Derfor har 2 av 3 flyttet pengene sine til aksjesparekonto

– Dette er rett og slett en veldig god løsning for alle som vil spare langsiktig i aksjefond, sier Knut Dyre Haug i Storebrand.

Da aksjesparekonto (ASK) ble lansert 1. september 2017, ble det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond.

Med en aksjesparekonto kan du nemlig samle aksjefond på én konto, og bytte fra et fond til et annet uten at du må skatte av gevinsten underveis. Det gjør det enklere å velge de fondene som gir deg best avkastning.

Og dette er det mange som har vært interessert i.

Hvis du vurderer å opprette en aksjesparekonto, bør du definitivt gjøre det nå.
- Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF

– Vi merket stor pågang da aksjesparekonto ble lansert, og ser at interessen fremdeles er der, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

– Dette er en spareløsning som regjeringen har innført for at det skal bli enklere og mer fleksibelt for folk å spare langsiktig. Gjennom en aksjesparekonto får privatpersoner de samme fordelene som profesjonelle investorer, og det er helt klart attraktivt for mange.

Les også: 12 kjappe om aksjesparekonto

i

Dette er aksjesparekonto

  • En konto for alle som sparer – eller planlegger å spare i – aksjer eller aksjefond. Aksjesparekonto gjelder for aksjer og aksjefond med minst 80 prosent aksjer, som er hjemmehørende i EU/EØS-området.
  • Du trenger ikke å skatte av gevinsten før du tar pengene ut av kontoen. Du kan altså bytte fra ett fond til et annet, uten å måtte skatte av gevinsten.
  • Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet skattefritt, og la gevinsten stå igjen. Skatten på gevinstuttak er 31,68 prosent i 2019.
  • I en overgangsperiode kan du flytte aksjefond og aksjer til en aksjesparekonto uten å måtte skatte av gevinsten.
  • Sparing på aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag. Det betyr at du slipper å betale skatt av avkastningen som tilsvarer bankrenten.

– Tror dette bare er starten

Tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det per 31. oktober var blitt opprettet over 583 000 aksjesparekontoer her til lands – og at det totalt er plassert over 101 milliarder kroner i aksjefond på disse kontoene. I tillegg kommer enkeltaksjer, som ikke er inkludert i VFF-statistikken.

Det betyr at to tredjedeler av det totale aksjefondsmarkedet nå er knyttet til aksjesparekonto.

Administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen, mener enda flere bør ta grep før nyttår.

– Med unntak av dem som har urealisert tap på investeringene sine, er det ingen grunn til å la være å flytte eksisterende beholdning over på en aksjesparekonto, sier han.

NYBernt_S._Zakariassen_Foto_Irene_Sandved_Lunde_800p
GIR RÅD: Administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen, mener at alle som sparer i aksjer og aksjefond bør vurdere å opprette en aksjesparekonto. FOTO: Irene Sandved Lunde

For å sparke i gang ordningen da den ble lansert i 2017, bestemte regjeringen at alle som opprettet en aksjesparekonto innen utgangen av 2017 skulle kunne flytte aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto uten å måtte skatte av gevinsten. Denne fristen ble imidlertid raskt utvidet til utgangen av 2018, og senere også 2019 – slik at både bransjen og kundene skulle få bedre tid til å sette seg inn i løsningen.

NB! Fredag 20. desember er siste frist for å melde flytting til aksjesparekonto dersom du allerede har aksjefond i Storebrand. Hvis du har fond hos en annen leverandør, er fristen for flytting til Storebrand 30. november.  

Det betyr at du kan spare mye på å flytte verdipapirene dine over til en aksjesparekonto i løpet av årets siste måneder – og den muligheten mener Zakariassen at folk bør gripe.

– Vi anbefaler generelt folk til å opprette en aksjesparekonto – og ikke vente. Du betaler ikke noe ekstra for å ha en aksjesparekonto, og har full fleksibilitet ved at midlene ikke beskattes før du tar dem ut, sier Zakariassen.

– Venter du til etter 31. desember, når det såkalte overgangsvinduet stenges, er «skatteamnestiet» over. Så hvis du først vurderer å gjøre det, bør du definitivt gjøre det nå.

