Selvstendig næringsdrivende? Nå blir sparing til pensjon enda gunstigere

Fra og med i år er grensen for hva du kan spare til pensjon gjennom bedriften din økt med 50 prosent. Dette er en god nyhet, og 1. november kom enda en: IPS – Individuell pensjonssparing. Denne kan alle benytte seg av, men det er ekstra viktig for dere som driver selvstendig.

En av de aller beste spareordninger du som selvstendig næringsdrivende kan etablere, er pensjonsordning gjennom jobben. Denne muligheten er nå blitt enda bedre. Du kan spare inntil seks prosent av lønnsgrunnlaget ditt, mot fire prosent tidligere.

– Dette er så bra, at til og med en pensjonsøkonom gir applaus, sier Knut Dyre Haug i Storebrand.

Selvstendig næringsdrivende har ikke en arbeidsgiver i ryggen som sparer til pensjon for dem.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Det er likevel en liten hake ved ordningen. Vi anbefaler den kun til næringsdrivende (enkeltmannsforetak, selvstendig eiere av aksjeselskaper og frilansere) som har et noenlunde stabilt lønnsnivå over 7,1G (665 000 kroner). Årsaken er at opp til dette nivået sparer staten til din pensjon. Bringer fradraget for egen sparing lønnen din under 665 000 kroner, blir det ikke god butikk.

Vårt råd til de med et lønnsnivå under 7,1 G, har til nå har vært å spare selv, for eksempel i fond.

Knut Dyre Haug 72441_800px.jpg
PENSJONSLØFT FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE: Høyere sparesatser kombinert med IPS stimulerer til økt pensjonssparing, sier vår pensjonsøkonom Knut Dyre Haug. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no

Slik får du bedre pensjon

– Nå åpner det seg en helt ny mulighet som har fått navnet IPS. Kort fortalt, er dette en spareordning spesielt laget for pensjonssparing, fortsetter Knut Dyre Haug.  

Du velger selv hvilke fond du ønsker å spare i og av pengene som settes inn får du en skattefordel på 24 prosent. Pengene er bundet til pensjonsalder, men i sparetiden er sparepengene fritatt for skatt. Sparer du 40 000 kroner i året, som er maksgrensen, vil du få en skattefordel på hele 9 600 kroner. Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, må du skatte 24 prosent av uttaket, altså det samme som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017). 

– Sparing til pensjon er viktig for oss alle, men for gruppen selvstendig næringsdrivende er det spesielt viktig, da de ikke har noen arbeidsgiver i ryggen som er lovmessig pålagt å gjøre det for deg, sier Knut Dyre Haug.

Mer om IPS

Særlig er dette aktualisert gjennom den store reformen av alderspensjonen fra folketrygden i 2011. Denne vil gi de fleste mindre pensjon enn det nivået vi ser i dag, med mindre man tilpasser seg reformen gjennom å jobbe lenger – eller spare. Det er i denne erkjennelsen at Stortinget endelig har fått på plass denne pensjonsspareordningen. Nå er det opp til deg å ta den i bruk

Les også: Nå kan du spare mer til pensjon! 

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017, og du kan starte å spare fra 1. november. Du kan spare så mye du vil, og inntil 40 000 kroner i året.
  • Innskuddet gir fradrag i alminnelig inntekt (med 24 prosent i 2017), slik at du kan få inntil 9 600 kroner igjen på skatten året etter.
  • Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Hver utbetaling etter fylte 62 år skattlegges som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017). Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er heller ingen skatt på avkastningen underveis.