Disse forsikringene trenger du som etablert

Kan du si at du er ferdig med etableringsfasen? At du rett og slett er godt etablert? Her er forsikringsguiden for deg.

Vi nordmenn er generelt flinke til å forsikre tingene våre. Kanskje er vi litt mindre flinke til å tenke gjennom hva vi har som virkelig trenger betalt beskyttelse? 

– Tenk gjennom hvorfor du har forsikringene dine. Hva er de viktigste verdiene i livet ditt? sier Ole-Kristian Lundal, leder for personforsikring i Storebrand.

Ole-Kristian Lundal_400x
Ole-Kristian Lundal, Storebrand forsikring, Foto: Storebrand

Har det store konsekvenser dersom du mister inntekten din, eller har du en familieformue i ryggen? Han har jobbet med forsikringer i 20 år, og er opptatt av at hvilke forsikringer du bør kjøpe, kommer helt an på deg, din situasjon og dine preferanser. 

– I utgangspunktet bør du tenke slik: Forsikring er noe som er nødvendig når den økonomiske belastningen av en hendelse blir større enn du kan leve godt med, sier Lundal. 

Her er forsikringsekspertens råd til deg som er i etablert.

Når man er etablert i et voksenliv, kan situasjonen man er i være veldig ulik. Kjenner du at dette ikke stemmer for deg, tar rådgiverne i Storebrand gjerne en gjennomgang med deg.

Forsikringer du bør ha i et voksenliv

1. Uføreforsikring

– Som etablert har du fortsatt mange gode år foran deg. Her er det to ting du må passe på. For det første er det de med høy lønn som taper størst andel av inntekten sin på å bli ufør, dersom man ikke er forsikret ut over det som det offentlige tilbyr. For det andre kan jobbskifter ha betydning for forsikringsordninger du trodde du hadde gjennom jobben. Her er det viktig å passe på hva du har. Er du i tvil, ta gjerne kontakt med arbeidsgiver for å høre hva du har av dekninger, sier Lundal. 

Se hva som skjer med inntekten din hvis du blir ufør i denne videoen.

i

Dette må du ha som voksen

  • Uføreforsikring sikrer din fremtidige arbeidsinntekt
  • Livsforsikring sikrer dine nærmeste om noe skjer med deg
  • Barneforsikring sikrer barna frem til de er 26 år
  • Store investeringer som bolig må forsikres

– Mange mener uføreforsikring er dyrt, så dyrt at de ikke har råd til det. Hva har du å si til dem?

– Ja, det er det klassiske eksempelet på en som virkelig burde ha uføreforsikring. Det er jo særlig de som ikke ser at de har råd til det, som må kjøpe det. Hvis man sliter med å få månedsbudsjettet til å gå opp nå, bør man tenke på hvordan økonomien vil se ut med 30-40 prosent lavere inntekt, sier Lundal. 

– Mange vil gjerne benytte god inntekt og kjøpekraft til å realisere ønsket om et flott hjem, bil og fritidseiendom. Dagens lave rentenivå har også gjort at det er enklere å ta opp høye lån. Det at noe skal skje med inntekten og konsekvensen av dette, erfarer vi at mange ikke har tenkt nok igjennom. Jo høyere del av inntektene som går til å dekke lån og løpende kostnader, jo større er konsekvensene når inntekten reduseres. Disse bør være ekstra oppmerksomme på behovet for en uføreforsikring, sier Lundal

HVA: En uføreforsikring gir deg faste månedlige utbetalinger dersom du blir arbeidsufør. Disse pengene skal redusere gapet mellom det du får utbetalt av NAV, og det du tjener i dag.

HVORFOR: Fordi det du taper på å ikke jobbe gjennom et langt liv har store konsekvenser for din økonomiske trygghet og dermed for din fremtid. 

