Børsuro: Dette påvirker pengene dine i høst

Etter en ti år lang oppgang på børsen var forrige høst preget av uro. Hva kan vi forvente av årets høst?

Det har vært et turbulent år på børsen. Etter en kraftig nedgang i fjor høst, steg markedet stort på nyåret.

Men hva kan vi vente av markedet i tiden som kommer? Vi spurte senior porteføljeforvalter Olav Chen om hva han tenker om høsten.

– Vi er mer forsiktige enn vi har vært tidligere. Vi er undervektet i aksjer for første gang siden høsten 2011. Vår undervekt er ikke særlig stor, men det er et tegn på at vi forventer at makrotallene blir verre før de blir bedre, sier han.

Ifølge Chen er det én grunn til å være positiv og to grunner til å være mer negativ til markedsutviklingen fremover.

Vi har i bakhodet at vi er i den lengste oppgangskonjunkturen i nyere tid.
- Olav Chen, porteføljeforvalter

Et positivt tegn ...

– Det som har holdt oss igjen fra å selge oss enda mer ut av aksjemarkedet, er at de viktige sentralbankene har gjort en helomvending. Sentralbankene kutter nå i rentene og trykker mer penger. Det betyr billigere lån og at nær sagt alle får finansiering. Det taler for at markedet kan stige enda mer, sier Chen.

På starten av året var signalet fra sentralbankene at de skulle stenge kranene, reversere pengetrykkingen og stramme inn balansepolitikken. Nå har de slått retrett. Chen viser blant annet til at USAs sentralbank allerede har kuttet renten sin og at Eurosonens sentralbank ECB trolig vil følge etter med nye rentekutt.

– I tillegg kommer det stadig flere signaler om at finanspolitikken skal bidra aktivt til å fremme vekst, gjennom blant annet skattekutt og infrastrukturinvesteringer, sier han.

Les også: Hvordan gikk det med pensjonspengene dine første halvdel av 2019?

… og to negative

Mens politikernes og sentralbankenes vilje til å stimulere økonomien teller positivt, skuer Chen også noen skjær i sjøen.

– Vi har i bakhodet at vi er i den lengste oppgangskonjunkturen i nyere tid, sier forvalteren.

Økonomien har en tendens til å gå i sykluser. Markeder og økonomier har perioder med oppgang og perioder med nedgang. Historisk har disse syklusene vart i syv-åtte år. Nå har vi hatt oppgang i 11 år, helt siden finanskrisen i 2008, påpeker Chen.

Les også: Tre nyttige påminnelser når markedene svinger

Han trekker frem to velkjente hendelser som trolig vil fortsette å skape uro i markedene i tiden som kommer.

Først handelskrig:

– Vi ser en eskalering i handelskrigen mellom USA og Kina. Økte tollsatser er negativt for begge land og vil svekke kjøpekraften til forbrukerne. Når det private konsumet svekkes vil det forsterke en allerede negativ trend med svakere vekst, sier forvalteren.

I tillegg kommer brexit. Storbritannia skulle etter planen trekke seg ut av EU den 31. oktober, men nå er fristen nok en gang forskjøvet. Finansanalytikere ser nå med argusøyne på hvilken handelsavtale partene blir enige om.

– Brexit kan skape usikkerhet og forsiktighet, men det går nok primært utover Storbritannia. Det kan også påvirke Europa og Norge litt negativt, men vil nok ha en marginal betydning for økonomien globalt, tror forvalteren.

Olav Chen om kombinasjonsfond: – Historien har vist at vi har truffet ganske bra

boris-johnson-macron-brexit_800p
FORHANDLER OM BREXIT: Britenes statsminister Boris Johnson og frankmennenes statsminister Emmanuel Macron er i forhandlinger om en brexit-avtale. Fotolisens: OGL 3

Hva bør du gjøre?

Så hva bør du gjøre med pengene dine akkurat nå? I de aller fleste tilfeller ingen verdens ting, mener Chen.

Først og fremst bør du tenke på investeringshorisonten din – hvor lenge skal pengene dine være investert? Skal du fortsatt være investert i mange år, er det ikke nødvendig å gjøre noe. Dersom markedet går ned, vil det høyst trolig gå opp igjen senere.

Forvalteren mener generelt at det er en dårlig idé å prøve å treffe topper og bunner i markedet, med mindre du følger svært nøye med.

– Det er ikke lett å time markedet. Det er ikke noe gratis lunsj her. Det er derfor vi forvaltere som følger finansmarkedene tett prøver å gjøre jobben for deg, sier han.

Du bør derimot se på hvilken samlet risiko du har, råder Chen. Du bør tenke nøye gjennom hvor mye verdifall på børsen du tåler før du blir engstelig og vil selge.

Dersom du ikke tåler et fall på 20 prosent på investeringene dine, bør du vurdere å selge deg litt ned i aksjer og opp i for eksempel rentefond. Rentefond har lavere forventet avkastning, men mindre risiko. Du kan med andre ord ikke få både i pose og sekk.

– Det er livets gylne regel: Uten risiko får du lavere forventet avkastning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.