Disse fondene er et godt alternativ til sparekontoen

Pengemarkedsfond har svært lav risiko og høyere forventet avkastning enn en sparekonto i banken. Storebrands pengemarkedsfond har de siste årene levert avkastning helt i toppsjiktet.

Hvor bør du plassere sparepengene dine?

Aksjefond, indeksfond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller kombinasjonsfond? I den tettvokste jungelen av ulike alternativer er det ikke alltid lett å finne frem til det rette hjemmet for pengene dine.

Kanskje er det nettopp derfor så mange nordmenn velger å la sparepengene stå på bankkonto? Men det er ikke nødvendigvis det beste valget. På grunn av inflasjon og dagens lave renter faller nemlig verdien av pengene du har på konto.

Heldigvis har du flere muligheter å velge blant.

Aksjefond investerer i egenkapitalen, mens rentefond investerer i gjeldssiden i selskapene.
- Sigve Dagsønn Stabrun, forvalter i Storebrand

Sigve Dagsønn Stabrun er ansvarlig forvalter for pengemarkedsfondet Storebrand Høyrente, og har selv plassert deler av sparepengene sine i rentefond.

Er du opptatt av lav risiko, samtidig som du vil ha høyere avkastning enn hva du får i banken, er disse fondene perfekte for deg, forklarer forvalteren.

– Et pengemarkedsfond er et godt alternativ til sparekonto, og er den fondsgruppen som har aller lavest risiko. Forventet årlig avkastning i Storebrand Høyrente ligger nå på drøye to prosent, men dette vil variere fra år til år, sier han.

Hvilke penger?

Han anbefaler fondene for en rekke formål, for eksempel:

1) Kortsiktig sparing, altså penger du setter av i alt fra én måned til et par år.

2) Risikojustering av porteføljen din. Mange benytter rentereksponering for å stabilisere formuen. Hvis man ønsker lavere risiko i en periode, så er renter et godt alternativ.

3) Bufferpenger for uforutsette kostnader. Mange setter et par månedslønner til side i tilfelle det skulle dukke opp plutselige utgifter til for eksempel reparasjon av bil og innkjøp av nye hvitevarer.

4) Overskuddslikviditet i bedriften din.

Ønsker du lav risiko på dine oppsparte midler, enten permanent eller i en begrenset periode, så er rentefond et godt alternativ, understreker Stabrun.

Forvalteren satte selv sparepengene sine i Storebrand Høyrente i perioden før han skulle kjøpe ny bolig. Det ga god forutsigbarhet, både fordi fondet svinger lite i verdi samtidig som det ga en noe høyere avkastning enn ordinær sparekonto. Hvis du trenger pengene, så tar det ikke mer enn et par dager å hente dem ut av fondet.

Les mer: Fire råd som hjelper deg å velge riktig spareform

sigve_stabrun-3
LAV RISIKO: Ønsker du lav risiko er pengemarkedsfond et godt alternativ, forteller Sigve Dagsønn Stabrun. Han er ansvarlig forvalter for Storebrand Høyrente, som har gitt best avkastning av alle pengemarkedsfond på Oslo Børs de siste tre årene. Foto: Kristian Skalland Moen

Hva er et rentefond?

Men hva er det egentlig du kjøper når du setter pengene dine i et rentefond?

– Aksjefond investerer i egenkapitalen, mens rentefond investerer i gjeldssiden i selskapene. Det har en begrenset oppside, men er samtidig mye tryggere, sier Stabrun.

I korte trekk kjøper fondene opp deler av gjelden til virksomheter. Avkastningen du får er markedsrente pluss en risikopremie. Det vil si at du får et ekstra påslag på avkastningen som reflekterer risikoen for mislighold og likviditetspremier. Jo høyere risiko, desto større blir påslaget. En norsk kommune betaler for eksempel en lavere risikopremie enn en mindre norsk sparebank eller et kraftselskap.

Selv om et selskaps aksjekurs faller kraftig i verdi på børsen, for eksempel gjennom et børskrakk, så er det langt fra sikkert at verdien på gjelden til selskapet endrer seg mye. Betalingsevnen kan jo fortsatt være god.

Les også: Hvilken fondstype bør du velge?

Det finnes ulike typer rentefond. Det er viktig å skille mellom pengemarkedsfond og såkalte «high yield»-fond, som er rentefond med større risiko og høyere forventet avkastning.

– Pengemarkedsfond består av rentepapirer med relativt kort gjenværende løpetid, og med god kredittkvalitet. High yield-fond kjøper gjelden til selskaper som har en svakere kredittvurdering. Det vil si selskaper som for eksempel har høyere gjeldsgrad, svakere kontantstrøm eller opererer i bransjer med mer usikkerhet, sier han.

Et eksempel på et fond som kan investere i lån med lavere kredittkvalitet (high yield), er Storebrand Rente+. Dette fondet har gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4 prosent de siste tre årene, og er et godt alternativ for deg som er villig til å gå litt lenger ut på risikoskalaen.

Eksempler på pengemarkedsfond er Storebrand Høyrente, SKAGEN Høyrente og Storebrand Likviditet. De siste årene har disse fondene levert avkastning helt i toppen av sine respektive kategorier. Storebrand Høyrente har for eksempel gitt best avkastning av alle pengemarkedsfond på Oslo Børs de siste tre årene.

i

To typer pengemarkedsfond

  • Pengemarkedsfond med lav risiko: Disse fondene eier lån der den gjennomsnittlige gjenværende løpetiden ikke kan overstige ett år, samtidig som ingen av enkeltinvesteringene kan ha igjen mer enn tre år til forfall. Fondene kan kun investere i stat, kommuner, finans og sparebanker.
  • «Vanlige» pengemarkedsfond: I denne kategorien er den gjennomsnittlige gjenværende løpetiden på maksimalt 1,5 år, samtidig som at det ikke er en begrenset løpetid på enkeltlån. Disse pengemarkedsfondene kan også investere i industriselskaper, og har med det et litt større investeringsunivers enn et pengemarkedsfond med lav risiko.

Hvor lav er egentlig risikoen?

Stabrun forteller at det skal mye til for at virksomhetene med topp kredittvurdering misligholder lånene sine. Det skjer svært sjelden. Dessuten: Selv om et selskap i verste fall skulle gå konkurs, betyr ikke det nødvendigvis at lånet ikke blir tilbakebetalt.

– Som regel ligger det verdier i selskapet som blir brukt til å tilbakebetale kreditorene.

Les mer: Derfor bør du plassere sparepengene dine hos Storebrand

Det er flere grunner til at pengemarkedsfond har en svært lav investeringsrisiko. Pengemarkedsfondene:

** … kjøper kun opp rentepapirer med relativt kort gjenværende løpetid.
** … låner kun ut penger til virksomheter med god kredittvurdering.
** … fordeler investeringene sine på mange ulike virksomheter.

Stabrun forteller at fondet han forvalter er fordelt på om lag 140 lån og 80 ulike virksomheter.

– Jeg har aldri særlig stor eksponering mot enkeltselskaper. Den er stort sett lavere enn tre prosent utstedt mot en enkel virksomhet, sier Stabrun.

– Og til slutt: Hvordan finner vi ut hvilket pengemarkedsfond som passer for oss?

– Storebrand forvalter Storebrand Høyrente, SKAGEN Høyrente og Storebrand Likviditet. Det er mulig å lese om de ulike fondene på våre nettsider, ellers er det smart å snakke med en rådgiver.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.