Det koster ikke mer å spare bærekraftig

Økologisk mat blir stadig mer populært. Det skal være bra for både miljøet og for helsa , men ikke nødvendigvis for lommeboka di. Det er ikke tilfellet med bærekraftig sparing. Det koster ikke noe mer, og vi forventer at avkastningen blir høyere.

I 2016 handlet nordmenn økologisk mat for 2,5 milliarder kroner – en økning på 24 prosent fra året før, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det til tross av at økologisk mat gjerne er dyrere enn vanlig mat, men det ser altså ikke ut til å påvirke kundene altfor mye.

Harald Bjugstad-Holm er bærekraftekspert i Storebrand. Han forteller at folk flest er veldig opptatt av hva de putter inn i munnen sin. Derfor er det ofte i matvaredisken at engasjementet rundt bærekraft oppstår.

– Hvordan er maten laget? Hvem har laget den? Hvordan har den kommet seg til butikkhyllen? Det er kanskje ikke så rart at hva du putter i deg selv og familien din er viktig for deg. Men økologisk mat koster ofte litt mer, og da har det satt seg i den norske folkesjela at all bærekraft koster mer, forteller Bjugstad-Holm.

Det har satt seg i den norske folkesjela at bærekraft koster mer.
- Harald Bjugstad-Holm, bærekraftsekspert i Storebrand

Ikke dyrere

Vår oppfatning at mange tror det er dyrere å spare bærekraftig, og derfor er skeptiske til å gjøre det. Det er nemlig feil.

– Selv om økologiske tomater er dyrere enn vanlige tomater, betyr ikke det at det skal koste deg mer å plassere pengene dine hos noen som tenker på miljøet når de velger hvor de skal investere, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Les også: Green is Good

I over 20 år har Storebrand jobbet med bærekraftige investeringer. Å spare i fond som investerer i selskaper som er bærekraftige koster ikke mer enn å spare i fond som ikke tar bærekraftshensyn, samtidig som avkastningen er lik eller bedre enn andre fond.

Selv om økologiske tomater er dyrere enn vanlige tomater, betyr det ikke at det skal koste deg mer å plassere pengene dine hos noen som tenker på miljøet når de investerer!
- Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand

– Når alternativene finnes og gir lik eller bedre avkastning, er det ingen grunn til ikke å spare bærekraftig, sier Saugestad.

Vårt eldste globale indeksfond, Storebrand Global Indeks I, har utelukket verstingselskaper siden 2005. Fondet har i hele denne perioden fulgt verdensindeksen med ørsmå avvik. Dette viser at utelukkelser ikke gir dårligere avkastning.

– I tillegg investerer Storebrand mer i de mest bærekraftige selskapene – dette er selskaper som vi tror vil være fremtidens vinnere på børsen. Vi forventer at måten vi jobber med bærekraft på vil gi meravkastning til våre kunder, sier Saugestad.

Bjugstad-Holm sier også at folk stadig blir mer opptatt av bærekraft, og muligheten de har til å påvirke gjennom smarte investeringer.

– Vi ser at folk flest blir mer og mer opptatt av makten de har gjennom sparepengene sine. Tradisjonelt har man hatt fokus på de tre B'ene; Bil, Bolig og Biff. Men minst like viktig er den fjerde B'en – pengene man sparer på Børsen, altså gjennom vanlig pensjonssparing.

Les også: Ditt største CO2-utslipp er ikke det du tror

Harald_Martens_Holm_Pensjonen din gar pa skinner 2.jpg
MULIGHETEN TIL Å PÅVIRKE: Bærekraftsekspert i Storebrand, Harald Bjugstad-Holm, sier at folk er mer opptatt av bærekraft og den muligheten de har til å påvirke gjennom å investere pengene sine smart. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no 

Videre påpeker Holm at selv om folk flest er opptatt av miljøet og ønsker å gjøre smarte, bærekraftige investeringer med pengene sine, er de først og fremst opptatt av få gevinst på investeringene sine. Det hjelper lite om investeringene er bærekraftige, om de ikke gir noen avkastning. Heldigvis er ikke det tilfellet.

– Det er gode penger i bærekraft, både for lommeboka og for miljøet, sier Bjugstad-Holm

Minimer langsiktig risiko

Helt siden 1995 har Storebrand jobbet med bærekraftige investeringer. I første omgang handlet det om å utelukke selskaper som ikke imøtekommer de kravene som stilles. Dette har med tiden utviklet seg. 

