Biltransportens elektriske fremtid

Det er ikke et spørsmål om transportbransjen skal elektrifiseres på sikt, men når.

Det tok 20 år før det rullet én million «moderne» elektriske biler på verdens veier, sent i 2015. Steget opp til to millioner elektriske biler tok bare 18 måneder – og allerede i starten av 2018 er vi godt over tre millioner. 

– Utviklingen har tatt pusten fra oss – men det hindrer oss ikke fra å få opp farten, sa generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening nylig under Nordic EV Summit 2018.

Her var nøkkelspillere fra hele den internasjonale elektriske bilbransjen samlet for å diskutere hvor langt vi har kommet innen elektrisk transport – og ikke minst hvor vi er på vei.

– Dersom vi vil nå målet om at det bare skal selges elektriske biler i Norge fra 2025, må vi ikke bare se på hvilken rolle norske forbrukere spiller – vi trenger også hjelp fra politikerne, sa Bu.

Les også: 6 myter om elbil

Tungtransporten må med

Tilstede på konferansen var også klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), som heldigvis var med på notene.

Vi må aldri glemme målet, som er å senke utslippene våre i tråd med både Paris-avtalen og egne målsetninger.
- Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister

– Vi må aldri glemme målet, som er å senke utslippene våre i tråd med både Paris-avtalen og egne målsetninger. Innen 2025 er målet at alle nybilsalg skal være utslippsfrie. Som med alle hårete mål kan det bli vanskelig – men det er mulig, sa Elvestuen.

Ola_Elvestuen_foto_Stortinget-800px-tiny
ALLE MÅ MED: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er klar i sin tale om at alle må med på den elektriske revolusjonen. Nå må også tungtransporten med, sier Elvestuen. Foto: Stortinget

Dette grunnlaget er ifølge ministeren blitt lagt med et sterkt system med insentivordningen for den elektriske privatbilismen – som nå også er utvidet med ytterligere fire år.

Les også: Dette er fordelene med elbil i Norge

– Nå handler det om å øke innsatsen også på andre områder, som innen tyngre transport – der den politiske styringen er enda viktigere. Jeg er ikke i tvil om at vi kan redusere utslippene våre, men det store spørsmålet er om vi kan gjøre det kjapt nok. Heldigvis skjer det allerede mye, sa Elvestuen.

Blant annet viste ministeren til at vi nå har over 50 bilferger i Norge som går på strøm, og flere som allerede er i bestilling, samt at Avinor har begynt å se på muligheten for at også fly kan gå på strøm.

– Avinor har som ambisjon at det norske kortbanenettet skal elektrifiseres innen 2030 – og at all innenlands flytrafikk skal være elektrisk innen 2040. Det er helt vilt! Samtidig har det vært en eventyrlig utvikling i ferjeindustrien, sier Torfinn Belbo, som er ansvarlig for tungtransport i miljøorganisasjonen Zero.

Avinor har som ambisjon at det norske kortbanenettet skal elektrifiseres innen 2030 – og at all innenlands flytrafikk skal være elektrisk innen 2040. Det er helt vilt!
- Torfinn Belbo, ansvarlig for tungtransport i Zero

Store mål innen tungtransport

Også innen veibasert tungtransport skjer det mye, ifølge Belbo. Og det er nødvendig, ettersom slik trafikk er ventet å øke 33 prosent frem mot 2030 – samtidig som de nasjonale utslippene skal ned med 40 prosent:

– Utslippsmålene er ganske tydelige i den nasjonale transportplanen, som regjeringen har understreket at de legger til grunn: Innen 2030 skal bydistribusjon være tilnærmet utslippsfri, både fra lette og tunge biler. Samtidig skal halvparten av nye lastebiler være utslippsfri, sier Belbo.

Les også: Dette må du vite når du skal kjøpe brukt elbil

Dette er noe den norske transportbransjen tar på alvor. 13 samarbeidende organisasjoner har gått sammen om et veikart frem mot null utslipp i 2050, med minst 45 til 60 prosent reduksjon innen 2030. Et mål som bare kan nås om myndighetene og næringslivet spiller på lag, påpekes det samtidig.

tesla_semi-800px-tiny
ELEKTRISK SEMI: Posten har bestilt Tesla Semi, som skal brukes til å kjøre mellom terminalene. De første elektriske semitrailerene fra Tesla skal leveres i 2019. Foto: Tesla

Enkelte aktører er allerede godt i gang, og kraftig subsidiering av elektriske nyttekjøretøy er lansert. Posten og Bring var for eksempel den første transportøren som tok i bruk store elektriske varebiler, som brukes for å frakte varer til bedrifter i Oslo Sentrum.

Vi tror på en elektrisk framtid – og alt annet som kommer i mellomtiden er bare en mellomting.
- John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge.

Nylig bestilte også Posten en Tesla Semi, som skal benyttes mellom terminaler i Posten Norges linjetrafikk når den leveres en gang etter produksjonsstarten i 2019.

– Vi tror på en elektrisk framtid – og alt annet som kommer i mellomtiden er bare en mellomting, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Storebrand utfordrer, og investerer i, fremtidens vinnere

Stadig flere av de over 700 milliarder kronene Storebrand forvalter for 1,1 millioner nordmenn plasseres i selskaper som satser bærekraftig. Blant disse finner vi Tesla og Siemens.

Sistnevnte har i et par år testet ut sin eHighway, et system der elektriske lastebiler får strøm direkte fra ledninger langs motorveien.

– Det er spennende å se hvor mange selskaper som har forskjellige tilnærminger til elektrisk transport. Selv om veiene dit kanskje er forskjellige, er alle enige om samme mål: At alt skal bli elektrisk, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for Storebrand Kapitalforvaltning. 

