– Jeg har stor tillit til rådgiveren min

Som daglig leder står ikke nødvendigvis pensjon øverst på prioriteringslisten. Se hvem som tok grep, og skaffet seg egen rådgiver.

Ledere står overfor mange komplekse valg innenfor teknologi, økonomi og juss. De har ofte få rådgivere, og må fatte vanskelige avgjørelser i en verden i rask endring. Da er det smart å ha en pensjonsleverandør som tilbyr en personlig rådgiver som på en enkel måte gir deg oversikt over pensjonen din. Slik ledere nå får med Storebrand Pluss.

En av dem som har dratt nytte av denne tette oppfølgingen er Sukhvinder Singh Jhotti (48). Han er daglig leder i øyeklinikken Stortingsklinikken.

– Jeg ble kjent med Storebrand Pluss via vår tilknytning til Akademikerne og deres fremforhandlede avtaler med Storebrand. Dagens turbulente situasjon i finansmarkedet har gjort det vanskelig å plassere overskuddslikviditet. Pengene blir spist opp av negativ realrente og kortsiktig plassering i aksjemarkedet oppleves utrygt, sier Singh Jhotti og fortsetter:

– Storebrand Pluss har et bredt spekter av produkter innen pensjon, forsikring og kapitalplasseringer. Dette er en svært relevant produktmiks for bedriftsmarkedet.

Rådgiver tar mer hensyn til våre behov, enn det å alene «pushe» Storebrands produkter.
- Sukhvinder Singh Jhotti, daglig leder i øyeklinikken Stortingsklinikken

– Hvordan har du opplevd rådgivningen? 

Sukhvinder Singh Jhotti.png
FORNØYD: Sukhvinder Singh Jhotti (48) er daglig leder i øyeklinikken Stortingsklinikken og fornøyd Storebrand Pluss-kunde. Foto: VGPS

– Siden Storebrand Pluss har tilgang til de samme ressursene og produktene som forvalter Storebrands egne midler, ga det meg en større grad av tillit til rådgivingen. Min faste rådgiver brukte god tid på å bli kjent med bedriften, og fant produkter som var spesielt godt tilpasset vårt ønske om risiko og tidshorisont. Vi flyttet derfor våre midler fra DnB til Storebrand Pluss.

Videre trekker Singh Jhotti frem at han syns rådgivningen er proaktiv og at han får en oppfølging tilpasset hans behov – gjennom periodisk rapportering og møter etter behov.

– Som leder har jeg opplevd å få ett kontaktpunkt for Storebrands spekter av tjenester. Jeg har stor tillit til rådgiveren ut fra de råd jeg har fått. Hans vurderinger tar mer hensyn til våre behov, enn det å alene «pushe» Storebrands produkter.

Les også: Skal hjelpe ledere til en enklere hverdag

– Fradrag for sparing via bedriften

Ifølge markedsansvarlig i Storebrand Pluss, Jakob Vårdal, bør bedriftsledere også vurdere om de skal justere bedriftens pensjonssparing, i tillegg til egen sparing.

– Ikke alle har fått med seg hvor mye man faktisk kan spare til pensjon via bedriften, og at dette er sparing bedriften får fradrag for. Skattemessig er dette gunstig.

For ledere er det også andre, mer spesielle tema, Storebrand gir råd om. For eksempel får man ikke pensjonsopptjening i Folketrygden på lønn over 7,1 G (ca. 690 000 kroner).

– Mange ledere ønsker, eller har, avtaler om førtidspensjon, og trenger derfor å spare opp midler til denne perioden. Vi er også inne i en periode der en del bedrifter endrer pensjonsordning fra ytelse til innskudd, og dermed oppstår det gjerne behov for råd rundt for eksempel kompensasjoner. Tilleggspensjon utover vanlig pensjon er også et tema vi gir råd til ledere om, forteller Vårdal og legger til:

– For ledere som er bedriftseiere, er det viktig å ta standpunkt til forholdet mellom lønn og utbytte. Mange har gjerne tenkt på hvordan de skal tilpasse seg best mulig med tanke på skatt, men hvordan dette spiller inn på pensjonen sin, har de færreste tenkt på. Vi hjelper med å finne riktige løsninger tilpasset kundens behov.

Jakob_Vardal.jpg
EN REKKE MULIGHETER: Jakob Vårdal, markedsansvarlig for Storebrand Pluss, er opptatt av mulighetsrommet norske bedriftsledere har når det kommer til pensjon. Foto: Storebrand

i

Dette er Storebrand Pluss

  • Pensjonsrådgivning: Du får en personlig rådgiver som på en enkel måte gir deg oversikt over pensjonen din. Sammen setter vi opp en skreddersydd pensjonsplan som sikrer at du når dine pensjonsmål.
  • Tett oppfølging: Endringer i livssituasjonen kan påvirke din økonomiske situasjon. Dersom det skjer endringer er vi der for deg. Du kan når som helst ta kontakt med din rådgiver.
  • Nyttig informasjon: Vi forstår at pensjonsreglene kan virke komplekse – og vi holder deg derfor oppdatert på viktige tema som kan påvirke deg og bedriften din.