– Blir du alvorlig syk, kan økonomisk handlingsrom bety mer enn du tror

Med forsikringen «Kritisk sykdom» slipper du å bekymre deg for økonomien hvis du skulle bli alvorlig syk. Da kan du isteden konsentrere deg om det viktigste – nemlig å bli frisk!

Frykten for å bli rammet av en alvorlig og livstruende sykdom har slått de fleste av oss. Å få kreft, havne i rullestol eller miste synet for eksempel, føles kanskje fjernt? Selv om du kanskje tenker «det skjer ikke meg», så vet vi innerst inne at det slettes ikke finnes noen garanti for at vi har rett.

Tall fra Kreftregisteret viser en økning i antall nordmenn som blir diagnostisert med kreft før de fyller 67 år (9296 tilfeller i 2000 mot 13 553 i 2017). Folkehelseinstituttet kan melde om at en femtedel av oss blir rammet av hjerte- og karsykdommer, og at hjerneslag er den største årsaken til funksjonshemming som ikke er medfødt.

Alvorlige sykdommer er dessverre umulig å forsikre seg mot. Det du derimot kan gjøre, er å sikre deg økonomisk handlingsrom hvis du skulle bli akutt syk.

Det gir deg én bekymring mindre i en allerede krevende periode.
- Fredrik Skurdal, leder for oppgjør uføreforsikringer i Storebrand

Mens de aller fleste forsikrer både huset, bilen, mobiltelefonen og kjæledyret, er det fort gjort å glemme at vi også bør forsikre oss selv. 

– Selv om penger kanskje føles uvesentlig når liv og helse står på spill, så kan det ha mer å si for situasjonen enn du kanskje tror. Forsikringen «Kritisk sykdom» gir deg en engangsutbetaling hvis du skulle bli rammet av alvorlig sykdom. Det gir deg én bekymring mindre i en allerede krevende periode, og er en buffer som er kjempeviktig når du har andre ting å fokusere på enn økonomien, sier Fredrik Skurdal som er leder for oppgjør av uføreforsikringer i Storebrand.

Ingen kompensasjon eller erstatning fra det offentlige

Forsikringen Kritisk sykdom gjør at et mindre beløp i måneden kan bli til en stor og betydelig engangsutbetaling hvis du skulle bli syk.

Du velger forsikringssummen selv, men månedsprisen ligger som regel på et par hundrelapper – og enda lavere dersom du er under 35 år.

– Prisen på forsikringen beregnes ut fra forsikringssummen du velger – altså størrelsen på beløpet du eventuelt vil ha utbetalt. Alderen din og om du røyker har også noe å si for hvilken pris du får. Vi pleier å anbefale en forsikringssum som tilsvarer en halv årslønn, forklarer Skurdal.

Fredrik_Skurdal_3_Foto_Jonas_Lisether___NewsLab_800P
BØR PRIORITERES: Fredrik Skurdal i Storebrand mener «Kritisk sykdom» er blant de viktigste forsikringene du kan ha. – Den gir deg en buffer som er kjempeviktig hvis du skulle bli alvorlig syk, sier han. Foto: Jonas Lisether/NewsLab

Han poengterer at det for mange er en selvfølge å ha en livsforsikring som sikrer de etterlatte hvis du skulle falle fra, mens mange glemmer å sikre seg selv mens de lever. I dag er også overlevelsesraten på kritiske sykdommer økende på grunn av bedre behandling og medisiner, og forsikringen er derfor mer relevant enn noen gang.

– Selv om det offentlige kanskje dekker behandlingen hvis du skulle bli syk, får du ikke en økonomisk kompensasjon eller erstatning. Det tror jeg det er mange som ikke er klar over.

Skurdal peker på at langvarig sykdom gjerne fører til at inntekten synker.

– Er du syk i mer enn ett år, blir sykepengene erstattet med uføretrygd. Det vil si 66 prosent av lønn under 581 000 kroner. For mange kan dette by på økonomiske problemer – som jo er det siste du trenger når du har havnet i en tøff situasjon.

