– Denne barneforsikringen omfatter alt

For tobarnsfar Bård Gullik Hagen var en barneforsikring som inkluderer uførepensjon et selvsagt valg. Nå er barna trygt på vei inn i voksenlivet.

Å sikre de vi er aller mest glad i er minst like viktig som å forsikre hus, bil og verdisaker. For skulle det skje noe uforutsett med barnet ditt, som alvorlig sykdom eller ulykke, kan det få store økonomiske konsekvenser både for barnet og familien.

– En barneforsikring sikrer både barnet og familien økonomisk om noe uforutsett skulle skje. Likevel er det bare halvparten av alle norske barn som har fullverdig barneforsikring, forteller Espen Paulsen, fagsjef for personforsikring i Storebrand Livsforsikring.

Paulsen tror mange tenker at det ikke er nødvendig med barneforsikring. Og selv om det er gode ordninger i NAV, er det ifølge Paulsen ikke alltid nok. Hans beste råd er å kjøpe en barneforsikring som også inneholder uføreforsikring.

Espen Paulsen_halvfig_0887_400x
ESPEN PAULSEN: Fagsjef for personforsikring i Storebrand Livsforsikring. FOTO: Storebrand

– Om barnet utsettes for noe som gjør at det som voksen blir arbeidsufør, vil en slik forsikring kunne redusere de økonomiske utfordringene, sier han.

Unge uføre har rett til en årlig utbetaling på 290 000 kroner før skatt fra NAV.

– Hvis inntekten havner på et slikt nivå, og man ikke har gode forsikringer, kan det være mange planer som blir vanskelig å gjennomføre, som å etablere seg med familie, forsørge barn og skaffe seg bolig, forteller Paulsen.

Utgiftene aldri vært et tema

Tobarnsfar Hagen var blant dem som ikke hadde tenkt særlig mye på barneforsikring før han og moren til barna kom i kontakt med en finansrådgiver i 2009.

Foreldreparet fikk særlig anbefalt en barneforsikring hos Storebrand som sikrer mot uførhet, som de valgte å gå for. Skulle barnet bli utsatt for noe som fører til uførhet når barnet skal ut i arbeidslivet, vil det via barneforsikringen få månedlige utbetalinger så lenge barnet er ufør.

– Det var ene og alene rådgiveren som fikk oss til å tegne barneforsikring, og han var veldig tydelig på at Storebrand kunne tilby den beste. Rådgiveren poengterte at denne barneforsikringen var dyrere enn andre, men for oss var utgiftene aldri noe tema. Denne barneforsikringen omfatter alt. Skulle noe skje, så er vi dekket, forteller han.

Baard Gullik Hagen valgte barneforsikring i Storebrand.
VIKTIG MED GOD BARNEFORSIKRING: Bård Gullik Hagen kjøpte barneforsikring til de to barna sine for over ti år siden. – Finansrådgiveren vi snakket med var tydelig på at Storebrand kunne tilby den beste. FOTO: Harald Spjelkavik/NewsLab

Hagen tror at en omfattende barneforsikring som inkluderer uføreforsikring ikke er noe man som forelder vil tenke på, men som man absolutt bør tenke på.

– Jeg opplever i min nærmeste krets at dette med barneforsikring generelt er noe folk vet lite om. Jeg fikk barn før flere av vennene mine, og da har jeg forklart for dem hva barneforsikring er og anbefalt dem å kjøpe dette.

Les også: Er du usikker på hvilken barneforsikring du bør velge?

– Det er fint for oss å vite at barna er godt forsikret

I Storebrand kan du velge mellom tre ulike barneforsikringer: Basis, Ekstra og Total. Ekstra og Total inneholder til forskjell fra Basis månedlig utbetaling ved uførhet.

Et eksempel: En 19-åring blir varig ufør. Har personen barneforsikringen Ekstra eller Total, starter Storebrand utbetalingen av årlig uførepensjon på 99 858 kroner, som utgjør 8320 kroner i måneden. Denne summen reguleres årlig. Etter 20 år med utbetaling har forsikringssummen steget til 145 500 kroner årlig, på grunn av den faste reguleringen på to prosent årlig – altså øker forsikringssummen med to prosent hvert eneste år den utbetales.

Med den faste økningen på to prosent vil samlet utbetaling utgjøre ca. 2 430 000 kroner. Uten den faste økningen ville det vært ca. 1 997 000 kroner for den samme perioden.

– Storebrand sin Ekstra-barneforsikring ble testvinner i Norsk Familieøkonomi sin test av barneforsikring. Dette fordi vi er det eneste selskapet som regulerer dette, da vi mener det er svært viktig at uførepensjon øker underveis, forteller Paulsen i Storebrand.