Det er en myte at det motsetninger mellom bærekraft og avkastning.
- Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand

I dag innebærer bærekraftige investeringer først og fremst å investere mer i selskaper som utnytter ressurser best, tar de globale utfordringene på alvor, og som utnytter muligheter og tilpasser virksomheten til en bærekraftig utvikling. Disse selskapene er fremtidens finansielle vinnere. 

– Alle selskaper vi investerer i analyseres grundig, både finansielt og med hensyn til  hvor bærekraftige de er. Det krever ressurser. Vi har et team med bærekraftsanalytikere som er eksperter på miljø, menneskerettigheter, folkerett, kontroversielle våpen med mer. Likevel er ikke våre fond dyrere enn fondene til konkurrentene våre. Vi mener at gjort på rett måte, gir det å integrere bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen kundene en bedre avkastning i forhold til risiko, forteller Saugestad. 

– Det er en myte at det motsetninger mellom bærekraft og avkastning, stadfester investeringsdirektøren.

Les også: På topp blant verdens mest bærekraftige selskaper

Politisk korrekthet

Bærekraft blir et stadig mer populært tema, og mange har begynt å snakke om bærekraftige investeringer. Saugestad forteller at de ofte får spørsmål om Storebrand kun gjør dette fordi det er politisk korrekt.

– Storebrand har som nevnt gjort dette i over 20 år. Det er ikke noe vi har funnet på nå fordi det høres fint ut. Vi er overbevist om at de selskapene som utnytter muligheter og tilpasser virksomheten til en bærekraftig agenda og utvikling, er de som kommer til å være de mest lønnsomme på sikt. De selskapene som ikke tilpasser seg, kan ha en langsiktig risiko som er undervurdert, konstaterer Saugestad.

saugestad-saksbilde5-800px-tiny.jpg
IKKE DYRERE, OG MINST LIKE GOD AVKASTNING: Jan Erik Saugestad understreker at bærekraftige fond ikke er dyrere enn vanlige fond. – Vi forventer også at fremtidig risikojustert avkastning vil være bedre enn fond som ikke tar hensyn til bærekraft, sier kapitalforvaltningsdirektøren. Foto: Erik Lindvall, Guringo Studios

Storebrand har som nevnt gjort dette i over 20 år. Det er ikke noe vi har funnet på nå fordi det høres fint ut.
- Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand

Les også: Slik investerer du overskuddet smart

God avkastning

Selv om bærekraftige investeringer i hovedsak handler om langsiktig gevinst, viser resultater at avkastningen også er god på kort sikt. 

– Historisk har alle våre bærekraftsfond gitt god avkastning siden oppstart. Selv om det er umulig å garantere noe om fremtiden, så mener vi at bærekraft vil gi meravkastning over tid. Vi jobber for å gi mer igjen, både for lommeboka og for fremtiden, sier Martens Holm. 

Videre forteller bærekraftseksperten at Storebrands mest bærekraftige fond, Trippel Smart og har hatt en solid vekst siden det ble startet opp i 2012.

– Vårt spisseste bærekraftsfond, Trippel Smart, har vokst 128 prosent siden oppstart i 2012, og har 10 prosent meravkastning over perioden. Dette er et aktivt fond, med litt høyere risiko, understreker Martens Holm.

Avslutningsvis understreker han også at vårt fossilfrie indeksfond, som hadde oppstart i 2016, har vokst 21 prosent på et knapt år, og hatt en meravkastning på 0,8 prosent. Det er med andre ord ingen tvil om at bærekraftige investeringer også er bra for pengene dine. 

Vårt spisseste bærekraftsfond, Trippel Smart, har vokst 128 prosent siden oppstart i 2012, og har 10 prosent meravkastning over perioden.
- Harald-Bjugstad Holm, bærekraftsekspert i Storebrand

i

Hva er bærekraftig sparing?

Hva betyr det egentlig å spare bærekraftig, eller å være bærekraftig? For at man skal vurdere å spare bærekraftig, er det vesentlig å ha en forståelse av hva utrykket betyr.

  • Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, miljømessige sider ved samfunnet. Tanken er man skal være mer smart og effektiv med bruken av ressurser, slik at vi dekker nåværende behov, samtidig som man ivaretar fremtidige behov for kommende generasjoner.
  • Bærekraftig pensjonssparing handler om at en større andel av dine penger investeres i selskaper som er smarte med egne og verdens ressurser. Det betyr for eksempel at de slipper ut mindre CO₂, og bruker mindre vann enn andre selskaper.
  • Halvparten av pengene på verdens børser er pensjonspenger. Hvor du sparer har noe å si. Vi mener at det er gode penger i bærekraft – både for deg og for verden.

Les også: Derfor bør du investere bærekraftig