Selvstendig næringsdrivende? Nå blir sparing til pensjon enda gunstigere

Fra 2019 utvides rammen for skattegunstig pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. – Nå kan du spare med fordeler som monner, enten du sparer privat eller gjennom bedriften, sier Lars-Erik Eriksen i Storebrand.

Sparing til pensjon er viktig for alle, men for selvstendig næringsdrivende er det spesielt viktig.

– Vanlige lønnsmottakere får automatisk pensjon fra sin arbeidsgiver. Men som selvstendig næringsdrivende er du selv ansvarlig for å opprette din egen pensjonsordning om du vil ha til mer enn smør på maten som pensjonist, sier Lars-Erik Eriksen, leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand.

I praksis har selvstendig næringsdrivende to alternativer for pensjonssparing: Enten kan du opprette en pensjonsordning gjennom bedriften, eller så kan du spare privat.

Dette er virkelig gode nyheter, og viser at myndighetene tar folks behov for pensjonssparing på alvor.
- Lars-Erik Eriksen, leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand

En gladnyhet er at ordningen for sparing gjennom bedriften har blitt enda gunstigere i 2019. Nå kan du spare inntil syv prosent prosent av av inntekt mellom én og tolv ganger folketrygdens grunnbeløp (G) - det vil si for lønn mellom 96.883 kroner og rundt 1,2 millioner kroner. Innbetalinger til avtalen gir fradrag i brutto næringsinntekt, og kan gi store skattefordeler.

Les også: Kommentar: Ditt selskap - din pensjon - ditt ansvar

Så sent som i 2017 var grensen for sparing fire prosent. I 2018 hevet myndighetene grensen til seks prosent. Og nå øker altså regjeringen sparegrensen med nok et prosentpoeng.

– Dette er virkelig gode nyheter, og viser at myndighetene tar folks behov for pensjonssparing på alvor. Nå kan du som selvstendig næringsdrivende spare til pensjon med skattefordeler som monner, uavhengig av om du sparer gjennom bedriften eller privat, sier Eriksen.

Slik får du bedre pensjon

Så når bør du opprette en pensjonsordning gjennom bedriften og når bør du spare privat til pensjon?

– Enkelt forklart så er det gunstigst for høytlønte å opprette en pensjonsordning gjennom bedriften. Har du et stabilt lønnsnivå over 7,1 G (ca. 690 000 kroner) så er dette det beste alternativet. Har du lønn mellom 6 og 7,1 G (ca. 580 000 og 690 000 kroner) så er bildet mer nyansert, sier Eriksen.

Årsaken er at du får en del ting «gratis» fra staten opp til et visst lønnsnivå. For lønn inntil 7,1 G sparer staten 18,1 prosent av din lønn til pensjon i folketrygden. For lønn inntil 6 G har du en dekning som sikrer deg 66 prosent av lønn dersom du blir ufør.

– Når du starter pensjonssparing gjennom bedriften, så reduseres brutto næringsinntekt med sparebeløpet. For inntekter under disse nivåene «spiser» du av dine rettigheter folketrygden, sier Eriksen.

Som selvstendig næringsdrivende kan du spare til pensjon med skattefordeler som monner, uavhengig av om du sparer gjennom bedriften eller privat.
- Lars-Erik Eriksen, leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand

Har du et lønnsnivå som ligger under 6 G (ca. 580 000 kroner), så er du trolig best tjent med å spare privat til pensjon. Også her fins det en skattegunstig ordning på markedet:

– Det fins mange former for privat pensjonssparing, men hvis du har mulighet til å binde pengene til pensjonsalder, så er den nye ordningen for individuell pensjonssparing (IPS) et veldig godt alternativ, sier Eriksen.

Les også: Så lønnsomt er IPS

Slik får du fradrag

Sparing gjennom bedriften: Ta kontakt med oss for å opprette en pensjonsordning gjennom bedriften. Dersom du har drevet selskapet hele året, kan en slik ordning opprettes med tilbakevirkende kraft. Etablerer du en pensjonsordning og setter inn det første sparebeløpet før 31. mars, vil fradraget komme med på regnskapet for fjoråret.

Privat pensjonssparing: Hvis du sparer privat til pensjon gjennom IPS, får du fradrag i alminnelig inntekt for sparingen din. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2019) på neste års selvangivelse. Når pengene betales ut, skattlegges de som alminnelig inntekt. Gå til storebrand.no for å komme i gang med sparingen.