Disse forsikringene trenger du som godt voksen

Har du gått gjennom forsikringene dine i det siste? Her er en guide for deg som er godt voksen.

Vi nordmenn er generelt flinke til å forsikre tingene våre, Kanskje er vi litt mindre flinke til å tenke gjennom hva vi har som virkelig trenger beskyttelse? 

– Tenk gjennom hvorfor du har forsikringene dine. Hva er de viktigste verdiene i livet ditt? sier Ole-Kristian Lundal, leder for personforsikring i Storebrand.

Ole-Kristian Lundal_400x
Ole-Kristian Lundal, Storebrand forsikring. Foto: Storebrand

Han har jobbet med forsikringer i 20 år, og er opptatt av at hvilke forsikringer du bør kjøpe, kommer helt an på deg, din situasjon og dine preferanser. Har det store konsekvenser dersom du mister inntekten din, eller har du en familieformue i ryggen? 

– I utgangspunktet bør du tenke slik: Forsikring er noe som er nødvendig når den økonomiske belastningen av en hendelse blir større enn du kan leve godt med, sier Lundal. 

Her er forsikringsekspertens råd til deg som er har levd noen år.

Forsikringer du bør ha som godt voksen

1. Uføreforsikring

– Noen har i denne fasen av livet betalt ned det meste av gjelden. Andre har skaffet ny ved å flytte i dyr leilighet eller kjøpe hytte. Husk at jo eldre du er, jo større er sannsynligheten for at noe uforutsett kan skje med helsen. På dette grunnlaget er det fornuftig å sikre inntekten og betalingsevnen resten av arbeidslivet, sier Lundal.

i

Dette bør du ha som godt voksen

  • Uføreforsikring er viktig helt til du trapper ned
  • Livsforsikring sikrer dine nærmeste om noe skjer med deg
  • Store investeringer som bolig bør forsikres uansett økonomi

– Mange mener uføreforsikring er dyrt i denne alderen, så dyrt at de ikke har råd til det. Hva har du å si til dem?

– Det er dyrere, fordi risikoen er større. Hvis man vurderer å droppe denne forsikringen, bør det i det minste skje etter at man har regnet på hva det vil bety økonomisk de årene man har igjen av arbeidslivet og i pensjonstilværelsen, dersom man skulle være så uheldig å blir ufør, sier Lundal. 

HVA: En uføreforsikring gir deg faste månedlige utbetalinger dersom du blir arbeidsufør. Disse pengene skal redusere gapet mellom det du får utbetalt av NAV, og det du tjener i dag. Når du blir pensjonist opphører denne automatisk. Dersom du går av før, bør du si opp uføreforsikringen. 

HVORFOR: Fordi det du taper på å ikke jobbe har store konsekvenser for din økonomiske trygghet og dermed for din fremtid. 

Les også: Geir (50): Alle som ikke har uføreforsikring gambler med fremtiden sin

2. Husforsikring

– Hvis du har kjøpt bolig, er det sannsynligvis her du har plassert det meste av dine verdier har høye lån. Det vil ha store konsekvenser om boligen skulle gå tapt i for eksempel en brann. Denne må du forsikre. Bor du i et sameie forsikres ofte selve boligen gjennom sameiet, men det er viktig å sjekke hva som gjelder i ditt tilfelle. Og uansett må du ha innboforsikring selv., sier Cecilie Huneide, produktsjef for bygning og reise i Storebrand. 

Les også: Åtte tips for å sikre huset ditt hvis vårflommen kommer

HVA: En husforsikring gir deg økonomisk hjelp til å reparere eller bygge opp huset ditt igjen dersom hendelser som brann, naturskader, vann- og rørskader eller innbrudd rammer deg og familiens bolig. En innboforsikring skal dekke tap av innbo som møbler, klær og dyrere eiendeler.

HVORFOR: Disse forsikringene beskytter deg ikke bare mot de mindre skadene, men også mot de større og kostbare. Forsikring skal dekke gjenoppbygging etter skade, tap av husleieinntekt eller økonomisk bistand om du må flytte ut en periode grunnet skade på egen bolig. Om du leier ut må du huske å melde dette til selskapet. Og husk at leieboer alltid må ha egen innboforsikring! 

hagedame800x
MER FRITID? Med store barn og romslig økonomi kan forsikringsbehovene endre seg. Illustrasjonsfoto

 3. Livsforsikring

– Hvis man har barn og/eller samboer er det viktig å tenke på ditt ansvar for å sikre disse, dersom noe skulle skje med deg. Her er livsforsikring helt sentralt, sier Lundal.

