Exit-strategien: Veien til null kull

Kull er en katastrofe for klimaet, og blir stadig mindre lønnsomt. Innen 2026 skal Storebrand trekke alle investeringer i kull, og på veien dit ønsker vi å påvirke flest mulig i samme retning.

– Vi investerer i såkalte løsningsselskaper. Dette er selskaper som utvikler gode løsninger på viktige samfunnsutfordringer, og derfor tror vi disse vil bli stadig mer lønnsomme og spille en viktig rolle i tiden som kommer. Kullbransjen derimot, er ikke en del av løsningen, sier Emine Isciel, senioranalytiker for klima og miljø i Storebrand.

Hennes jobb er å vurdere selskapene Storebrand investerer i fra et bærekraftsperspektiv. 

Skal vi nå de globale klimamålene, må finansbransjen slutte å finansiere kullkraft.
- Emine Isciel, senioranalytiker for klima og miljø i Storebrand.

Isciel har lang erfaring med miljøarbeid, og startet sin karriere i Greenpeace i 2004. Deretter fulgte ti år i Klima- og miljødepartementet. Før hun begynte i Storebrand, jobbet hun i FN – blant annet med å utforme bærekraftsmålene. Det er nettopp de målene som er bakgrunnen for Storebrands exit-strategi.

I 2015 kom rapporten fra FNs klimapanel om å begrense global oppvarming til 1,5 grader innen 2030. Rapportens konklusjon på kull er tydelig: Kullreservene som allerede er funnet må bli liggende om vi skal unngå klimakatastrofe, og bruken må reduseres til nær null.

– Dette var et tydelig signal fra klimapanelet. Skal vi nå de globale klimamålene, må finansbransjen slutte å finansiere kullkraft, sier Isciel.

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • Vi er én av få kapitalforvaltere i Norden med en egen avdeling med bærekraftanalytikere. I over 20 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

Les også: Hva er Gode penger, og hva kan det bety for deg? 

Først ut – og vi vil ha med oss flere

I 2013 var Storebrand et av de første selskapene i verden til å selge oss ut av selskaper som hadde en høy andel av inntektene fra kullproduksjon. Da ble selskaper som hadde mer enn 30 prosent av virksomheten knyttet til kull faset ut. 

Utfasingen fortsatte i desember 2018 da Storebrand senket taket for selskapers kullandel til 25 prosent. Annethvert år frem til 2026 skal vi kutte enda fem prosent, helt til selskapet er helt ute av den skitne industrien. Fem prosent er det laveste forvalterne kan garantere, ut fra kvaliteten på tilgjengelige data om selskapene, og markedsføringsregler av fond. 

– Nå har vi lagt en konkret strategi for å fase ut alle selskaper med inntekter fra kull innen 2026. Altså å ta stegene gradvis helt ned til fem prosent i 2026 – noe som i praksis betyr null kull. Det vil bidra til å strupe investeringene til en svært forurensende industri uten fremtid, sier Isciel.

Den positive effekten kan bli sterkere om man gir selskapene tid til å fase ut kull, i stedet for å utelukke dem.
- Emine Isciel, senioranalytiker for klima og miljø i Storebrand.

– Men hva er grunnen til at Storebrand velger å trappe ned, fremfor å trekke seg ut av kull med én gang?

– Den positive effekten kan bli sterkere om man gir selskapene tid til å fase ut kull, i stedet for å utelukke dem. I tillegg jobber vi med å mobilisere andre investorer til å bli med på en utfasing, for å skape en større klimaeffekt.

Les også: Klimaskolen: Hva er CO2?

storebrand_emine-09230_800P
SKYNDER OSS LANGSOMT: – Klimaendringer blir ikke lenger bare sett på som en trussel for naturen, men for verdens finansielle stabilitet. Vi satser på bærekraftige selskaper som er i stand til å produsere mer, for flere, med mindre ressurser, sier senioranalytiker for miljø og klima, Emine Isciel. Foto: Jonas Lisether/Newslab

– Å selge oss ut av selskaper er siste utvei

Tidlig i april 2019 ble det klart at regjeringen strammer inn reglene for oljefondets investeringer i kullselskaper. Det skal også investeres mer i infrastruktur for fornybar energi. 

Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad, mener Finansdepartementets beslutning sender viktige signaler. 