Innen to år vil Storebrand også utbetale et engangsbeløp på ca. 800 000. Uførekapitalen som utbetales er skattefri og er et godt bidrag for unge i etableringsfasen. Denne dekningen er med i alle variantene barneforsikring (Basis, Ekstra, Total).

i

Dette betyr månedlig utbetaling ved uførhet

 • Du må være minimum 50 prosent arbeidsufør for å få utbetalt uføreforsikring. Utbetalingen er gradert mellom 50-100 prosent uføregrad.
 • Utbetalingen starter tidligst fra 18 år og senest fram til 67 år ved varig uførhet.
 • Den månedlige utbetalingen følger prisstigningen ved at den reguleres med to prosent hvert år i utbetalingstiden.
 • Når barneforsikringen opphører ved 26 år, kan uførepensjonen videreføres uten krav om ny helseerklæring. Utbetaling av uførepensjon som starter etter at barneforsikringen har opphørt, øker ikke fast med to prosent årlig.

Les også: 6 gode grunner til å forsikre barnet ditt

Barneforsikringen varer helt til barnet fyller 26 år, som betyr at barnet også er forsikret mot uførhet også i studieårene – en periode av livet hvor de fleste ikke er særlig godt dekket med forsikringer. I tillegg kan du konvertere denne forsikringen til en voksenforsikring uten å måtte avgi nye helseopplysninger.

– Det er fint for oss som foreldre å vite at barna våre er godt forsikret, selv når de begynner å bli voksne. Sønnen vår har vært i militæret, studert og er nå ute i arbeidslivet. Han har betalt forsikringen selv siden han var 20 år, men han spurte selv om dette var noe han trengte og hva den inneholdt. Han forsto viktigheten og vet at han har en god forsikring, og vil ta over forsikringen helt når han fyller 26 år om et par år, forteller tobarnsfar Hagen.

Baard Gullik Hagens datter Mathilda sin barneforsikring varer helt til hun er 26 år gammel.
ER GODT FORSIKRET: Barneforsikringen Mathilda og storebroren hennes har i Storebrand varer helt til de fyller 26 år. Etter dette kan de konvertere denne forsikringen til en voksenforsikring uten å måtte avgi nye helseopplysninger. FOTO: Harald Spjelkavik/NewsLab

Når forsikringen da opphører, tilbyr Storebrand rådgivning til alle sine kunder. Kanskje har forsikringsbehovet endret seg og det er noen forsikringer som er viktigere enn andre.

– Er man singel uten barn kan det være at livsforsikring ikke er så viktig. Da kan det heller være smart å gå gjennom behovet for uføreforsikring. Det er noe nesten alle trenger, sier Paulsen i Storebrand.

i

Aldri for sent å opprette barneforsikring

 • De fleste barn kan få barneforsikring fra de er tre måneder gamle, og det er når barnet er mellom 3-24 måneder de fleste foreldre kjøper forsikring.
 • Selv om det anbefales å kjøpe barneforsikring tidlig, kan det likevel gjøres helt frem til barnet er til og med 17 år.
 • En god barneforsikring gir en grunnleggende trygghet, og det er fint å ikke måtte bekymre seg for det økonomiske om noe skulle skje.
 • Forutsetningen for å få barneforsikring er at barnet tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet når forsikringsavtalen blir inngått.

– Mange er opptatt av en god barneforsikring

Selv om en barneforsikring med uføreforsikring koster noe mer enn en uten, opplever Paulsen at mange kunder ser verdien av å ha støtte til pleie, omsorg og uførepensjon inkludert i forsikringen, som gjør at de fleste velger barneforsikringen Ekstra.

– Koster det noen kroner mer for en bedre forsikring er det ikke der de ønsker å spare. Sammenligner man Storebrands barneforsikring Basis og Ekstra er prisforskjellen 140 kroner i måneden, forteller han.

Har du flere barn må du kanskje velge den rimeligste barneforsikringen, men har du mulighet til å betale for en barneforsikring med god uførepensjon er det fornuftig.

– Samtidig er det viktig å merke seg at barneforsikringen Basis har mange gode dekninger til en veldig god pris, sier han.

Les også: Hva er vanlig å bruke barneforsikringen til?

i

Barneforsikringene du kan velge mellom i Storebrand

 • Basis: Dette er grunnpakken. Den omfatter blant annet engangsutbetaling ved invaliditet ved sykdom og ulykke, utbetaling ved alvorlig sykdom, hjelp til ombygging av bolig, dagpenger ved sykehusopphold og en engangsutbetaling hvis barnet skulle bli varig arbeidsufør i voksen alder. En nyhet er at kunden får tilgang til digital legetjeneste.
 • Ekstra: Testvinner hos Norsk Familieøkonomi i januar 2020. Forsikringen bygger på Basis og omfatter i tillegg en uførepensjon som indeksreguleres med 2 prosent per år så lenge barnet er ufør – maksimalt til 67 år. Pakken inneholder også dekningen pleie- og omsorgspenger som erstatning til foreldre med barn under 18 år med et omfattende pleiebehov. Tilgang til digital legetjeneste er også inkludert.
 • Total: Bygger på Ekstra og inneholder i tillegg en behandlingsforsikring på barnet. Forsikringen har også ubegrenset tilgang til digital legetjeneste uten egenandel.