Hvilke forsikringer bør bedriften ha?

Dette lurer ledere oftest på om personalforsikringer.

Er du leder i et selskap, er det en hel masse ting du skal ha kontroll på.

Som om det ikke var nok å skulle styre skuta til daglig, skal du blant mye annet også sikre at både bedriften og de ansatte er godt rustet hvis et uhell skulle inntreffe.

Forsikringer er en viktig del av virksomheten, men det er ikke nødvendigvis helt enkelt å vite hvilke du er pliktet til å ha – og hvilke forsikringer akkurat din bedrift bør ha i tillegg.

Vi tilpasser anbefalingene til hver enkelt bedrift.
- Amy Hirst, bedriftsrådgiver i Storebrand

– Det er veldig mange som ringer inn og spør oss om dette, sier Amy Hirst, som er bedriftsrådgiver i Storebrand.

– De fleste er opptatt av å ha forsikringene i orden, men de færreste har hatt tid til å sette seg inn i tematikken. Og da er det veldig bra at de ringer oss!

 

Amy Hirst
EKSPERT: Amy Hirst får daglig spørsmål om forsikringer fra bedrifter som ringer til Storebrand. Selv om det finnes noen forsikringer som alle arbeidsgivere plikter å ha, er det likevel disse de aller fleste har spørsmål om. Foto: Kristian Skalland Moen

Tilpasses til din bedrift

Ettersom personalforsikringer – som er et fellesbegrep på de forsikringene som dekker ansatte – har flere gråsoner enn privatforsikringer, anbefaler Storebrands rådgivere at du som er leder ringer inn for å diskutere dette, fremfor å ta det over mail.

– Vi tilpasser anbefalingene til hver enkelt bedrift, og da er det fint for oss og få tatt en prat med lederen. Da kan vi avdekke bedriftens behov, informere om hvilke muligheter som finnes, og forsikre oss om at kunden tar bevisste valg, forklarer Hirst.

Før du ser over dine egne forsikringsavtaler og tar en telefon til en bedriftsrådgiver, kan du dure gjennom denne teksten – og få avklart noen av de mest grunnleggende tingene med det samme.

Dette er forsikringsspørsmålene vi oftest får fra bedriftsledere:

1. Hvilke forsikringer er jeg som leder pliktig til å ha for mine ansatte?

Alle norske arbeidsgivere plikter å ha en yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte.

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som dekker tap, utgifter eller eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade påført i arbeidssammenheng.

I tillegg til yrkesskadeforsikring, kan det også være andre forsikringer du er pliktet til å ha i akkurat din bransje.

2. Hvilke forsikringer bør vi ha i tillegg?

Vi anbefaler de aller fleste bedrifter å ha følgende forsikringer i tillegg:

 • Uførepensjon: En forsikring som sikrer den ansatte en god inntekt hvis vedkommende blir ufør.
 • Helseforsikring: En forsikring som hjelper deg og dine ansatte raskt tilbake i arbeid om noe skulle skje. Den dekker et vidt spenn; fra legetimer over video og fysioterapi, til hjerte- og kreftbehandling.
 • Gruppeliv: En forsikring som gir dine ansattes etterlatte en engangserstatning ved død, uavhengig av årsaken til dødsfallet. Den fungerer som en slags livsforsikring for de ansatte, og det er som regel mye mer gunstig for en bedrift å ha en gruppelivsforsikring enn det er for en privatperson å ha en livsforsikring.
 • Reiseforsikring: Med reiseforsikring er dine ansatte til en hver tid sikret hvis noe skulle skje – på alt fra dagsturer i Norge til lengre reiser i utlandet.
 • I tillegg kan det også være lurt å føye til en frivillig fritidsdekning på den pålagte yrkesskadeforsikringen. Da er de ansatte dekket 24 timer i døgnet, og dere slipper å risikere å havne i en såkalt gråsone dersom en ansatt for eksempel tar en privat avstikker på vei til et kundemøte og det skulle skje noe akkurat da.

