Slik lykkes du med langsiktig sparing

Robert Wood, leder av Storebrands investeringsteam for privatmarkedet, gir deg fire råd du bør følge.

– Å finne en god investeringsstrategi trenger ikke å være vanskelig, forteller Wood, basert på sine 40 års erfaring med investering og forvaltning.

Likevel viser analyser at private investorer ofte selger billig og kjøper dyrt. Da taper de penger. De siste 20 årene har så mye som hver tredje avkastningskrone gått tapt på den måten.

Alle tror de er eksperter til å plukke riktig fond til riktig tid.
– Robert Wood, investeringsleder i Storebrand

Ifølge rapporten ligger forklaringen i hodet til den som investerer. Folk er utålmodige og flytter pengene sine inn og ut av markedet for ofte.

– Alle tror de er eksperter på å plukke riktig fond til riktig tid. Privatpersoner er notorisk dårlige til dette, sier Wood.

Infografikk_investeringsstrategi
UTÅLMODIGE: Investorer er ofte for utålmodige og selger når markedet faller og kjøper seg inn for sent når markedet stiger, forteller investeringsleder Robert Wood.

Så hvordan lykkes du med langsiktig sparing? Wood har fire enkle råd som gir deg et godt utgangspunkt for å oppnå god avkastning:

  • Ta riktig risiko
  • Spre risikoen
  • La topper og bunner komme og gå
  • Hold deg til strategien

Robert Wood utdyper de fire rådene:

1. Ta riktig risiko

Først må du sikre deg at du tåler risikoen du tar. Verdien av investeringen din kan på kort sikt gå mye opp og ned, men over tid er det forventet at du får betalt for risikoen du tar.

– Risiko handler om hvor mye av den totale porteføljen din som plasseres i aksjer. Høy aksjeandel gir høy risiko, sier Wood.

Den største faren er å overvurdere din egen risikoevne. Du tror at du tåler store svingninger, men så selger du likevel i nedgangstider. Spør deg selv om hvorfor du sparer og hva du sparer til.

– Er det langsiktig sparing, som til pensjon eller å hjelpe barna dine inn på boligmarkedet, tåler du høyere risiko.

Få hjelp av en rådgiver til å velge riktig risiko for deg. En rådgiver sitter på historikk og kan fortelle deg hvor store svingninger du må forvente i fremtiden.

2. Spre risikoen

Når du vet hvor mye du tåler å investere, kan du finne måter å spre risikoen på. Det kan du gjøre uten nødvendigvis å redusere avkastningen over tid.

Det er lett å glemme, men all informasjon som er kjent er allerede priset inn i markedet.
– Robert Wood, investeringsleder i Storebrand

– Investerer du alle pengene dine i én norsk aksje, tar du en kjemperisiko. Sprer du den i flere norske aksjer, er du fremdeles tungt påvirket av oljeprisen og hvordan det går i norsk økonomi, sier Wood.

Løsningen kan være å investere også i globale aksjefond og fond i utviklingsland.

3. La topper og bunner komme og gå

Mange investorer lar seg påvirke av presseoppslag om børsuro, og selger når aksjer er billige. Baser deg på hva du vet, ikke på hva du føler. Spør deg selv om du vet mer om markedet enn alle finansanalytikerne som jobber med dette.

– Det er lett å glemme, men all informasjon som er kjent er allerede priset inn i markedet. Så lenge du har valgt riktig risiko og tidshorisont, bør du holde deg til planen din.

Det kan friste å selge seg ut når det går dårlig, men når du skal du gå inn igjen? Kanskje er det bedre å bli værende.

– Siden vi ikke vet når markedet går ned, bør du i utgangspunktet tenke på den langsiktige utviklingen, ikke på hva som skjer akkurat nå, sier Wood.

4. Hold deg til strategien

En investeringsstrategi er lite verdt hvis du ikke følger den. Legg en plan og hold deg til den. Om du endrer planen din underveis, styrt av hvilken vei pilene til børsen peker, er det ifølge Wood trolig en dårlig plan.

– Hvis du føler at du må følge med på investeringene dine hver dag, har du antagelig valgt feil strategi. Noen ønsker fart og spenning for pengene, og det er helt greit. Men da er det spekulasjon, og ikke langsiktig sparing.

Det kan likevel oppstå grunner til å revurdere strategien din, påpeker Wood.

– Din økonomiske situasjon kan endre seg underveis. Personlige omstendigheter kan gjøre at risikoviljen din forandrer seg, men du bør ikke la deg styre av markedsutviklingen, sier han.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastning kan bli negativ som følge av kursfall.