir nok overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt. Et hett tips: Dokumenter hva du eier, enten i form av en liste, bilder eller kanskje en videofilm. Husk å lagre dette flere steder, i tilfellet det går tapt ved brann, innbrudd eller lignende.

Husforsikring

Enebolig, tomannsbolig og rekkehus må forsikres med egen husforsikring, som dekker brann, naturskader og annet. Denne er ikke lovpålagt, men er absolutt å anbefale. Leiligheter er som regel forsikret av sameiets eller borettslagets felles forsikring.

Reiseforsikring

En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen. Forsikringen er god å ha når du får frastjålet kameraet ditt, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring.

Les også: Ferie uten reiseforsikring kan ruinere økonomien din

Eier du mange dyre og verdifulle ting?

De fleste tingene er godt nok dekket av innboforsikringen når de er hjemme. Reiseforsikringen dekker tingene dine når du er på reise, men har noen begrensninger i forhold til forsikringssum og hvilke type skader som dekkes.

Det kan derfor være lurt å vurdere en verdisakforsikring på de mest verdifulle tingene. Du kan for eksempel forsikre ting du gjerne har med deg på farten, som bunad, dyrt fotoutstyr eller golfutstyr.

Husk alltid å ta vare på kvitteringen når du kjøper verdifulle gjenstander. Da er det lettere å forsikre dem og lettere med erstatning om uhellet skulle være ute.

Eier du hytte, båt eller andre større ting må du selvsagt forsikre dette i tillegg.

Et råd til slutt

Du trenger ikke å forsikre bagatellene. Elektronikkjedene tjener godt på å selge tilleggsforsikringer. Mange vet ikke at de allerede er ganske godt dekket gjennom kjøpsloven, innbo- eller reiseforsikringer. Tegner du tilleggsforsikring på alt du kjøper, kan det fort bli dyrt.

Du kan få 20 prosent rabatt på skadeforsikring

Har du pensjon i Storebrand, er du kunde i Storebrand Fordel. Det gir deg 20 prosent rabatt på skadeforsikringene vi tilbyr (innbo-,hus-, reise- og bilforsikring). Nå får du også ekstra rabatt om du kjøper på nett.

Les mer om forsikringer for deg i:

20-årene | 30-årene | 40-årene | 60-årene