Les også: Geir (50): Alle som ikke har uføreforsikring gambler med fremtiden sin

2. Husforsikring

– Hvis du har kjøpt bolig, er det sannsynligvis her du har plassert det meste av dine verdier har høye lån. Det vil ha store konsekvenser om boligen skulle gå tapt i for eksempel en brann. Denne må du forsikre. Bor du i et sameie forsikres ofte selve boligen gjennom sameiet, men det er viktig å sjekke hva som gjelder i ditt tilfelle. Og uansett må du ha innboforsikring selv, sier Cecilie Huneide, produktsjef for bygning og reise i Storebrand. 

HVA: En husforsikring gir deg økonomisk hjelp til å reparere eller bygge opp huset ditt igjen dersom hendelser som brann, naturskader, vann- og rørskader eller innbrudd rammer deg og familiens bolig. En innboforsikring skal dekke tap av innbo som møbler, klær og dyrere eiendeler.

HVORFOR: Disse forsikringene beskytter deg ikke bare mot de mindre skadene, men også mot de større og kostbare. Forsikring skal dekke gjenoppbygging etter skade, tap av husleieinntekt eller økonomisk bistand om du må flytte ut en periode grunnet skade på egen bolig. Om du leier ut må du huske å melde dette til selskapet. Og husk at leieboer alltid må ha egen innboforsikring! 

Les også: Denne forsikringen glemmer nordmenn flest å kjøpe

etablerthjem
SIKRE DEG: Som etablert har mange av oss flere og store verdier i livet som trenger beskyttelse. Illustrasjonsfoto

 3. Barneforsikring

– Har du barn som begynner å bli store, er det viktig å vite at barneforsikringen varer til barnet er 26 år, og at den kan videreføres av barnet etter det. Det viktigste elementet i barneforsikringen i denne fasen er særlig at man sikrer barnets fremtidige inntekter, akkurat som dine egne, sier Lundal, som var ansvarlig for utviklingen da Storebrand lanserte en helt ny generasjon av barneforsikring i det norske markedet for 20 år siden. 

– I dag finnes det mange gode forsikringer i markedet som blant annet dekker fremtidig arbeidsuførhet. Et godt råd er å sette seg inn i de ulike forsikringene, og les gjerne forbrukertester.  

Les intervjuet med tobarnsfar Bård Gulliksen og datteren her Mathilda (17) her.

HVA: En barneforsikring gir deg og barna dine ekstra økonomisk trygghet hvis alvorlig sykdom eller ulykke rammer. De tre barneforsikringene Storebrand tilbyr inneholder også andre fordeler som tilgang til lege på nett, engangsutbetaling ved død og dagpenger ved sykehusopphold. Den mest omfattende inneholder også komplett helseforsikring. 

HVORFOR: De økonomiske konsekvensene ved sykdom eller ulykke kan i noen tilfeller bli omfattende, både for foreldrene og for barnet selv senere i livet. Dersom alvorlig sykdom eller ulykke i barndommen resulterer i senere tap av arbeidsevnen, risikerer barnet å måtte leve på svært lav inntekt resten av livet. Den månedlige utbetalingen ved uførhet, som også øker fast med to prosent per år, er en av hovedgrunnene til at vår barneforsikring ble kåret til best i test av Norsk familieøkonomi i 2020

4. Livsforsikring

– Hvis man har barn og/eller samboer er det viktig å tenke på ditt ansvar for å sikre disse, dersom noe skulle skje med deg. Her er livsforsikring helt sentralt, sier Lundal.

HVA: Forsikringen gir en engangsutbetaling som kan bidra til å beholde hus og hjem.

HVORFOR: Hvis du dør, vil dine etterlatte kanskje sitte igjen med gjeld på bolig og andre utgifter. En forsikring vil gjøre det lettere å takle dette. 

i

Slik velger andre – og dette kan du vurdere

  • Valgene Storebrands mange kunder tar, gir et godt bilde av hvordan nordmenn velger. Dette ser vi når vi ser på forsikringskunder som ut fra en rekke kriterier anses som etablerte.
  • Par uten barn i en etablert aldersgruppe skiller seg ut på helårs reiseforsikring.
  • Tallene for privat uføreforsikring viser at det er færre i den etablerte gruppen som er dekket, enn av de som er i etableringsfasen.
  • Det er jevnt over flere menn som står som eiere av forsikring enn kvinner.

