– Historien har vist at vi har truffet ganske bra

Storebrand Kombinasjon er summen av all kompetanse som ligger i Storebrand, forteller senior porteføljeforvalter Olav Chen.

Hvor skal du sette pengene dine?

Ønsker du et fond med moderat og mindre risiko enn rene aksjefond, men fortsatt god avkastning, kan Storebrand Kombinasjon være fondet for deg.

– Dette er et bredt fond for folk som ønsker å få mest mulig ut av kompetansen i Storebrand, sier senior porteføljeforvalter Olav Chen.

Chen er en av Norges mest profilerte forvaltere og er ansvarlig for Storebrand Kombinasjon.

Vi har tilgang på eksperter og analyser ingen andre har. Det er denne helheten som gjør Storebrand Kombinasjon så bra.
- Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand

Et annerledes kombinasjonsfond

I motsetning til mange kombinasjonsfond har ikke dette fondet en bundet aksjeandel på for eksempel 50 prosent. I stedet er det Chen som styrer innenfor rammene på minimum 30 prosent og maksimalt 70 prosent aksjeandel. Resten er investert i renter.

– I Storebrand Kombinasjon jobber vi med å sette en riktig aksjeandel basert på vårt syn på markedet, forklarer han.

Les også: Disse fondene er et godt alternativ til sparekontoen

Kundene slipper dermed selv å ta løpende vurderinger om hvor stor andel av pengene de bør ha i aksjer.

– Dette er mye mer aktivt fond enn det typiske kombinasjonsfondet. Vi kjøper oss opp i aksjer når vi tror at aksjemarkedet skal stige, og vi selger oss ned når vi tror markedet skal falle. Denne fleksibiliteten gjør at vi har skapt meravkastning sammenlignet med et kombinasjonsfond med en statisk aksjeandel. 

Han legger til:

– Historien har vist at vi har truffet ganske bra.

Oslobors_vinter14_800x
TETT PÅ MARKEDET: Forvalter Olav Chen forteller at Storebrand Kombinasjon i utgangspunktet var et fond for investorer som ikke følger markedet så tett selv. Likevel har erfarne investorer kjøpt seg opp i fondet. Foto: Storebrand

Fondet har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i hele bredden av Storebrands fondsutvalg: indeksfond, aktive aksje- og rentefond og modellbaserte faktorfond.

Investeringene er spredt i flere land. Fondet er investert i internasjonale selskaper som Facebook og Google, norske selskaper som Equinor og Telenor og norske rentepapirer.

Chens jobb er å plukke ut vinnerfondene til enhver tid.

– Det er ikke kundene som skal måtte følge markedet tett og sove dårlig om nettene i urolige tider. Det er min jobb, sier han.

Les mer: Fire råd som hjelper deg å velge riktig spareform

Mindre risiko – god avkastning

Så hvor høy er egentlig risikoen til fondet?

Fordi fondet alltid har en betydelig del av pengene investert i renter, er risikoen mindre enn rene aksjefond, forklarer Chen. Renter og obligasjoner svinger nemlig mindre i verdi enn aksjer.

– I usikre tider så putter vi penger i mer sikre investeringer som i obligasjonsfond og pengemarkedsfond, sier han.

Likevel har avkastningen de siste årene vært god. Den årlige avkastningen de siste ti årene er i snitt 7,81 prosent, viser oversikten til analysebyrået Morningstar. De løpende kostnadene er 0,8 prosent.

– Aksjemarkedet har gått veldig bra siden finanskrisen for 11 år siden. Fremover forventer vi en noe lavere avkastning enn det vi har hatt siden den tid, påpeker Chen.

Vi sitter veldig tett på markedet og kan bevege oss kjapt.
- Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand

Chen forteller at dette i utgangspunktet er et fond for de som ikke ønsker å følge markedet så tett selv. Likevel har han lagt merke til at det er flere erfarne investorer som har kjøpt seg opp i fondet.

– Min erfaring er at mange aktive investorer kjøper seg inn i fondet fordi de er interessert i å se hva vi tenker om markedet, sier han.

Les også: Tre nyttige påminnelser når markedene svinger

Det aller beste av Storebrand

Kompetansen som ligger i Storebrand, er ikke rent liten. Som forvalter av over 700 milliarder kroner er Storebrand Norges største kapitalforvalter etter Oljefondet, som er et annet kombinasjonsfond.

– Vi har forvalterne i toppklasse på selskapsnivå, og vi har makrokompetanse helt inn i den politiske sfæren. Vi har folk som følger med på alt fra renteutvikling, kronekurs og oljepris til tweetene til Trump. Vi sitter veldig tett på markedet og kan bevege oss kjapt, forklarer Chen og legger til:

– Summen av denne kompetansen ligger i Storebrand Kombinasjon. Vi har tilgang på eksperter og analyser ingen andre har. Det er denne helheten som gjør Storebrand Kombinasjon så bra.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.