Les også: Dette er tingene bedriftsledere lurer på om pensjon

3. Hva er innskuddsfritak?

Når du oppretter en innskuddspensjonsavtale, er det lovpålagt samtidig å opprette innskuddsfritak. Innskuddsfritak er en forsikring som sørger for at avtalt innskudd til alderspensjon fortsatt blir betalt selv om en arbeidstaker blir ufør.

Det er et sikkerhetsnett for bedriften, ettersom forsikringsselskapet da tar over innbetalingen til den uføres pensjonsavtale.

4. Bør jeg samle pensjon og yrkesskadeforsikring i samme selskap?

Ja. Det gjør avtalene mer oversiktlige og enklere å administrere. Yrkesskadeforsikringen har en tendens til å havne hos skadeforsikringsselskapene, men det er egentlig mer logisk å skille mellom personalgoder og andre bedriftsforsikringer.

Pensjon og yrkesskadeforsikring er oppgjør som går direkte til de ansatte, og bør derfor stå samlet. Dersom du i dag har yrkesskadeforsikring i et annet selskap enn du har pensjon, er det enkelt og kostnadsfritt å flytte den.

5. Hva er forskjellen på uførepensjon og uføreforsikring?

Uførepensjon er en månedlig utbetaling som erstatter lønn ved uførhet, og uføreforsikring er ofte en engangsutbetaling du får ved uførhet.

Uførepensjon utbetales etter 1 år, mens uføreforsikring først gjerne utbetales etter 2 år. Det stilles også mindre strenge krav til utbetaling av uførepensjon enn av uføreforsikring

Vi pleier i de aller fleste tilfeller å anbefale uførepensjon – spesielt til bedrifter som har et høyt lønnsnivå. Da er uførepensjonen et økonomisk sikkerhetsnett for lønnen, slik at du ikke faller helt ned på trygdenivå hvis du ikke er i stand til å jobbe lenger.

6. Hvorfor bør jeg tegne helseforsikring for mine ansatte?

En helseforsikring er både en ansattgode og en trygghet for bedriften. Den hjelper deg med å få de ansatte raskt tilbake i arbeid om noe skulle skje, og blir av de ansatte gjerne ansett som en veldig god personalgode.

Forsikringen gir deg og dine ansatte helsehjelp, enten det er snakk om en psykisk belastning, behov for en legetime over video, ryggplager, eller en mer alvorlig sykdom som kreft. Det å slippe å styre med køer i det offentlige er gull verdt når uhellet er ute.

Bedriften har mye å tjene på å ha friske ansatte som yter mer, og forebyggende tiltak i form av for eksempel fysikalsk behandling, er inkludert i flere av våre helseforsikringer.

En sykefraværsdag koster i snitt 2600 kr, og du sparer inn utgiftene til helseforsikringen allerede ved første sykefraværsdag.

Les også: Har bedriften råd til syke ansatte?

7. Hva slags helseforsikringer tilbyr Storebrand?

Vi tilbyr seks ulike helseforsikringer:

