Bærekraft på bøljan blå

Marinteknologene i DD Waters vil benytte kommersiell skipsfart for å gi millioner av mennesker rent drikkevann.

Rent drikkevann er langt fra noen selvfølge i store deler av verden.

Ifølge FN mangler 1,1 milliarder mennesker tilgang på rent drikkevann, med de enorme konsekvensene det medfører for helse, utdanning og samfunnsutvikling.

Dødelige sykdommer som kolera og diaré rammer spesielt barn, og kvinners mulighet til skolegang og arbeid lider i samfunn der veien til vannet ofte er lang og ressurskrevende.

Dette fikk Dig Vijay Singh og Daniele Borri til å klekke ut en allerede prisvinnende idé: Å bruke eksisterende shippingvirksomhet til å rense og levere vann der det sårt trengs. 

DD Waters er nominert til bærekraftsprisen «Årets håndtrykk». Hvem mener du bør vinne 500 000 kroner?

Vant «fra-problem-til-profitt»-pris

Indiske Singh og italienske Borri er begge doktorgradsstudenter ved NTNU i Trondheim, og de har følgelig hatt anledning til å tenke mer og dypere på denne problemstillingen enn de fleste av oss.

 

DD_Waters_01_Foto_Glen_Musk-2000px-tiny
1,8 MILLIARDER MENNESKER DRIKKER FORURENSET VANN: På bærekraftig vis jobber DD Waters for å tilby rent drikkevann til de som trenger det mest. Foto: Glen Musk

 

 

– Som marinteknologer har vi hele tiden vært motivert til å utforske nye ideer som kan gjøre shippingindustrien mer bærekraftig. Under en brainstorming kom vi opp med ideen om å bruke skip til å produsere og levere drikkevann til de som mangler det, forklarer Dig Vijay Singh.

Under en brainstorming kom vi opp med ideen om å bruke skip til å produsere og levere drikkevann til de som mangler det.
- Dig Vijay Singh, DD Waters-gründer

Duoen skjønte temmelig kjapt at de var inne på noe.

– Etter å ha utforsket ideen mer omfattende, presenterte vi den på konferansen Nor-Shipping i juni 2017, og vant Problem to Profit-prisen. Den positive tilbakemeldingen fra den maritime industrien motiverte oss til å jobbe for å realisere konseptet. Dermed opprettet vi DD Waters, for å kunne utvikle prosjektet effektivt.

Med bærekraft inn i skipstrafikken

Selskapets bidrag til å løse det globale vannproblemet tar utgangspunkt i eksisterende shippingruter.

Vannet skal avsaltes ombord på skipet ved hjelp av energi som ellers ville gått til spille, og deretter pakkes og fraktes via sjøveien. 

– Målet vårt er å levere rent drikkevann til mennesker som mangler tilgang ved å benytte oss av kommersielle skip på en bærekraftig måte. Drikkevannet fra skipene vil bli losset av på havna og distribuert av frivillige, organisasjoner og lokale myndigheter.

DD_Waters_02_Foto_Glen_Musk-800px-tiny
ALLTID PÅ JAKT ETTER NYE IDEER: De to marineteknologene, Singh og Borri, i DD Waters har alltid vært på jakt et nye ideer som kan gjøre shippingindustrien mer bærekraftig. Foto: Glen Musk

Et sentralt aspekt ved jobben vil dermed også bestå av koble sammen de ulike aktørene i prosessen.

– Rollen til DD Waters er ikke bare å utvikle og tilby det tekniske systemet som skal installeres på skipene. Vi bygger også – og vil være ansvarlige for å koordinere – nettverket av shippingselskap og landbaserte enheter som trengs for å oppnå effektiv produksjon og levering.

Skryt fra EU

Dig Vijay Singh legger ikke skjul på at DD Waters fortsatt befinner seg i startfasen – i det minste sammenlignet med hvor de ønsker å være om et år.

– Potensialet tatt i betraktning er vi i en tidlig fase av prosjektet. Etter å ha gjennomført konseptstudier og teknisk utvikling av løsningen er vi klare for vårt første oppdrag tidlig i 2018.

Det er veldig fint å se at prosjektet vårt blir godt mottatt i kretser som jobber med bærekraft.
- Dig Vijay Singh, DD Waters-gründer

DD_Waters_05_Foto_Glen_Musk-800px-tiny
VANT PRIS: Singh og Borri presenterte ideen sin på konferansen Nor-Shipping i juni, og vant prisen «Problem to Profit.» Nå håper de at de kan stikke av med «Årets håndtrykk»-prisen også. Foto: Glen Musk

Priser, nominasjoner og positive tilbakemeldinger er imidlertid inspirerende å ta med seg i arbeidet videre.

– Det er veldig fint å se at prosjektet vårt blir godt mottatt i kretser som jobber med bærekraft, sier Dig, og trekker fram Nor-Shipping-prisen og Årets håndtrykk-nominasjonen som to høydepunkter hittil i selskapets relativt korte historie. 

– Det var i tillegg veldig motiverende å presentere prosjektet på årets Starmus IV-festival og få positive kommentarer fra Carlos Moedas, EUs kommisjonær for forskning og innovasjon.

En unik mulighet

Hvis DD Waters vinner Årets håndtrykk-prisen, som Storebrand deler ut i samarbeid med Aftenposten på klimakonferansen Kloden vår den 8. november, er planene klare.

– Å vinne denne prisen vil gjøre oss i stand til å fremstille systemet vårt, installere det om bord på et skip og starte leveransen til de første målene. Årets håndtrykk er dessuten en strålende plattform for å promotere bærekraftige initiativer. For oss gir det en unik mulighet til å presentere det vi gjør for et større publikum. 

Årets håndtrykk er dessuten en strålende plattform for å promotere bærekraftige initiativer. For oss gir det en unik mulighet til å presentere det vi gjør for et større publikum.
- Dig Vijay Singh og Daniele Borri, DD Waters-gründere