– Mange sitter «skattefast» i dyre og dårlige aksjefond

Sitter du med fond som ikke har levert den avkastningen du håpet på? Nå kan du bytte til bedre og billigere fond uten at det utløser skatt.

Startskuddet for aksjesparekonto gikk 1. september i fjor, og Storebrand har merket merket stor interesse fra kunder som vil flytte sine aksjefond til aksjesparekonto.

– Altfor mange fondskunder sitter innelåst i dyre og dårlige aksjefond, sier Ronny Kiss, leder for pensjon og sparing i personmarkedet i Storebrand.

Nå er redningen her:

Med aksjesparekonto kan kundene bytte til bedre og billigere aksjefond – uten at det utløser skatt, fortsetter Kiss.

Det er alle type kunder som flytter sine aksjefond til aksjesparekonto. Både småsparere med noen hundre kroner i månedlig sparing, til formuende med flere millioner kroner i fond.

Kundene har ikke solgt fondene, av frykt for en stor skatteregning og dermed et mindre beløp å reinvestere.
- Ronny Kiss, leder for pensjon og sparing i Storebrand

Les også: 12 kjappe om aksjesparekonto

Sitter du «skattefast»?

Kiss mener at det spesielt er én gruppe som bør være glad for at aksjesparekonto har blitt en realitet.   

– Mange titusen fondskunder sitter «skattefast» i dyre og dårlige aksjefond solgt av banken for mange år siden. Dette kan være gamle AMS-fond (aksjesparing med skattefradrag) solgt på 80- og 90-tallet, med 1,5-2 prosent i forvaltningshonorar. Fondene har gjerne mangedoblet seg i verdi, men likevel tapt mot indeksen de fleste år.

Les også: Aksjesparekontoen blir en skattegave

– Kundene har ikke solgt fondene av frykt for en stor skatteregning, og dermed et mindre beløp å reinvestere. Er du blant disse, kan du nå flytte fondene til aksjesparekonto, og bytte til bedre, billigere og mer bærekraftige aksjefond uten å betale skatt, sier han.

Kiss mener at Storebrands fondsutvalg og kostnader i aksjesparekontoen ikke står tilbake for noen:

– 12 av våre 13 aksjefond har slått sin referanseindeks de siste fem årene – målt etter kostnader. Ønsker du billige indeksfond, som følger børsindeksen slavisk, har vi det også – med årlige kostnader på 0,2 til 0,4 prosent. Vårt prisbelønte Storebrand Global Multifaktor, har en forvaltningskostnad på lave 0,75 prosent. I tillegg til egne aksjefond fra Storebrand og Delphi, tilbys også aksjefond fra de største forvaltere i Norge, totalt ca 150 aksjefond, forteller han.

I Storebrand er det ingen administrasjons- eller etableringsgebyrer i aksjesparekonto. Du betaler kun forvaltningskostnadene i de fondene du til enhver tid eier. Fondsbytter og flytting er selvsagt gratis.

Avkastning fond mot indeks
GOD LANGSIKTIG AVKASTNING: 12 av 13 Storebrandfond har slått indeksen på Oslo Børs siste fem år. Infografikk: Storebrand

Les også: – Fantastisk avkastning

Aksjesparekontoen gir deg fleksibilitet

Kiss presiserer at også kunder som sitter med gode aksjefond bør flytte fondene til aksjesparekonto.

– Det kan jo hende at dagens vinnerfond blir taperfond om noen år. I en aksjesparekonto er pengene skjermet for skatt så lenge de står på konto, og du kan flytte sparepengene til andre aksjefond uten at det utløser gevinstskatt.

Les også: Tre grunner til å velge aksjesparekonto i Storebrand

Skattereglene ved uttak er dessuten mer gunstig i en aksjesparekonto enn om kunden eier aksjefondet privat. I en aksjesparekonto kan du nemlig ta ut innskuddet og skjermingsfradraget skattefritt. Først når gevinsten tas ut må du betale skatt. Eier du aksjefondet privat, er det FIFO-prinsippet (først inn, først ut) som gjelder for skattlegging, altså at du selger andelene i den rekkefølgen du kjøpte dem. Har du gevinst på andelene du selger må du betale skatt av gevinsten, justert for skjermingsfradrag.

Har du derimot aksjefond som har falt i verdi, er det ikke sikkert det vil lønne seg å flytte disse fondene over i en aksjesparekonto.

– Noen eier aksjefond hvor de har tapt penger. Planlegger du å «ta tapet» ved å selge deg ut, bør du nok heller holde deg til planen og selge fondet, og ikke flytte fondet til aksjesparekontoen. Årsaken er ganske enkelt at tap gir fradrag. Selger du med tap inne i en aksjesparekonto må du vente med å få nytte av dette fradraget til du tar pengene ut av kontoen, sier Kiss, som legger til at det er under to prosent av Storebrands 42 000 aksjefondskunder som har tap på fondssparingen sin.

i

Fakta om aksjesparekontoen

Gjelder for aksjer og aksjefond med en aksjeandel på minst 80 %.

  • Aksjesparekontoen lar deg spare i aksjer og aksjefond, og du trenger ikke å skatte av gevinsten før du tar pengene ut av kontoen. Du kan altså bytte fra ett fond til et annet, uten å måtte skatte av gevinsten.
  • Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet skattefritt, og la gevinsten stå igjen.
  • Du må betale skatt, men ikke før du tar gevinst ut av aksjesparekontoen. Skatten på gevinstuttak har en skattesats på 29.76 prosent i 2017.
  • I en overgangsperiode, fra 1. september til 31. desember i år, vil du kunne flytte aksjefond og aksjer til en aksjesparekonto, uten å måtte skatte av gevinsten.
  • Sparing på aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag. Skjermingsfradrag er et skattefritak for avkastning og utbytte opp til et visst nivå, og bestemmes årlig av myndighetene. Det betyr at du kun skatter av avkastning som overstiger skjermingsfradraget*.

*Mer om skjermingsfradrag