Skreddersydd sparing – helt enkelt

Her er spareløsningen som automatisk gir deg det beste fra to verdener: God avkastning når du tåler risikoen, og trygghet når du trenger det.

Reiser og eksotiske opplevelser. Kvalitetstid med familie og venner. Tid til å engasjere seg i samfunnsnyttige formål. Det er ikke vanskelig å drømme seg bort til en pensjonstilværelse med anledning til å gjøre akkurat det man har lyst til – så lenge man har råd.

Til syvende og sist handler sparing til pensjon om én ting: Å kunne opprettholde den levestandarden vi ønsker når vi slutter å jobbe.

Les også: Din enkle «To do»-liste for en bedre pensjon

For å få høyest mulig avkastning på pengene du sparer, og mest mulig utbetalt, må pengene plasseres der de vokser mest. Og dette gjør spareprofilen «Anbefalt pensjon» automatisk for deg.

– «Anbefalt pensjon» tilpasser sparingen til alderen din. Som ung sparer du mest i aksjer, og når du nærmer deg pensjonsalder sparer du mest i rentepapirer – dette skjer automatisk, forklarer Lars-Erik Eriksen, som er leder for bedriftsmarkedet i Storebrand.

Du starter med 80 prosent i aksjer, og 20 prosent i eiendom og rentepapirer. I takt med at du blir eldre, blir pengene gradvis flyttet over fra aksjer til rentepapirer – som ligner på banksparing. På den måten sikres den oppsparte pensjonen din når du nærmer deg pensjonsalder.

Graf_Anbefalt_pensjon_300CMYK
NY MODELL: Grafikken viser hvordan aksjeandelen automatisk tilpasses til din alder når du sparer i «Anbefalt pensjon». Infografikk: Storebrand

Grunnen til at det fordeler seg på den måten, er at aksjesparing er trygt over tid. Når du er ung, og det er lenge til pensjonsalder, er det ingen grunn til la seg å stresse av at markedene svinger. Det å eie aksjer gjør dessuten at du tar del i verdiskapningen som skjer i samfunnet.

– All historikk viser at aksjemarkedet gir deg best avkastning over tid, konstaterer Eriksen.

– Når du blir eldre derimot, og snart skal bruke pengene, er det lurt å redusere andelen aksjer for at fall i markedet ikke skal spise opp en stor andel av pensjonen din.

Kundene er glade for en tydelig anbefaling

Eriksen var selv den som hadde ideen til spareløsningen «Anbefalt pensjon», og har vært med og utviklet den siden starten i 2012. Bakgrunnen var at Storebrand så at unge hadde altfor lite aksjer i sparingen sin.

– Vi trodde at flere unge skulle velge en mer offensiv spareportefølje. Mange synes det er vanskelig å ta aktive valg når det kommer til sparing, og de er redde for å ta en risiko, forteller Eriksen.

De jeg snakker med er veldig glade for å få en tydelig anbefaling. Mange synes det er vanskelig å ta aktive valg selv når det kommer til sparing.
– Lars-Erik Eriksen, leder for bedriftsmarkedet i Storebrand

– Når du sparer store deler av pengene i aksjer, vil de vokse i takt med markedet. Da slipper du å risikere at inflasjon gjør at pengene dine blir mindre verdt – for du ønsker jo å beholde kjøpekraften din når pengene skal tas ut.

Les også: Dette er tingene bedriftsledere lurer på

– Hva om markedet snur, og aksjene synker i verdi?

– Det er riktig at aksjemarkedet svinger, men selv om det er perioder med nedgang, øker børsen historisk sett i verdi over tid. Sparer du i banken står de trygt der, men verdien på pengene følger ikke inflasjonen i samfunnet.

– Når vi investerer, plasserer vi pengene i fond med ulik aksjeandel. Ved å kombinere ulike fond tilpasser vi sparingen til alderen din, nettopp for å redusere risikoen for deg som kunde, forklarer Eriksen.