5. Bilforsikring

Du må ha ansvarsforsikring. Verdien av bilen avgjør om du vil ha delkasko eller kasko-forsikring. 

HVA: Dette er en forsikring som minst dekker skaden du volder andre, og hvis man velger kasko, også dekker skade på din egen bil. 

HVORFOR: Ansvarsforsikring er pålagt. Kasko eller delkasko avhenger av verdien av din egen bil. 

Dette kan du vurdere

Reiseforsikring

– Hvis du drar på en reise i Norge eller utlandet, er det dumt å ikke ha en reiseforsikring, fordi man lett kan komme i uforutsette situasjoner, sier Cecilie Huneide.

Som du kan lese her dekker Storebrands reiseforsikring for eksempel leie av sykkel dersom sykkelbagasjen ikke var med flyet.

HVA: En helårs reiseforsikring gir deg og familien økonomisk trygghet på reise – enten dere er på dagstur, eller på lengre reiser. Du kan velge mellom vår standard reiseforsikring med som dekker reiser på inntil 45 dager, eller vår Super reiseforsikring hvor du kan velge inntil 120 dager. Denne har også noe høyere forsikringssummer og flere dekninger.

HVORFOR: Reiseforsikring gir deg ikke bare økonomisk kompensasjon ved tap av eiendeler, avbestillinger og forsinkelser og skader på leiebilen på familieturen i Spania. Den viktigste grunnen til å ha en god reiseforsikring er alle dekningene knyttet til sykdom på reisen – som i verste fall ender i sykehusinnleggelser og behov for kostbar hjemtransport fra utlandet.  Hjelp til evakuering grunnet terror, krig eller naturkatastrofer er også en god grunn til å ha reiseforsikringen i orden før avreise. En god reiseforsikring gir deg også dekning helt fra du går ut av døra hjemme, samt i en rekke situasjoner i hverdagen.

Dette kan du droppe

Hvis man må droppe noe, har han også råd.

– Litt forsikring er bedre enn ingen forsikring. Mitt beste tips er å se på om man kan gjøre en forsikring billigere i stedet for å si den helt opp. Kanskje kan man øke en egenandel eller nøye seg med 90 prosents dekning i uføreforsikringen, og dermed få billigere forsikring? 

Tenk gjennom hva som er viktig for deg og hvilke konsekvenser mulige hendelser vil få. Det er kjipt når et nettbrett til 10 000 kroner ødelegges, men det endrer ikke livet ditt. 

– Det trenger ikke ta så lang tid å få en oversikt, og rådgiveren i ditt forsikringsselskap hjelper deg gjerne med dette, sier Lundal.

i

Nå er vi pålagt å stille deg flere spørsmål

  • Alt salg av personforsikring skal være basert på en individuell kartlegging, står det i et EU-direktiv som er i ferd med å bli en del av norsk lov. Det handler både om personens preferanser om trygghet og risiko, om personens økonomi og om familieforhold.
  • Når du kjøper en personforsikring er det krav om utfylling av egenerklæring på helse og  opplysninger om tidligere relevant kontakt med helsevesenet.

NB. Noen har gode forsikringer gjennom jobb, men det er store forskjeller både mellom bransjer og i selskaper. Vær spesielt oppmerksom når du bytter jobb, og sjekk hva forsikringen faktisk inneholder! 

Les mer her: Så vanlig er det å ha uføredekning gjennom arbeidsgiver

Les også: 

Disse forsikringene trenger du som singel
Disse forsikringene trenger du som ung
Disse forsikringene trenger du i etableringsfasen
Disse forsikringene trenger du over 50 år