Jan Erik Saugestad foran hovedkontoret på Lysaker. Glassvegger, mørk dress.
SAMME MÅL: Selv om tilnærmingen er ulik, er alle enige om at alt skal bli elektrisk, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand. Foto: Storebrand

I tråd med den bærekraftige investeringsstrategien til Storebrand er det mange spennende muligheter innenfor transportbransjen, sier han:

– Vi investerer jo i Tesla av en grunn. Da vi gikk inn i aksjen, var det et litt risky startup-selskap – noe det fortsatt blir sett på av mange. Men dæven så mye fart de har fått på tingene sine, bokstavelig talt, først med personbiler og nå med lastebiler.

– Denne «spillover-effekten» fra el-biler til større transportsystemer kommer nok også til å gå fortere enn det mange legger til grunn, påpeker Saugestad.

Konserndirektøren peker på at det nå er stadig større aktører som begynner å rokke ved grunnsteinene innen fossildrevet transport.

– På enkelte områder har vi kommet overraskende langt på kort tid, mens det på andre – som elektrisk flytransport – kan virke som en fjern drøm, sier han og fortsetter:

– Men nettopp det at det er Avinor selv som går ut med disse planene, sier mye. Utviklingen skjer nå så fort, og stadig flere skjønner at det ikke nytter å underslå slike elektriske fremtidsdrømmer selv om disse kanskje ikke er gjennomførbare i morgen eller til neste år.

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

Utfordrende over lange avstander

Den mest effektive elektriske energibæreren er batterielektrisk – det du putter inn, får du tilbake under kjøringen. Men det er imidlertid ikke bare å bytte ut diesel med batterier når vi snakker om tungtransport over lange strekk.

– Så fort du skal over lengre avstander, er ikke energitettheten god nok med dagens batteriteknologi. Du må rett og slett frakte veldig mange kilo batterier for å komme frem, påpeker Belbo.

Torfinn-Belbo-800px-tiny
MÅ FINNE ALTERNATIVER: Torfinn Belbo, ansvarlig for tungtransport i miljøorganisasjonen Zero, mener at det er nødvendig at det skjer mye innen veibasert tungtransport, ettersom trafikken er ventet å øke 33 prosent frem mot 2030 – samtidig som de nasjonale utslippene skal reduseres. Foto: Zero

I tilfellet med semitraileren fra Tesla kan det imidlertid godt tenkes at ikke alle kortene er lagt på bordet, tror han:

– Det er ikke sikkert at det er dagens batteriteknologi som ligger bak Teslas lastebil. Jeg tipper de har noen ess i ermet, og at det noe de ikke forteller oss, sier Belbo, og legger til:

– Uansett hva de har på lur, er det vel så viktig at de går foran som en spydspiss og påvirker markedet ved å være først. For hele røkla skal jo med – det er helt klart.

Og da er det snakk om mer enn bare lastebiler:

– Nå ser vi stadig flere selskaper som lager og bestiller alle typer kjøretøyer og maskiner som går på elektrisitet. For eksempel har norske Pon Equipment nylig lansert en 25 tonns gravemaskin i samarbeid med Caterpillar, sier Belbo og fortetter:

– Her har de brukt den kompetansen de har fått fra norsk maritim bransje og elektrifiseringen der, til noe som kan bli et internasjonalt gjennombrudd for utslippsfrie anleggsmaskiner. Det viser også at alt i prinsippet kan elektrifiseres.

Les også: Bærekraft på bøljan blå

cat_323F-Z-line-800px-tiny
25 TONN PÅ STRØM: Norske Pon Equipment lanserte nylig en 25 tonns gravemaskin i samarbeid med Caterpillar Inc., produsent av anleggsmaskiner. Foto: Caterpillar Inc

Alternativer til batterier

Ikke all elektrisk kjøring behøver å være drevet av batterier, minner Belbo om.

– Et kjøretøy som går på hydrogen er også en elektrisk bil, selv om den har en brenselscelle. På dette området ser vi også en rivende utvikling.

For eksempel kommer Nikola Motor Company med deres første hydrogenlastebil senere i år  – denne er allerede bestilt av Tine til tank- og mellomtransport over lengre strekk.

– Den har dobbelt så lang rekkevidde som det Tesla oppgir, opp mot 1 200-1 800 kilometer – det er voldsomt. Noe av utfordringen er bare at brenselcelleteknologien ikke har kommet like langt som batteri med tanke på teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Batteriteknologien har kunnet nyte godt av konkurransesituasjonen i forbrukermarkedet i en årrekke, sier Belbo.

Skal vi klare å nå utslippsmålene, må vi sette alle kluter til. Det kan ta lang tid før alle kjøretøy, fartøy og maskiner er elektriske.
- Torfinn Belbo, ansvarlig for tungtransport i Zero

– På langdistanseskip ser man at det kreves en annen energibærer, og der kommer jo hydrogen inn som en veldig god løsning. Blant annet jobber norske Viking Cruises med planer om det som kan bli verdens første hydrogendrevne cruiseskip, sier Belbo.

Det er med andre ord ikke et spørsmål om transportbransjen skal elektrifiseres på sikt, men når.

– Skal vi klare å nå utslippsmålene, må vi sette alle kluter til. Det kan ta lang tid før alle kjøretøy, fartøy og maskiner er elektriske. Derfor må det satses på biodrivstoff som bioetanol, biodiesel og biogass parallelt med elektrifisering. Biodrivstoff er miljøvennlige og bærekraftige løsninger hvis de baseres på de riktige råstoffene. Dette kan erstatte fossilt drivstoff i dag, og er helt avgjørende i lang tid framover for å kunne kutte nok i klimagassutslippene fra transportsektoren, sier Belbo.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.