Attraktivt blant Storebrands storsparere

Også Storebrands kunder har omfavnet nyheten – og da særlig dem som sitter med større sparebeløp. 2 av 3 Storebrand-kunder med mer enn en halv million i fondssparing hadde ved utgangen av 2018 opprettet en aksjesparekonto.

– Grunnen til at mange i denne kundegruppen har vært tidlig ute med å flytte aksjefondene sine inn i en aksjesparekonto, kommer nok av at de har et bevisst forhold til sparingen sin. De er opptatt av å finne den beste løsningen for pengene sine, mener Haug.

Knutler-800px-tiny
SMART SPARING: Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug forstår godt at mange kunder har opprettet aksjesparekonto. Foto: Kristian Skalland Moen

Han mener imidlertid at flere gjør lurt i å opprette en aksjesparekonto – også dem som sparer noen hundrelapper i måneden.

– Dette er den foretrukne spareløsningen for langsiktig sparing i aksjefond, uavhengig av hvor mye du sparer. Men om du virkelig skal utnytte mulighetene som ligger i en aksjesparekonto, så fordrer det at du ønsker eller har behov for å bytte fond, sier Haug, og forklarer:

– Selv om vi generelt anbefaler at man skal være tro mot den langsiktige strategien sin og ikke bytte fond hyppig, så kan du på et tidspunkt ha behov for å gjøre noen justeringer. Og da er det kjekt at du kan gjøre disse justeringene uten at du trenger å selge fondene og realisere gevinstbeskatning.

Aksjesparekonto er med andre ord være gunstig for mange, men det finnes ett unntak: Dersom du eier aksjefond som har hatt negativ avkastning, anbefaler Storebrand generelt at du ikke flytter fondet til en aksjesparekonto, ettersom tap gir fradrag på skatten når du selger fondet.

Lønnsomhet i fokus

Selv om mange har opprettet en aksjesparekonto til nå, mener Haug at det finnes mange flere der ute som har mye å vinne på å gjøre det.

– Mange nordmenn sitter i dag med dyre og dårlige aksjefond som de har hatt i en årrekke. Flytter de disse inn i en aksjesparekonto, vil de få muligheten til å flytte hele verdien over i bedre aksjefond.

Alle banker tilbyr aksjesparekonto, og selve plattformen er relativt lik uavhengig av hvor du oppretter den. Haug understreker imidlertid at det er viktig å tenke på «innholdet».

– Det som virkelig betyr noe, er jo hvilke fond du velger, og hvilken avkastning disse gir kundene. Og der mener vi i Storebrand at vi er blant de aller beste i klassen, sier han.

– Vi har fond som skal dekke alles behov, men vi er tydelig på at vi ikke leverer alle fond som finnes der ute. Som spare- og fondsleverandør har vi et ansvar for å hjelpe og veilede kundene våre. I aksjesparekontoen vår har vi derfor valgt ut de aksjefondene som vi mener gir kundene størst verdi.

Les også: Slik plukker vi vinnerfondene

Haug trekker også fram at Storebrands aksjesparekonto-løsning er enkel å betjene: Det går raskt å opprette en aksjesparekonto, er lett å bytte mellom ulike fond, og du har full fleksibilitet.

– Vi har lagt stor vekt på å forenkle fondssparingen som folk tradisjonelt kanskje har opplevd som litt vanskelig, sier han.

i

3 grunner til at du bør opprette Aksjesparekonto i Storebrand

  • Storebrand tilbyr de noen av de beste fondene på markedet – både med tanke på avkastning og bærekraft. Vi kvitter oss med de selskapene som ikke er tilpasset fremtiden, og investerer mer i de mest bærekraftige selskapene. Det er også disse selskapene vi mener vil gi høyest avkastning på sikt.
  • Storebrand har laget en enkel løsning, hvor det både er lett å opprette en aksjesparekonto og lett å bytte fra et fond til et annet. Du trenger bare å avgjøre hvilke fond du vil spare i, så går all rapportering helt sømløst.
  • Storebrand har lave kostnader. Hos oss er det ingen administrasjons- eller etableringsgebyrer. Du betaler kun forvaltningskostnadene i de fondene du til enhver tid eier, og fondsbytter er selvsagt gratis.

Her kan du lese mer om aksjesparekonto i Storebrand

Les også: Med dette trikset får du dobbel skattefordel

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.