Slik skal tungtransport få en plass i nullutslippssamfunnet

I fremtiden har vi kanskje bare to drivstoffalternativer: batteri og fornybart hydrogen. Det norske selskapet Nel er verdensledende på sistnevnte.

Transport er en av våre største utfordringer på veien mot et nullutslippssamfunn. Hvordan skal vi klare å flytte oss fra A til B uten at CO2-avtrykket skyter til himmels? Elbilene hjelper oss et stykke på vei, men hva så med tyngre transport?

Løsningen kan være fornybart hydrogen.

– Markedet vi opererer i vil kunne vokse 1000 ganger og vel så det.
- Bjørn Simonsen, direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt i Nel

– Salg av hydrogen representerer et 150 milliarder dollar-marked i dag, men nye rapporter indikerer at markedet vil kunne vokse ti ganger frem mot 2050. Om veksten hovedsakelig skjer innen fornybart hydrogen, vil det bety at markedet vi opererer i vil kunne vokse 1000 ganger og vel så det, forklarer Bjørn Simonsen, direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt i det norske selskapet Nel ASA.

Les også: Klimaskolen: Hva er CO₂?

Nel er et av selskapene i Storebrands nye investeringskonsept «bølge» som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og består av selskaper som jobber for å løse fremtidens utfordringer.

i

Dette er bølge:

 • Nytt investeringskonsept med porteføljer som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.
 • Består av selskaper som jobber for å løse fremtidens utfordringer.
 • Porteføljene er delt inn i tre kategorier: «Fornybar energi», «Likestilling» og «Fremtidens byer»
 • Forvaltningskostnad på 0,75 prosent.

Les mer om bølge på storebrand.no

Hvorfor hydrogen?

Enkelt forklart dreier fornybart hydrogen seg om vannelektrolyse, hvor vannmolekyler spaltes til hydrogen og oksygen ved hjelp av elektrisitet.

Dette er på ingen måte ny teknologi. Norsk Hydro benyttet vannelektrolyse til produksjon av ammoniakk allerede på 1930-tallet, og har bygd noen av verdens største hydrogenfabrikker.

En hydrogenbil er egentlig en elbil, men i stedet for batterier bruker den hydrogen som energibærer. Bilen har en brenselcelle som omvandler hydrogen til elektrisitet, som igjen driver den elektriske motoren. «Eksosen» er ren vanndamp.

Les også: – Hele røkla skal med, det er helt klart

Nel, som har sitt utspring i Norsk Hydro, er i verdenstoppen når det gjelder utvikling, produksjon og salg av hydrogenteknologi.

– For at transportsektoren skal bli utslippsfri har vi bare to valg: batteri og hydrogen. De har begge sine styrker og svakheter, og vi trenger begge for å realisere nullutslippssamfunnet, sier Simonsen.

Bjørn_Simonssen_Foto_Nel_800P
LØNNSOMT: – Fornybar energi begynner å bli billig og derfor konkurransedyktig, sier Bjørn Simonsen, direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt i det norske selskapet Nel ASA. Foto: Nel.

Skjæringspunktet finner vi i personbilene våre. Batteri fungerer fint til mindre biler som brukes til pendling og kortere transportetapper. Når størrelsen på fremkomstmiddelet blir større, kan den elektriske fremdriften komme til kort, mye på grunn av rekkevidde og opplading.

– Hydrogen gir den samme bruksfriheten som fossilt brennstoff. Du fyller opp tanken like kjapt og på samme måte som en vanlig bil i dag. Sånn sett er hydrogen et kompromissløst alternativ, mener Simonsen.

Les også: Løser du verdensproblemer, kan du vel også tjene penger?

Enorm skalering

Enda er det noen utfordringer som står i veien for at vi for fullt kan melde overgang til fremtidens transportmidler.

Batteriteknologi, ladetider og rekkevidde gjør at elbilene fortsatt er avhengig av subsidier for å konkurrere med tradisjonelle biler. For hydrogenbilene er det først og fremst infrastrukturen som må på plass for at hydrogenbilene kan rulle ut på veiene i fullskala.