Les også: Hvordan hadde du klart deg på halve inntekten?

Du velger selv hva pengene skal brukes til

En av de virkelig store fordelene med Kritisk sykdom, er at du kan bruke forsikringsutbetalingen på akkurat hva du vil.

Kanskje du ønsker å kjøpe en hund som kan gi deg trøst og selskap mens du er syk? Eller å leie inn arbeidskraft som kan hjelpe deg med husarbeidet? 

– Mange bruker utbetalingen til å ta med hele familien på ferie – for å komme seg litt vekk og få et lysglimt i en ellers mørk periode av livet. Det er et godt eksempel på noe man gjerne ikke ha kunne prioritert uten denne forsikringen, forteller Skurdal.

– Pengene kan også brukes til å dekke behandlinger i utlandet, eller behandlinger som ikke er dekket av det offentlige. Eller til å dekke et inntektstap så en som står deg nær kan ta permisjon eller jobbe mindre mens det står på. Enkelte bruker også pengene til å kvitte seg med gjeld.

Les også: – Det er utfordrende å være forelder når ungdommen sliter

Spesielt gunstig for unge

Noen er heldige og har en Kritisk sykdom-forsikring gjennom arbeidsgiver, men dette gjelder ikke alle.

– Små bedrifter prioriterer gjerne ikke dyre forsikringsavtaler, så dersom du jobber i en mindre bedrift gjør du ekstra lurt i å sjekke opp hvilke forsikringer du har via jobben, og hvilke du eventuelt mangler, råder Skurdal.

– Dersom det viser seg at arbeidsplassen din ikke har uføreforsikring eller en forsikring mot kritisk sykdom, vil jeg sterkt anbefale deg å prioritere disse privat.

i

Dette er forsikringen «Kritisk sykdom»

  • Forsikring som gir en engangsutbetaling hvis du blir rammet av utvalgte alvorlige sykdommer. Forsikringen omfatter totalt 11 ulike sykdommer.
  • Utbetalingen er skattefri, og du kan bruke pengene til hva du vil.
  • Forsikringssummen utbetales enten når sykdommen er diagnostisert, når operasjonen er gjennomført, eller mens du venter på transplantasjon – men uansett tidligst 30 dager etter at diagnosen er stilt av lege.
  • Alle med en tilfredsstillende helse mellom 18–60 år kan kjøpe forsikringen.

Se hvilke 11 sykdommer som omfattes av forsikringen

Alle friske folk mellom 18 og 60 år kan kjøpe forsikringen, men ifølge Skurdal er det spesielt to grupper som spesielt bør prioritere disse forsikringene – nemlig selvstendig næringsdrivende, og unge under 35 år.

– Selvstendig næringsdrivende er enda mer utsatte ved sykdom enn vanlige lønnstakere, ettersom inntekten kan falle helt bort hvis du ikke får til å jobbe.

Les også: Selvstendig næringsdrivende? Dette bør du vite om pensjon

Er du under 35 år, er Kritisk sykdom-forsikringen svært rimelig. 

– Storebrand har ingen klar anbefaling med tanke på alder, men det er fornuftig å kjøpe forsikringen i ung alder mens du ennå er frisk. Da får du full effekt av forsikringen, og unngår i verste fall avslag dersom du har hatt diagnoser eller sykdommer tidligere.

Tør å tenke på det som ikke er så hyggelig

Som ung og frisk er det gjerne vanskelig å se for seg at livet brått kan snu, men du kan få mye igjen for å tørre og tenke på det som ikke er så hyggelig. Engangsutbetalingen som forsikringen gir kan bli veldig god å ha dersom du for eksempel har etablert deg med barn eller boliglån.

– Vi får ofte høre fra kunder hvor mye denne utbetalingen har betydd for dem. Det er helt tydelig at et økonomisk handlingsrom betyr mer enn mange tror når en kritisk sykdom inntreffer og livet plutselig blir snudd på hodet.

Les også: Hva skjer med familiens økonomi hvis du dør?