Slik kan det å bli ufør ramme deg som leder

Å være leder er ingen garanti mot å bli ufør. Og blir du først rammet, kan du tape langt mer penger enn folk flest.

– Blir du ufør som leder og du ikke har forsikret deg, risikerer du kraftige tap. De økonomiske konsekvensene blir dramatiske, sier Magnus Gard, leder for finansiell rådgivning i Storebrand Pluss.

«Men dette angår ikke meg» – eller?

Om du nå sitter som leder og tenker at «men det å bli ufør er ikke noe som angår meg» er du ikke alene. Men det er likevel en tanke du bør snu før det er for sent.

Er du en leder på 35 år, er det 40 prosent sjanse for at du blir langtidssykemeldt i løpet av karrieren din.
- Magnus Gard, leder for finansiell rådgivning i Storebrand Pluss

– Det som er spesielt med ledere, er at de er veldig dedikerte til jobben sin, og har lite tid til å sette seg inn temaer som pensjon og forsikring. Men det er svært viktig å være forberedt på «worst case scenario» – ikke bare når det kommer til bedriften, men også sin egen fremtid, sier Gard.

– For her er tallene klare: Er du for eksempel en leder på 35 år, så er det 40 prosent sjanse for at du blir langtidssykemeldt i løpet av arbeidskarrieren din. Du kan med andre ord ikke ta for gitt at dette ikke vil skje med deg.  

Taper mer penger

Og blir du først rammet, vil altså inntektstapet være mer enn betydelig.

– Den uføretrygden man får gjennom NAV gjelder bare opp til et visst lønnsnivå. Beregningsgrunnlaget for det du får kan aldri være større enn 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (555 456 kroner). Tjener du over dette – noe jo helst ledere gjør – og du ikke er forsikret, får du ikke igjen en krone utover dette, sier rådgiveren.

Han mener det er et spørsmål alle ledere er nødt til å stille seg:

– Hvis du som leder blir alvorlig syk eller skadet, blir ufør og ikke lenger kan jobbe: Kan du da leve med de økonomiske konsekvensene av å miste 50 prosent av inntekten din? Vil du kunne betjene lånene dine, og forsørge familien på samme nivå som i dag? Svaret er gjerne nei, og da må man ta grep mens man ennå kan.

Les også: Slik får du pengene dine til å vokse

Slik kan hverdagen din som ufør se ut

La oss ta Anders (36) som et tenkt eksempel. Anders jobber som HR-leder, en stilling han har hatt i et par år. Han tjener en million i året. De pengene bruker han blant annet på sine to barn, samt å betjene lån på hus, bil og hytte på fjellet.

En dag kommer han plutselig ut for en skiulykke, og skader ryggen alvorlig.

Hva blir situasjonen for Anders nå?

– Ved en langtidssykemelding så går han rett ned til rundt halve inntekten sin, det vil si 550 000 kroner.

– og hvis han så blir sykemeldt i over et år?

– Da blir det virkelig dramatisk. Sett at han ikke har en kollektiv uføreforsikring på jobben, så rykker han rett ned til 66 prosent av 6G. Det tilsvarer 366 000 kroner i året å leve for, før skatt.

– Men hva om han ikke kommer tilbake til arbeidslivet igjen?

– Da vil han tape 635 000 kroner hvert året resten av arbeidskarrieren. Fremtidig arbeidsinntekt vil altså reduseres med to tredjedeler. Man kan bare tenke seg hvilke radikale endringer i livsførsel det vil medføre for ham og familien.

Anders_36ar_Pluss.png
DRAMATISK INNTEKTSTAP FOR HØYTLØNTE: I dette tilfellet vil årlig inntekt reduseres til 365000 kroner før skatt! Infografikk: Storebrand

Flere unge blir uføre

Eksempelet med Anders er ikke et unikum. I dag er nesten 10 prosent av Norges befolkning mellom 18 og 67 år helt eller delvis ufør, viser nye tall fra NAV. Det er en økning på 1,7 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2015.

Kvinner og unge er også mest utsatt, og det er særlig andelen unge uføre som øker. 17 902 personer i alderen 25 til 34 år mottar nå uføretrygd. Det er en økning på 74 prosent på ti år.

– Trenden er dessverre negativ. Samtidig er årsakene bak økningen i antallet unge uføre sammensatte, og behovet for å ha en god forsikring i ryggen er derfor økende, sier Gard.

Slik sikrer du deg

For å ikke havne i en lignende situasjon som Anders,  handler det altså om å sikre fremtiden sin mens mulighetene er gode.

– Først og fremst er det lurt å ha en kollektiv uføreforsikring i bedriften man jobber i. Sammen med uføretrygden fra NAV kan denne ordningen dekke opp til 71 prosent av 12G (789 000 kroner), sier Gard.

– Som leder er man jo beslutningstaker, og man bør slikt sett påvirke bedriften til å prioritere dette – både for seg selv og de ansatte. I tillegg velger også de fleste ledere å ha en privat uføreforsikring på toppen.

Les også: Jeg har stor tillitt til rådgiveren min

En uføreforsikring sørger først og fremst for at du lider et langt mindre inntektstap som ufør.

– Det dekker en del av gapet mellom det du får fra NAV og eventuell kollektiv uføreforsikring, og det du tjente før du ble ufør. Det er rett og slett en sikring av inntekten din.

Magnus_Gard.jpg
LEDERE ER UTSATT: Magnus Gard, leder for Storebrand Pluss forklarer hvordan du kan opprettholde din økonomiske levestandard hvis du blir ufør. FOTO: Storebrand

Mange lurer på når man egentlig skal begynne å tenke på dette. Her er svaret klart:

–  Det er kanskje et paradoks for mange, men man bør skaffe seg uføreforsikring mens man ennå er ung, frisk og rask. Jo eldre man blir, jo mer sykdomshistorikk vil du trolig ha, og det innvirker også på uføreforsikringen. Er man fortsatt ung, så er prisen på forsikringen også lavere, sier Gard.

–Ledere har en travel hverdag. Hva om de ikke har tid til å sette seg inn i hvilken uføreforsikring som passer dem best?

–  Det trenger de heller ikke å ha. Som kunde i Storebrand Pluss kan man alltid ta kontakt med oss og få råd og veiledning fra en rådgiver – så håndterer vi alt. I løpet av en time kan vi blant annet finne ut hvilken uføreforsikring som passer deg best – ut i fra hva du tjener.  

i

DETTE ER STOREBRAND PLUSS

  • Pensjonsrådgivning: Du får en personlig rådgiver som på en enkel måte gir deg oversikt over pensjonen din. Sammen setter vi opp en skreddersydd pensjonsplan som sikrer at du når dine pensjonsmål.
  • Tett oppfølging: Endringer i livssituasjonen kan påvirke din økonomiske situasjon. Dersom det skjer endringer er vi der for deg. Du kan når som helst ta kontakt med din rådgiver.
  • Nyttig informasjon: Vi forstår at pensjonsreglene kan virke komplekse – og vi holder deg derfor oppdatert på viktige tema som kan påvirke deg og bedriften din.