Færre mister livet på norske veier

Tall fra Finans Norge viser et rekordlavt antall skadde og døde på norske veier – her ser du hvorfor.

Hvert år meldes det inn rundt 300 000 små og store ulykker hvor personbiler er involvert til norske forsikringsselskaper. Selv om tallet kan virke høyt, har det vært jevnt fallende siden 2013, hvor det ble registrert hele 366 000 ulykker.

Selv om det er gledelig å se at antall ulykker har sunket betraktelig, er det likevel enda mer gledelig å se at antall drepte i trafikken er så kraftig redusert, sier kommunikasjonssjef i Storebrand, Anthon Andreassen.

Kombinasjonen av bedre veier, sikrere biler, holdningsarbeid og bedre sikring av myke trafikanter, gir store og positive utslag på skadestatistikken.
- Petter Berg, fagsjef for motor i Storebrand Forsikring

Flinkere bilister

De siste åtte årene har antall omkomne i trafikkulykker med personbil falt hvert år. Mens det i 2009 var 137 personer som mistet livet, er nedgangen på hele 62 prosent til rekordlave 52 drepte i 2016. 

petterberg_motor_800x.jpg
PETTER BERG: Fagsjef for motor i Storebrand Forsikring. Foto: Storebrand

Hva personskader angår har antallet sunket fra om lag 5000 i 2009, til i underkant av 3000 i 2016.

 –  Kombinasjonen av bedre veier, sikrere biler, holdningsarbeid og bedre sikring av myke trafikanter, gir store og positive utslag på skadestatistikken, forteller Petter Berg, fagsjef for motor i Storebrand Forsikring.

Det er en rekke faktorer som er med på å forklare den positive utviklingen. En oppsummering av status for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet trekker spesielt frem fem viktige punkter:

  • Vi har blitt flinkere til å bruke bilbelte 
  • Vi har blitt flinkere til å sette barn bakovervendt i bilstol
  • Vi har blitt flinkere å overholde fartsgrenser
  • Det har blitt laget flere kilometer med møtefrie riksveger
  • Det har blitt laget flere kilometer med gang- og sykkelveier
offset_329446_w800px.jpg
BEDRE VEIER: Selv om Trollstigen er en vakker vei, er den både dramatisk og krevende å kjøre. Bedre veier, og flere kilometer med møtefrie riksveger, er en av grunnene til å færre mister livet i trafikken. Foto: Illustrasjonsfoto

Følg fartsgrensene

Beregninger gjort av Transport økonomisk institutt (TØI) viser at dersom andelen som overholder fartsgrensen øker fra 54 prosent (registrert tilstand i 2012) til 72 prosent (mål for 2018), kan dette gi 56 færre drepte og hardt skadde i et enkeltår.

Fart er ikke den eneste årsaken til at antall ulykker er redusert. Samtidig som vi kjører roligere, har også bilene blitt sikrere ved at passasjerene slipper lettere fra ved en ulykke, samt at det nå finnes en rekke teknologiske hjelpemidler som hjelper sjåførene å unngå ulykker.

Les også: Slik sparer du penger og miljø på smartere bilhold og kjørestil

Mange ulykker skjer fordi sjåførene er uoppmerksomme. I dag er det vanlig at nyere biler har utstyr som ryggekamera og ryggesensorer, som kan være med å hindre eksempelvis påkjørsler av myke trafikanter ved rygging.

– Norge har fortsatt en gammel bilpark, med en gjennomsnittsalder på over 10 år. Både fra et bærekraftperspektiv og med tanke på sikkerhet er det veldig synd. Vi vet at nye biler både er sikrere og mindre belastende på miljøet, sier Petter Berg, fagsjef for motor i Storebrand Forsikring.

Bedre biler

I tillegg har utstyr som tidligere var forbeholdt enkelte premiumbiler nå blitt langt mer vanlig på de fleste nye biler. Det er spesielt de teknologiske støttesystemene som er med på å forhindre ulykker. En nyere bilpark er ofte synonymt med en sikrere bilpark, i tillegg er nye bil langt mer miljøvennlige en eldre modeller.

Eksempler på slike støttesystemer kan være:     

  • Automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems
  • Varsling for myke trafikanter med automatisk nødbrems
  • Feltskiftevarsler/kjørefeltholder 
  • Automatisk fartstilpasning

Les også: Slik bruker du mobilen lovlig i sommertrafikken