Også her er Nel på ballen: Tidligere i år sikret de en kontrakt med amerikanske Nikola Motor Company, et selskap som utvikler store, hydrogendrevne lastebiler. Nel skal levere hydrogenproduksjons- og fylleteknologien til lastebilene. Kontrakten er potensielt verdt flere milliarder kroner.

nNEL_DSC_3883_800P
SMART SAMARBEID: Nel skal levere hydrogenproduksjons- og fylleteknologien til det amerikanske selskapet Nikola Motor Company, som utvikler store, hydrogendrevne lastebiler. Det kan de tjene godt på! Foto: Nikola Motor Company

Nylig bestemte også selskapet å bygge verdens største fabrikk for produksjon av elektrolysører på Notodden, noe som vil øke produksjonskapasiteten med ti ganger fra i dag.

– Vi ser veksten i etterspørselen etter fornybart hydrogen og skalerer deretter. Utviklingen er spesielt spennende i Norge hvor det også skjer mye spennende i maritim sektor, både med hydrogendrevne ferger og hurtigbåter. Her er vi tett på utviklingen, forteller Simonsen, før han legger til:

– Det er ingen tvil om at fornybart hydrogen vil bli en viktig energibærer i årene som kommer. Dette er bare begynnelsen.

i

Dette er Nel:

 • Teknologiselskap som utvikler, produserer og selger hydrogenproduksjonsteknologi basert på vannelektrolyse og hydrogenstasjoner.
 • Selskapet har utspring i Norsk Hydro, som på 1930-tallet bygde noen av verdens største hydrogenfabrikker.
 • Første 100 prosent dedikerte hydrogenselskapet på Oslo Børs (2014)
 • Har i dag 220 ansatte og er det største selskapet i verden på vannelektrolyse.
 • Signerte nylig en milliardavtale for leveranser til Nikola Motor Company i USA, og besluttet nylig å bygge verdens største fabrikk for produksjon av elektrolysører.

Les mer om Nel på nelhydrogen.com

– Unike i verden

Nel er et av flere spennende selskaper det nå er mulig å investere i gjennom bølge, forteller forretningsutvikler i Storebrand, Robert Wood.

– Verden må omstille seg for at vi skal få en klode vi kan leve på. Vi har identifisert selskaper som kan bidra til å løse mange av fremtidens utfordringer gjennom sine produkter og teknologi.

robwood_800px
BÆREKRAFTIGE VINNERE: Robert Wood, forretningsutvikler i Storebrand, tror selskaper som løser bærekraftsutfordringene vil være vinnerne i fremtiden. Foto: Storebrand

Utgangspunktet for porteføljene er FNs 17 bærekraftsmål som etter planen skal nås innen 2030. Hensikten er å sikre en bærekraftig utvikling som ivaretar dagens behov og samtidig sikrer fremtidige generasjoner.

– Vi ser en økende trend i Europa hvor flere investeringer innrettes etter bærekraftsmålene.
Robert Wood, forretningsutvikler i Storebrand

Storebrand har sett nøye på disse målene og funnet frem et knippe selskaper som jobber for å løse morgendagens bærekraftsutfordringer.

– Lykkes vi med disse bærekraftsmålene så vil disse selskapene trolig være vinnerne og en medvirkende årsak til suksessen, sier Wood.

Les også: Hva er «Gode penger»?

Selskapene er delt inn i tre ulike investeringsporteføljer: «Fornybar energi», «Likestilling» og «Fremtidens byer».

For at et selskap skal inkluderes i Fornybar energi-porteføljen, stilles det krav til at de utelukkende jobber med fornybare energikilder, slik som norske Nel. Likestillings-porteføljen har et krav om minst 40 prosent kvinner i styret, mens kun selskaper som jobber direkte med å løse utfordringer knyttet til byplanlegging, utbygging, avfallshåndtering og transport, blir inkludert i Fremtidens byer-porteføljen.

Det er Storebrands bærekraftsanalytiker som har analysert og innhentet informasjonen om selskapene, mens egne porteføljeforvalterne har satt de i system. De har sørget for å fordele pengene du investerer mellom ulike områder, som for eksempel solenergi og vindkraft, eller transport og renovasjon. Selskapene representerer også ulike land og verdensdeler.

Les også: Møt Matthew – en detektiv i Storebrand

Du kan derfor være sikker på at du investerer i selskaper som jobber for å løse flere problemstillinger, flere steder på kloden.

– Vi er nesten unike i verden med konseptet, men vi ser en økende trend i Europa hvor flere investeringer innrettes etter bærekraftsmålene. Det brukes mye penger for å nå disse, og vi har stor tro på selskapene vi har valgt ut vil lykkes, sier Wood.

i

DETTE ER GODE PENGER

 • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
 • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
 • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
 • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
 • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.