– Det er utfordrende å være forelder når ungdommen sliter

Stadig flere unge sliter med bekymringer og stress. Her er forsikringen som gjør både ungdom og foreldre bedre rustet til å takle press og psykiske plager.

Små barn skal gjennom mange knall og fall. Du kan ikke polstre dem fullstendig, men de fleste vil nok være enige i at det er viktig å forsikre seg mot skader og sykdommer barna kan pådra seg.

Før du vet ordet av det har de vokst og blitt ungdommer. Og da venter flere tøffe mentale tak – i form av alt fra eksamener og russetid, til å skulle flytte for seg selv og stå på egne bein og takle krevende studier. I et samfunn som higer etter sterke prestasjoner, kan dette presset gå på den psykiske helsa løs. Men går det egentlig an å forsikre seg mot det?

– Vi har tatt høyde for at en barneforsikring ikke bare skal handle om fysisk helse, men også om psykisk helse, sier Espen Paulsen, som er fagsjef for personforsikring i Storebrand.

– Derfor dekker vår barneforsikring Total blant annet psykologbehandling – slik at man er bedre rustet til å fange opp og behandle psykiske vansker tidlig.

Les også: Stadig flere unge blir uføre av psykiske lidelser

En barneforsikring skal ikke bare handle om fysisk helse, men også om psykisk helse.
- Espen Paulsen, fagsjef for personforsikring i Storebrand

– Helt naturlig å kjenne på bekymringer

Storebrands barneforsikring kommer i tre varianter: Basis, Ekstra og Total. Alle barneforsikringene gjelder helt frem til barnet har fylt 26 år, og det er altså den sistnevnte som inkluderer samtaler hos psykolog for psykiske plager og lettere psykiske lidelser, etter henvisning fra lege.

Espen_Paulsen_2_800x
ESPEN PAULSEN: Fagsjef for personforsikring i Storebrand. Foto: Jonas Lisether, Newslab

Alexandra Costache (toppbildet) er psykolog hos SOS International, som formidler psykologtjenester på vegne av Storebrands helseforsikring. Hun opplever at ungdomstiden kan virke overveldende for mange.

– Det er den tiden i livet hvor man må finne ut hvem man vil være, og hvem man skal bli. Og da er det helt naturlig å kjenne på rådvillhet og bekymringer. Samtidig ser vi også at omfanget av angst- og depresjonssymptomer ofte øker i denne aldersgruppen, sier hun.

Costaches erfaringer støttes av en nyere rapport fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Den viser nemlig at de vanligste plagene blant ungdom er stress og bekymringer.

I overkant av 30 prosent av ungdomsskoleelever og 40 prosent av elever i videregående skole oppgir at de føler at «alt er et slit». Og nesten halvparten av videregående-elevene sier at har «bekymret seg mye over ting den siste uken».

Les også: Seks gode grunner til hvorfor du bør forsikre barnet ditt

i

DETTE ER BARNEFORSIKRING TOTAL

  • En helseforsikring som hjelper barnet og familien ved ulykke, alvorlig sykdom, psykiske plager, lettere psykisk lidelse og uførhet.
  • Gjelder helt til barnet fyller 26 år.
  • Barnet må være over tre måneder, men under 18 år, når du kjøper forsikringen.
  • Inneholder både uførepensjon og behandlingsforsikring. I tillegg til behandling på sykehus, dekker den rask behandling hos legespesialist, 24 timers tverrfaglig rådgivertjeneste, psykologibehandling og videokonsultasjon med allmennlege.

Les mer, og bestill barneforsikring her

NYHET: Barneforsikring Ekstra fra Storebrand er et helt nytt barneforsikringsprodukt som  ble lansert januar 2020. Norsk Familieøkonomi ga Storebrands barneforsikring terningkast seks, og kåret den til «Best i test» januar 2020. Har du en barneforsikring hos Storebrand, innebærer det blant at barnet og familien får utbetalt engangserstatning og uførepensjon. Velger du vår barneforsikring Ekstra eller Total, har du tilgang til en uførepensjon som under utbetaling øker fast med 2 prosent per år. Storebrand er for tiden eneste selskapet som tilbyr dette.

En ekstra støttespiller

Alexandra Costache mener at det i en slik situasjon er helt avgjørende å ha tilgang til hjelp. Det å ha noen å prate med – som også kan gi deg gode verktøy til hvordan du skal takle det som er vanskelig kan være verdifullt.

– Forskningen viser at de som oppsøker og henter støtte, er de som kommer best ut. Vi hjelper dem som oppsøker oss med å lære å håndtere stress, problemer og negative tanker. I tillegg ønsker vi å hjelpe klientene til å bruke støttespillerne rundt seg, og ikke minst være en god støttespiller for seg selv, forteller psykologen.