HVA: Forsikringen gir en engangsutbetaling som kan bidra til å beholde hus og hjem.

HVORFOR: Hvis du dør, vil dine etterlatte kanskje sitte igjen med gjeld på bolig og andre utgifter. En forsikring vil gjøre det lettere å takle dette. 

Dette kan du vurdere

1. Helseforsikring

- Vi er heldige som bor i Norge med et godt og utbygd helsevesen. Til tross for dette opplever mange ventetid til behandling og utredning, sier Lundal. 

HVA: Helseforsikring kalles også behandlingsforsikring, og sikrer deg rask behandling, undersøkelse og rask tilgang til spesialist. 

HVORFOR: Dette er en forsikring for å komme seg raskt tilbake dersom man skulle bli skadet eller syk. 

i

Slik velger andre – og dette kan du tenke gjennom

  • Valgene Storebrands mange kunder tar, gir et godt bilde av hvordan nordmenn velger. Dette ser vi når vi ser på forsikringskunder som har levd noen år.
  • Det er langt færre over 50 som har privat uføreforsikring enn de under. Her er det familiene som definerer seg som småbarnsfamilier som skiller seg ut.
  • Det er fortsatt en del i alderen over 55 år som betaler på barneforsikringer.
  • Har du samlet forsikringene dine slik at du får rabatt?

2. Reiseforsikring

Mange bruker den friheten som kommer med store barn og etablert jobbliv til å reise mer. 

– Når man og hvis du drar på en reise er det dumt å ikke ha en reiseforsikring, fordi man lett kan komme i uforutsette situasjoner, sier Cecilie Huneide.

HVA: En helårs reiseforsikring gir deg og familien økonomisk trygghet på reise – enten dere er på dagstur, eller på lengre reiser. Du kan velge mellom vår standard reiseforsikring med som dekker reiser på inntil 45 dager, eller vår Super reiseforsikring hvor du kan velge inntil 120 dager. Denne har også noe høyere forsikringssummer og flere dekninger.

HVORFOR: Reiseforsikring gir deg ikke bare økonomisk kompensasjon ved tap av eiendeler, avbestillinger og forsinkelser og skader på leiebilen på familieturen i Spania. Den viktigste grunnen til å ha en god reiseforsikring er alle dekningene knyttet til sykdom på reisen – som i verste fall ender i sykehusinnleggelser og behov for kostbar hjemtransport fra utlandet.  Hjelp til evakuering grunnet terror, krig eller naturkatastrofer er også en god grunn til å ha reiseforsikringen i orden før avreise. En god reiseforsikring gir deg også dekning helt fra du går ut av døra hjemme, samt i en rekke situasjoner i hverdagen.

3. Bilforsikring

– Bil må jo også forsikres om man har det. 

HVA: Dette er en forsikring som minst dekker skaden du volder andre, og hvis man velger kasko, også dekker skade på din egen bil. 

HVORFOR: Ansvarsforsikring er pålagt. Kasko eller delkasko avhenger av verdien av din egen bil. 

Dette kan du droppe

Hvis man må droppe noe, har han også råd.

– Det er bedre med noe forsikring, enn ingen forsikring. Mitt beste tips om man må redusere forsikringene er å se på dekningen man har i hver forsikring, ikke hvilken man skal si opp. Kanskje kan man endre en egenandel eller nøye seg med 90 prosents dekning i uføreforsikringen, og dermed få billigere forsikring? 

Tenk gjennom hva som er viktig for deg og hvilke konsekvenser vil mulige hendelser få? Det er kjipt når en ipad til 10.000 kroner knuser, men det endrer ikke livet ditt. 

– Det trenger ikke ta så lang tid å få en oversikt, og rådgiveren i ditt forsikringsselskap hjelper deg gjerne med dette, sier Lundal.

i

Nå er vi pålagt å stille deg flere spørsmål

  • Alt salg av personforsikring skal være basert på en individuell kartlegging, står det i et EU-direktiv som er i ferd med å bli en del av norsk lov. Det handler både om personens preferanser om trygghet og risiko, om personens økonomi og om familieforhold.
  • Når du kjøper en personforsikring er det krav om utfylling av egenerklæring på helse og  opplysninger om tidligere relevant kontakt med helsevesenet.

NB. Noen har gode forsikringer gjennom jobb, men det er store forskjeller både mellom bransjer og i selskaper. Vær spesielt oppmerksom når du bytter jobb, og sjekk hva forsikringen faktisk inneholder! 

Les mer her: Så vanlig er det å ha uføredekning gjennom arbeidsgiver