Dette gjør nordmenn for å leve mer bærekraftig

Vi kildesorterer, kjører mindre bil og spiser mindre kjøtt. En ny undersøkelse røper hvilke bærekraftige tiltak nordmenn gjør i hverdagen.

For å unngå de verste følgene av global oppvarming, må verden gjennomgå enorme endringer på kort tid. Vi spurte nordmenn hva de selv gjør for å bidra i klimadugnaden.

Odd_Arild141_800p_tiny
KONSERNSJEF: Odd Arild Grefstad i Storebrand. Foto: Storebrand

– Folk tar i snitt tre grep i hverdagen for å leve mer bærekraftig. Det er jo kjempebra! Alle gode tiltak må til for å håndtere klimautfordringen, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Konsernsjefen viser til ferske tall fra Storebrands bærekraftbarometer, en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Norstat.

Dine bærekraftige forbrukervalg gir et tydelig signal til næringslivet om at folk ønsker seg miljøvennlige alternativer
- Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand

Et av funnene Grefstad lar seg overraske av, er at hele en av tre nordmenn spiser mindre kjøtt for å bidra til kutt i klimautslippene.

– Det er med andre ord like «vanlig» å gjøre, som at vi reiser mer kollektivt og mindre med privatbil, sier han.

Slik svarte det norske folk:

Spørsmål: Hvilke grep har du gjort i hverdagen for å leve mer bærekraftig?

Infografikk_tiltak_leve_bærekraftig
NORDMENN TAR GREP: Nordmenn flest avfallsorterer og mange kjører mindre bil, flyr mindre og spiser mindre kjøtt. Undersøkelsen ble utført av Norstat og er basert på et landsrepresentativt utvalg på 1014 nordmenn. Illustrasjon: Storebrand

En god og en dårlig nyhet

Undersøkelsen gir oss mange svar på hvordan nordmenn reagerer på klimaendringene (se faktaboks). Nesten ni av ti avfallsorterer, mens drøyt en av tre nordmenn kjører mindre bil, kjører mer kollektivt, kjøper brukt og spiser mindre kjøtt. Dessuten flyr en av fire mindre for å leve mer bærekraftig, viser tallene.

I spalten for gledelige nyheter, trekker konsernsjefen i tillegg ut nordmenns sterke tro på egen forbrukermakt. Hele to tredjedeler av oss mener forbrukere har makt til å bremse klimaendringene.

Mange har også gått fra ord til handling. Én av tre nordmenn har kuttet ut et produkt eller en tjeneste permanent fordi selskapet ikke opererte bærekraftig. Det er ikke alltid så mye som skal til, for å utgjøre en forskjell, forteller konsernsjefen.

– Dine bærekraftige forbrukervalg gir et tydelig signal til næringslivet om at folk ønsker seg miljøvennlige alternativer, slår Grefstad fast.

Se konsernsjefen vår forklare Gode penger på 1-2-3:

Det er imidlertid kun sju prosent som velger en bærekraftig bank eller finansleverandør som sitt hverdagstiltak. Det vil si én av 14 nordmenn.

– Det folk kanskje ikke vet, er at dette er et tiltak som virkelig kan monne. Spare- og pensjonspengene investeres i selskaper verden over – og velger du feil leverandør, kan du risikere at avkastningen kommer fra investeringer i klimaverstinger som kullselskaper, sier han.

Les også: Exit-strategien: Veien til null kull

i

Funn fra Bærekraftsbarometeret

  • Nesten 8 av 10 nordmenn svarer at de er opptatt av bærekraft og samfunnsansvar.
  • Nesten 7 av 10 diskuterer, ofte eller iblant, bærekraft, miljøspørsmål og samfunnsansvar med venner og bekjente.
  • 71 prosent syns det er viktig å vite hvor og hvordan sparepengene investeres, men bare sju prosent har latt bærekraft påvirke valg leverandør av finansielle tjenester.
  • Det er enighet om at investeringer i bærekraftige selskaper er mer lønnsomme over tid (44 prosent), men folk er usikre på om man kan kontrollere at pengene investeres på en bærekraftig måte.
  • Over halvparten ønsker at banken de bruker skal tilby bærekraftige produkter (52 prosent). Over halvparten syns også det er viktig at pensjon- og sparepengene deres plasseres på en måte som bidrar til en bærekraftig utvikling (56 prosent).

– Penger kan endre verden

Grefstad håper andelen stiger betraktelig i fremtiden. Han forteller at hvis sparepengene dine er plassert riktig, kan de bidra til at selskaper finner løsningen på de globale klimautfordringene.

– Da kan vi snakke om gode penger, som både gir god avkastning og trekker verden i en bedre retning. Det er penger som jobber for oss alle, sier han.

Det trenger vi. For å nå klimamålene er vi avhengige av en massiv omlegging til fornybar energi. Ifølge FNs klimapanel må fornybare kilder stå for 70-85 prosent av elektrisitetsproduksjonen om 30 år, hvis vi skal holde oss innenfor 1,5 gradersmålet. Klimapanelet understreker at for å lykkes med omleggingen, må det investeres kraftig i ny teknologi.

– Faktisk mener sju av ti nordmenn at det er viktig å vite hvor og hvordan spare- og pensjonspengene investeres, men rundt 40 prosent synes det er vanskelig å få oversikt over dette, sier han.

Les også: Det som er bra for klimaet, er også bra for lommeboka di

Det tar konsernsjefen selvkritikk for.

– Vi i finansbransjen har en stor jobb å gjøre. Dette er rett og slett ikke bra nok, og vi har bare oss selv å skylde på. I Storebrand startet vi med bærekraftige investeringer for over 20 år siden, men vi har slett ikke nådd ut så langt som vi kunne ha håpet, sier han.

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.