Det kan være godt å snakke med en psykolog som ungdommen tør å være helt ærlige med.
- Alexandra Costache, psykolog hos SOS International

De fleste foreldre ønsker selvfølgelig gjerne å kunne være den støtten og den samtalepartneren barnet deres trenger – også når de blir tenåringer og unge voksne. Psykologen mener imidlertid at det i blant også kan være nyttig med en samtalepartner utenfor familien.

– Jeg opplever at både de fleste ungdommer og foreldre ønsker å forstå hverandre. Men likevel oppstår kommunikasjonsutfordringer. Noen ungdommer er også redde for å bekymre foreldrene sine, og moderer seg kanskje i samtale med dem, sier Costache, og fortsetter:

– Da kan det være godt å snakke med en psykolog som de tør å være helt ærlige med. Vi sitter også på yrkesspesifikk kunnskap og konkrete tiltak som har dokumentert effekt.

Les også: Usikker på hvilken barneforsikring du bør velge?

En trygghet for foreldre

Psykologen mener det er viktig for alle foreldre å huske på at det ikke nødvendigvis er deres feil at barnet sliter, og minner om at fleste barn og unge med psykiske plager kommer fra helt normale familier.

– Det er utfordrende å være forelder når barnet sliter, og det er lett å bli rådvill. Mange vil nok spørre seg om de kunne gjort noe annerledes i oppveksten, men det er viktig å komme bort fra spørsmålet om hva du kunne gjort, og isteden anerkjenne at barnet har det vanskelig og fokusere på hva du kan gjøre for å hjelpe barnet nå, sier hun.

Costache råder alle foreldre til å lytte til barnet på en åpen måte, og vise at man aksepterer alle erfaringer og utspill. Og hvis du er i tvil om hvordan du skal takle en spesiell situasjon ungdommen befinner seg i, kan det være lurt å benytte seg av rådgivning.

Storebrands Barneforsikring Total dekker også en døgnåpen tverrfaglig rådgivningstjeneste, der foreldre kan snakke med rådgiver, psykolog, jurist eller økonom ved problemer som påvirker barnet.

– Barneforsikring Total er dermed en ressurs og en trygghet for hele familien, og ikke bare for barnet, poengterer Storebrands Espen Paulsen.

– Vi vet at tidlig behandling hjelper

Barneforsikring Total dekker psykiske plager og lettere psykiske lidelser, med opp til 12 samtaler per forsikringstilfelle.

Espen Paulsen opplever at psykologtilbudet i forsikringen kommer ekstra godt med i ferier – når mange av de offentlige psykologtjenestene har stengt.

offset_697461_800x
GJELDER TIL BARNET ER 26 ÅR: Barnet ditt bør være forsikret gjennom barndommen, ungdomstiden og studenttilværelsen. Hvis barn blir ufør i ung alder, kan de risikere å leve med lav uføretrygd resten av livet. Illustrasjonsfoto

– Da kan man komme til privat behandling gjennom forsikringen. Psykiske vansker tar jo ikke ferie, understreker Paulsen.

Les også: Med appen Eyr slipper du kanskje legebesøket når barna blir syke

Han legger også til at forsikringen har en god uførepensjon, som kan bli svært viktig ved varig sykdom. Selv om det viktigste selvfølgelig er å forebygge uførhet blant unge.

– Vi ser at stadig flere blir uføre på grunn av psykiske lidelser. Men med en forsikring som dekker psykologbehandling, kan man fange opp og behandle psykiske vansker tidlig. På den måten kan man drive forebygging, og kanskje unngå at de psykiske vanskene leder til uførhet, sier han.

Barneforsikring Total er en ressurs og en trygghet for hele familien, og ikke bare for barnet.
- Espen Paulsen, fagsjef personalforsikring i Storebrand

Både Paulsen og Costache poengterer at det er viktig å skille mellom psykiske plager og psykiske lidelser. Med psykiske plager mener vi tilstander som oppleves som belastende, men ikke i så stor grad at de karakteriseres som diagnoser. Irritabelt humør, søvnproblemer, dårlig matlyst og mye uro og bekymringer, er eksempler på psykiske plager det er viktig å følge opp videre.

Betegnelsen psykiske lidelser brukes når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt, og disse kan igjen defineres som «lettere» eller «alvorlige» med utgangspunkt i alvorlighetsgrad.
Felles for alle psykiske lidelser er at de påvirker tanker, følelser, væremåte og omgang med andre.

– Lettere psykiske plager og lidelser kan medføre lengre ventetid i det offentlige enn ved alvorlige lidelser, og da kan helseforsikringen bli viktig. Ved å tilby tidlig hjelp og behandling kan forverring og unødvendig lidelse forebygges.

– I de tilfellene der det viser seg at man har alvorlige plager og behov for noe mer, vil psykologen også kunne bistå med dette – for eksempel med henvisning til videre behandling og oppfølging i tiden frem til man kan starte der, avslutter Costache.