Lars-Erik Eriksen19_800p
MANNEN BAK: Lars-Erik Eriksen var den som hadde ideen til spareløsningen «Anbefalt pensjon», og har vært med og utviklet den siden starten i 2012. Foto: Kristian S. Moen

Da Storebrand innførte «Anbefalt pensjon» i 2012, var de først i bransjen med en spareløsning som gjør automatiske investeringsvalg for sparepengene dine. Eriksen har inntrykk av at kundene setter pris på å bli guidet i riktig retning.

– De jeg snakker med er veldig glade for å få en tydelig anbefaling. Vi opplever også at de forstår logikken bak løsningen, og at de klarer kunststykket å sitte stille i båten når markedet svinger.

I dag har 350 000 av Storebrands kunder «Anbefalt pensjon». Eriksen forteller at det har resultert i at de yngre kundene eier betydelig mer aksjer enn hva de gjorde tidligere.

Les også:– Storebrand ga oss mulighet til å gjøre de ansatte mer engasjert i pensjon

i

Dette er Anbefalt pensjon:

  • Spareprofil som automatisk tilpasser sparingen til alderen din.
  • Som ung sparer du 80 prosent i aksjer, og 20 prosent i verdipapirer. Når du nærmer deg pensjonsalder blir pengene gradvis flyttet over fra aksjer til verdipapirer for å sikre din oppsparte pensjon.
  • Grunnen til at det fordeler seg sånn, er at aksjesparing er trygt over tid. Når du er ung, og det er lenge til pensjonsalder, er det ingen grunn til å stresse av at markedene svinger.
  • I høst lanserer Storebrand en ny versjon av «Anbefalt pensjon». Da begynner nedtrappingen i aksjer fra fylte 55 år, istedenfor fra 43 år, som har vært praksis tidligere.
  • Ønsker du å spare med «Anbefalt Pensjon» kan du enkelt endre spareløsning selv inne på din profil hos Storebrand.

Les mer om spareprofilen her

Ny og forbedret «Anbefalt pensjon»

Etter at Storebrand lanserte spareløsningen, har flere andre banker fulgt etter med egne varianter av alderstilpasset sparing. I høst lanserer Storebrand en ny og forbedret versjon av «Anbefalt pensjon».

– Oppgraderingen går ut på at vi trapper ned aksjesparingen senere. I den gamle løsningen startet vi å flytte over pengene fra aksjer til rentepapirer når kundene fylte 43. Nå venter vi til de er 55 år, sier Eriksen.

Les også: Tre grunner til at Egen pensjonskonto er godt nytt

Med den nye versjonen av «Anbefalt pensjon» kan gjennomsnittskunden forvente seg 10 prosent mer i utbetaling.
– Lars-Erik Eriksen, leder for bedriftsmarkedet i Storebrand

Artboard_1@2x_300cmyk_2
FØR OG NÅ: Grafikken viser hvordan den nye versjonen av «Anbefalt pensjon» lar deg beholde en høyere aksjeandel lenger enn den gamle versjonen.

Fra du er 55-70 år går aksjeandelen gradvis ned fra 80 til 20 prosent.

Ifølge Eriksen gir dette deg en høyere forventet avkastning – ikke minst fordi hoveddelen av avkastningen skapes sent i yrkeslivet når du har mest sparepenger.

– Sammenligner man den nye versjonen av «Anbefalt pensjon» med den forrige, kan gjennomsnittskunden forvente seg 10 prosent mer i utbetaling.

I dag både jobber og lever vi lenger, og når du er 55 år gammel er det fortsatt mange år til du skal gå av med pensjon. Derfor er dette en spareløsning som passer for de aller fleste, mener Eriksen.

«Anbefalt pensjon» er en spareløsning både for bedriftsmarkedet, og for deg som sparer privat. Ønsker du å spare med «Anbefalt pensjon», kan du enkelt endre til denne løsningen selv inne på dine sider hos Storebrand.