Ta et smart (pensjons)valg innen 31. mars

Etablerer du en bedriftsbetalt pensjonsavtale innen 31. mars får du fradrag i 2017-regnskapet!

Selvstendig næringsdrivende? La firmaet ditt spare til pensjon for deg

Som selvstendig kan du etablere en bedriftsbetalt pensjonsordning. Ordningen gjelder også for enkeltmannsforetak, selvstendig eiere av aksjeselskaper og frilansere, samt for deg som driver en inntektsbringende virksomhet ved siden av din «vanlige» jobb.

– Du kjøper en helt vanlig innskuddspensjon, slik 1,3 millioner arbeidstakere i privat sektor har. Grovt sett behøver du kun bestemme deg for en ting, og det er hvor mye du vil spare. Maksimalt kan du spare seks prosent av inntekten mellom 1 G til 12 G.

Å spare til pensjon gjennom bedriften, regnes som den mest lønnsomme spareformen man kan benytte seg av.
– Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Se oversikten over hva du som selvstendig næringsdrivende bør prioritere

Fradraget kommer på 2017-regnskapet – men det haster!

Etablerer du denne bedriftsordningen nå, og setter inn første sparebeløpet før 31. mars, vil fradraget komme med på ditt 2017 regnskap. Men da må du handle raskt!

Knut Dyre Haug 72677-800-tiny
SMART PENSJONSSPARING: Benytt deg av skattegevinsten og start pensjonssparing gjennom firmaet ditt. Gjør du det innen 31. mars kan sparingen trekkes fra på fjorårets regnskap, forteller Knut Dyre Haug i Storebrand. Foto: Storebrand

Tjen nok!

Før du vurderer å etablere en pensjonsordning gjennom firmaet ditt, må du først se på personinntekten din, nå og litt over tid. Næringsdrivende må sørge for å ta ut «nok» lønn. I denne sammenheng betyr dette lønn opp til 7,1G (658 000 kroner). Opp til dette nivået sparer du nemlig opp pensjonsrettigheter i folketrygden, tilsvarende 18,1 prosent av lønnen hvert år. Dette er den aller mest lønnsomme pensjonssparingen, og den foregår over skatteseddelen.

Det er først når du over tid har inntekt over dette nivået at du bør etablere en egen pensjonsordning.

Betyr det at de som tjener mindre enn dette ikke bør spare til pensjon?

– Absolutt ikke, men det er ikke sikkert du bør etablere denne sparingen gjennom firmaet ditt, understreker pensjonsøkonomen . Vanlig privat sparing kan da være like lønnsomt, sier pensjonsøkonomen.

Kontakt oss gjerne for skreddersydde råd tilpasset din situasjon

Er dette lønnsomt?

Å spare til pensjon gjennom bedriften, regnes som den mest lønnsomme spareformen man kan benytte seg av. Hver krone av sparingen er din, helt brutto. Det er ingen skatt underveis, og når du skal leve av disse pengene er skattetrykket ofte mye lavere enn da du hadde arbeidsinntekt.

– Effekten av fradraget avhenger selvsagt av hvor stor næringsinntekten din er, men for de med ganske høy personinntekt kan vi lett si at effekten blir over 40 prosent!, sier Haug.