– Mange sitter «skattefast» i dyre og dårlige aksjefond

Sitter du med fond som ikke har levert den avkastningen du håpet på? Nå kan du bytte til bedre og billigere fond uten at det utløser skatt.

Siden startskuddet for flytting til aksjesparekonto gikk 1. september 2017, har Storebrand merket stor interesse fra kunder som vil flytte sine aksjefond til aksjesparekonto.

– Altfor mange fondskunder sitter innelåst i dyre og dårlige aksjefond, sier Knut Dyre Haug i Storebrand.

Nå er redningen her:

Med aksjesparekonto kan kundene bytte til bedre og billigere aksjefond – uten at det utløser skatt, fortsetter Haug.

Det er alle type kunder som flytter sine aksjefond til aksjesparekonto. Både småsparere med noen hundre kroner i månedlig sparing, til formuende med flere millioner kroner i fond.

Kundene har ikke solgt fondene, av frykt for en stor skatteregning og dermed et mindre beløp å reinvestere.
- Knut Dyre Haug

Sitter du «skattefast»?

Haug mener at det spesielt er én gruppe som bør være glad for at aksjesparekonto har blitt en realitet.

– Mange titusen fondskunder sitter «skattefast» i dyre og dårlige aksjefond solgt av banken for mange år siden. Dette kan være gamle AMS-fond (aksjesparing med skattefradrag) solgt på 80- og 90-tallet, med 1,5-2 prosent i forvaltningshonorar. Fondene har gjerne mangedoblet seg i verdi, men likevel tapt mot indeksen de fleste år.

Les også: Aksjesparekontoen blir en skattegave

– Kundene har ikke solgt fondene av frykt for en stor skatteregning, og dermed et mindre beløp å reinvestere. Er du blant disse, kan du nå flytte fondene til aksjesparekonto, og bytte til bedre, billigere og mer bærekraftige aksjefond uten å betale skatt, sier han.

Knutler-800px-tiny
I en aksjesparekonto er pengene skjermet for skatt så lenge de står på konto, sier Knut Dyre Haug. Foto: Storebrand

Haug mener at Storebrands fondsutvalg og kostnader i aksjesparekontoen ikke står tilbake for noen:

– Vi tilbyr hele spekteret av aksjefond. Ønsker du billige indeksfond, som følger børsindeksen slavisk, har vi det – med årlige kostnader på 0,2 til 0,4 prosent. Vårt prisbelønte Storebrand Global Multifaktor, har en forvaltningskostnad på 0,75 prosent. I tillegg til egne aksjefond fra Storebrand og Delphi, tilbys også aksjefond fra de største forvaltere i Norge, totalt ca 150 aksjefond, forteller han.

I Storebrand er det ingen administrasjons- eller etableringsgebyrer i aksjesparekonto. Du betaler kun forvaltningskostnadene i de fondene du til enhver tid eier. Fondsbytter og flytting er selvsagt gratis.

Les også: Storebrand Global Multifactor: Smart 5-åring

Aksjesparekontoen gir deg fleksibilitet

Haug presiserer at også kunder som sitter med gode aksjefond bør flytte fondene til aksjesparekonto.

– Det kan jo hende at dagens vinnerfond blir taperfond om noen år. I en aksjesparekonto er pengene skjermet for skatt så lenge de står på konto, og du kan flytte sparepengene til andre aksjefond uten at det utløser gevinstskatt.

Les også: Derfor har 2 av 3 flyttet pengene sine til aksjesparekonto

Skattereglene ved uttak er dessuten mer gunstig i en aksjesparekonto enn om kunden eier aksjefondet privat. I en aksjesparekonto kan du nemlig ta ut innskuddet og skjermingsfradraget skattefritt. Først når gevinsten tas ut må du betale skatt. Eier du aksjefondet privat, er det FIFO-prinsippet (først inn, først ut) som gjelder for skattlegging, altså at du selger andelene i den rekkefølgen du kjøpte dem. Har du gevinst på andelene du selger må du betale skatt av gevinsten, justert for skjermingsfradrag.

Har du derimot aksjefond som har falt i verdi, er det ikke sikkert det vil lønne seg å flytte disse fondene over i en aksjesparekonto.

– Noen eier aksjefond hvor de har tapt penger. Planlegger du å «ta tapet» ved å selge deg ut, bør du nok heller holde deg til planen og selge fondet, og ikke flytte fondet til aksjesparekontoen. Årsaken er ganske enkelt at tap gir fradrag. Selger du med tap inne i en aksjesparekonto må du vente med å få nytte av dette fradraget til du tar pengene ut av kontoen, sier Haug, som legger til at det er under to prosent av Storebrands 42 000 aksjefondskunder som har tap på fondssparingen sin.

i

FAKTA OM AKSJESPAREKONTO

Gjelder for aksjer og aksjefond med en aksjeandel på minst 80 prosent.

  • Aksjesparekontoen lar deg spare i aksjer og aksjefond, og du trenger ikke å skatte av gevinsten før du tar pengene ut av kontoen. Du kan altså bytte fra ett fond til et annet, uten å måtte skatte av gevinsten.
  • Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet skattefritt, og la gevinsten stå igjen.
  • Du må betale skatt, men ikke før du tar gevinst ut av aksjesparekontoen. Gevinstuttak har en skattesats på 31,68 prosent i 2019. Du får også en formuerabatt med aksjesparekonto. I 2019 blir kun 75 prosent av verdiene i aksjefondene dine lagt til grunn for formuesskatten.
  • I en overgangsperiode vil du kunne flytte aksjefond og aksjer til en aksjesparekonto, uten å måtte skatte av gevinsten.
  • Sparing på aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag. Skjermingsfradrag er et skattefritak for avkastning og utbytte opp til et visst nivå, og bestemmes årlig av myndighetene. Det betyr at du kun skatter av avkastning som overstiger skjermingsfradraget*.

*Mer om skjermingsfradrag