– Vi må forhindre at Japan blir en klimasinke

Visste du at i solens rike er det fortsatt kull, olje og gass som gjelder? Lær mer om hvordan vi kan bruke pensjonspenger til å dreie en av verdens største økonomier over på en grønnere sti.

11. mars 2011 ble Japan rystet av en kjernefysisk nedsmelting i reaktoren ved atomkraftverket i Fukushima, etter et kraftig jordskjelv og påfølgende tsunami.

Like etter var diskusjonen om landets energifremtid i full gang. Før atomulykken stammet 30 prosent av Japans energi fra atomkraft. Skulle de nå satse på fornybar energi, eller fortsette med gass- og kullkraft for å sikre stabil energitilgang? Det ble sett mot Tyskland, som raskt etter Fukushima-ulykken vendte atomkraft ryggen til fordel for en fornybar fremtid.

Nå, seks år senere, er disse grønne tankene ifølge Wall Street Journal på vei til å bli koksgrå. Mens Tyskland langt på vei har lykkes, er Japan faktisk blitt mer avhengig av fossil energi enn de var før ulykken.

Sannheten er at landet er i ferd med å bli en klimasinke.
- Philip Ripmann, energianalytiker i Storebrand

japan_800x.jpg
EN AV VERDENS VIKTIGSTE ØKONOMIER SLITER MED MILJØSPØRSMÅLENE: Japan er omtrent på størrelse med Norge i areal, men har 127,3 millioner innbyggere (!). Dette krever mye energi, og forurensning av luft og ferskvann er blant Japans største miljøproblemer. Illustrasjonsfoto

I ferd med å bli en «klimasinke»

– Mange tenker nok på Japan som et veldig «rent» land, og etter 2011 hadde mange et håp om en sterk vridning mot fornybart. Men sannheten er at landet er i ferd med å bli en klimasinke, sier Philip Ripman, energianalytiker i Storebrand.

Han forteller at kullindustrien fortsatt har et sterkt fotfeste i Japan:

– Nå er landets 50 kjernekraftverk nede, og vi har sett en rask tilpassing til energi fra gass og kull. Fra 2011 til i dag har Japans energiforsyning fra gass og kull faktisk økt fra 54 prosent til 75 prosent, sier Ripman.

Les også: Hva er fossilfrie investeringer? 

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

Bruker pensjonspengene dine til å påvirke

Vinteren 2017 Storebrand invitert til Japan av Oxford-universitetet og Bloomberg for å møte investorer, selskaper og politisk ledelse.

Her skal de dele av sine erfaringer med å bidra til et grønt energiskifte ved hjelp av investeringsmakt. Deltakelsen skjer bare et par uker etter at Storebrand ble kåret til verdens nest mest bærekraftige selskap, og er et eksempel på hvordan selskapet bruker makten i penger til å påvirke verden i en mer bærekraftig retning. 

– Japanske myndigheter og selskaper anerkjenner klimaendringer, men ser «clean coal» som en stor del av løsningen. Dette bidrar i all hovedsak til å redusere lokal forurensning, men har liten global effekt på klimaendringene. Japanske investorer har planlagte store kullinvesteringer, samtidig som landets industri satser stort på løsninger innenfor «clean coal», sier Ripman.

Les også: Exit-strategien: Veien til null kull

Storebrand startet utsalg fra kull-aksjer allerede i 2013, og har ikke tro på mer utbygging av denne sektoren.
- Philip Ripman, energianalytiker i Storebrand

Philip_Ripmann_7616_800px.jpg
PÅ JOBB FOR EN MER BÆREKRAFTIG VERDEN: Storebrand er på plass i Japan for å diskutere hvordan landet kan få en grønnere energifremtid. Senior analytiker Philip Ripman leder delegasjonen. Foto: Storebrand

Han leder Storebrands delegasjon til Japan, og med seg i kofferten har han ikke bare erfaringer – men også reell makt.

– Storebrand startet utsalg fra kull-aksjer allerede i 2013, og har ikke tro på mer utbygging av denne sektoren. Nå er vi på plass i Japan for å forhindre at penger blir brukt på denne måten. Forhåpentlig kan en slik utelukkelse fra investorhold bidra til å få utviklingen på rett kjøl.

Les mer på storebrand.no om hvordan vi jobber med bærekraftige investeringer

i

Fakta

  • I månedsskiftet januar/februar 2017 er en delegasjon fra Storebrand på plass i Japan for å delta, og påvirke, under konferansen «Stranded assets forum».
  • Som forvalter av 570 milliarder kroner for 1,2 millioner nordmenn, er Storebrand Norges nest største kapitalforvalter etter oljefondet.
  • I 2017 ble Storebrand kåret til verdens mest bærekraftige finans- og pensjonsselskap under World Economic Forum i Davos.
  • Storebrand er én av svært få kapitalforvaltere i Norden med en egen avdeling med bærekraftanalytikere.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.