– Dette er Storebrand svært glad for. Den multinasjonale kullindustrien bruker store penger på å fremme en virksomhet som ødelegger klimaet, samtidig som den undergraver rene fornybar-alternativer.  Den siste rapporten fra FNs klimapanel uttrykker klart og tydelig at kull ikke har noen fremtid i en verden som må redusere klimagassutslipp. Vi ser frem til å få mer selskapsspesifikk informasjon, sier Saugestad. 

Han er klar på at Storebrand oppfordrer sterkt andre investorer og pensjonsfond til å trekke seg ut av den utdøende og svært forurensende kullindustrien.  

–  Vi vil jobbe utrettelig sammen med investorer og selskaper i Europa for å få til denne utfasingsstrategien fra kull, sier Saugestad i en pressemelding bare uker etter at Storebrand i internasjonale medier oppfordret investorer til å holde seg unna den tyske kullgiganten RWE, som for tiden åpner nye kullgruver.

Vi ønsker at selskaper med inntekter fra kull skal vurdere risikoen og søke nye investeringsmuligheter i fornybar energi.
- Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Han understreker at vi så langt det går ikke ønsker å selge oss ut av selskaper.

storebrand-08926_800P_2
JAN ERIK SAUGESTAD: Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand. Foto: Jonas Lisether/Newslab

– Å selge oss ut av selskaper er det siste vi ønsker. Men vi oppfordrer selskapene til å kvitte seg med kull, og dersom de ikke gjør det, selger vi oss ut, sier han.

– I utgangspunktet er vi opptatt av å få til en endring. Vi ønsker at selskaper med inntekter fra kull skal vurdere risikoen og søke nye investeringsmuligheter i fornybar energi.

Infografikk_null_kull_480px_2x
TRAPPER NED: Storebrands strategi for å fase ut kull. – Den positive effekten kan bli sterkere om man gir selskapene tid til å fase ut kull, i stedet for å utelukke dem, forklarer Isciel.

EU kutter subsidier til kullindustrien

Ikke bare er det klimamessig uforsvarlig å investere i kull, men det forventes også å være økonomisk svært risikabelt. Både karbonprisene og produksjonskostnadene for kullenergi fortsetter å stige, samtidig som fornybar energi blir stadig billigere.

En rapport fra Carbon Tracker viser at 42 prosent av verdens samlede kullkapasitet allerede er ulønnsom. Den samme rapporten viser at vind- og solenergi blir billigere enn 96 prosent av eksisterende kullkraftverk innen 2030.

Politisk strammes også løkken, og det er tydelig at kull er på vei ut. 

– EU har nylig vedtatt å stramme kraftig inn på reglene for statlige subsidier til kullkraftverk, sier analytiker Isciel og utdyper:

– EUs medlemsland betaler hvert eneste år milliarder av euro til kullkraftverk for at de skal stå i beredskap for å kunne produsere ekstra kraft på kort varsel hvis det trengs. Men nå skal subsidiene fases ut.

dominik-vanyi-625911-unsplash_800P
PÅ VEI UT: Ikke bare er det klimamessig uforsvarlig å investere i kull, men det forventes også å være økonomisk svært risikabelt. Foto: Illustrasjonsbilde.

Kullstrategien nominert til pris

Isciel påpeker at privat sektor spiller en viktig rolle for at verden skal nå FNs bærekraftsmål:

– Bærekraftsmålene rommer forpliktelser på en rekke områder – som å avskaffe ekstrem fattigdom, sørge for bærekraftig forvaltning av miljøet, og å opprettholde sterk økonomisk vekst og utjevning i alle land. Næringslivet anses i dag som en av de viktigste aktørene for at vi skal nå bærekraftsmålene.

Det er vanskelig for kunder å orientere seg i dag. Mange kaller seg bærekraftige, uten at de nødvendigvis er det.
- Emine Isciel, senioranalytiker for klima og miljø i Storebrand.

Les også: TheFactory valgte Storebrand: – Vi vil ikke tjene penger på noe som går på bekostning av fremtiden vår.

– Det er ikke nok offentlige midler til å nå målene, noe som betyr at finansbransjen har en ekstremt viktig rolle for å bidra og sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Kullstrategien til Storebrand ble nylig nominert til Green Awards 2019 på GreenTech Festival, et av verdens største arrangementer for bærekraftig innovasjon. Isciel synes det er fint å få anerkjennelse for jobben vi gjør.

– Det er vanskelig for kunder å orientere seg i dag. Mange kaller seg bærekraftige, uten at de nødvendigvis er det. Derfor er det fint å bli vurdert av en tredjepart og få et kvalitetsstempel på at vi er ledende på bærekraft.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastning en kan bli negativ som følge av kursfall.