 1. Behandlingsavtale med egenandel: Denne koster 99 kroner i måneden per ansatt, og har en egenandel på 1000 kr hver gang du benytter deg av den. Her er alle basistjenestene inkludert, utenom fysikalsk behandling. Forsikringen dekker sykehusinnleggelse, spesialistbehandling, dagkirurgi, helpline, kreftbehandling, rehabilitering, krisepsykologi, medisiner ved sykehusopphold, second opinion ved alvorlig diagnose og mulighet for legetime over video.
 2. Behandlingsavtale uten egenandel: Inkluderer de samme tjenestene som overnevnte forsikring, men krever ikke egenandel når du benytter forsikringen. Denne koster 2490 kr i året per ansatt, dersom du har mer enn fem ansatte.
 3. Behandlingsavtale Basis: Inkluderer de samme tjenestene som overnevnte forsikring, i tillegg til psykologisk førstehjelp og fem fysikalske behandlinger per ansatt per år. Denne forsikringen koster 2790 kr i året per ansatt, dersom du har mer enn fem ansatte.
 4. Behandlingsavtale 12 fysikalske: Inkluderer de samme tjenestene som overnevnte forsikring, men med totalt 12 fysikalske behandlinger i året. Prisen for denne forsikringen er 3265 kr i året per ansatt, sett at du har mer enn fem ansatte.
 5. Behandlingsavtale Pluss: Inkluderer de samme tjenestene som overnevnte forsikring, men med totalt 24 fysikalske behandlinger i året. Dette er en av våre mest solgte helseforsikringer, og koster 3550 kr i året per ansatt, sett at du har mer enn fem ansatte.
 6. Behandlingsavtale Topp: Inkluderer det samme som overnevnte forsikring, i tillegg til behandling hos psykolog og 24 timers rådgivningstjeneste. Denne forsikringen koster 4150 kr i året per ansatt, dersom du har mer enn fem ansatte.

Du har også mulighet til å skreddersy ulike kombinasjoner ut fra hva som passer din bedrift best.

8. Hva er gruppelivsforsikring, og hvordan kan denne tilpasses min bedrift?

En gruppelivsforsikring gir dine ansatte en engangserstatning ved død eller uførhet, uansett årsak. På den måten hjelper forsikringen dine ansattes familier økonomisk i en tøff situasjon.

Du kan selv tilpasse utbetalingsbeløpet, og det kan enten baseres på lønn eller på grunnbeløpet i folketrygden. Forsikringen kan enten tegnes for alle ansatte, eller for en gruppe i bedriften.

Etter vår mening er dette en av de viktigste personalforsikringene du kan ha for dine ansatte.

9. Finnes det en forsikring som gir utbetaling ved kritisk sykdom?

Ja, og den heter nettopp Kritisk sykdom.

Denne forsikringen kan kobles på gruppeliv/personalforsikringen, og gir den ansatte en stor engangsutbetaling hvis vedkommende skulle bli rammet av kritisk sykdom. Utbetalingen kan brukes til hva som helst – for eksempel til at du eller dine nærmeste kan ta fri fra jobb, nedbetale gjeld eller benytte spesialistbehandling i utlandet.

Du kan lese mer om når denne forsikringen trer i kraft her

10. Dekker reiseforsikringen vi tegner gjennom bedriften også de ansattes familie?

Ja, vår Reiseforsikring super for ansatte gjør det.

Den gjelder alle reiser på inntil 60 dager – også fritidsreiser, og ektefelle/samboer og barn under 20 år som bor på samme folkeregistrerte adresse er inkludert i forsikringen.

Reiseforsikring super krever ingen egenandel, har en døgnåpen hjelpetelefon man kan ringe hvis det skjer noe, og omfatter både reisegods og reisesyke, ulykke og hjemtransport, reiseansvar, rettshjelp, og avbestilling og forsinkelser.

Det å tilby de ansatte en reiseforsikring med fritidsdekning anses gjerne som en veldig fin personalgode, og er dessuten ikke mye dyrere enn en reiseforsikring som kun gjelder i arbeidssammenheng.

11. Hvordan følger jeg opp de ansatte når det gjelder personalforsikringer?

De færreste ledere informerer de ansatte om hvilke forsikringer de har og ikke har via bedriften – rett og slett fordi de har tusen andre ting å tenke på.

Vi anbefaler alle ledere å informere de ansatte om de fordelene de har gjennom bedriftens forsikringer, og vi kan sende deg skriv som du kan bruke som et grunnlag for å presentere dette.

Våre bedriftsrådgivere er alltid tilgjengelige for spørsmål som gjelder forsikring og pensjon – og kan også avlaste deg ved å følge opp de ansatte for deg, dersom du ønsker det.

Ønsker du å snakke med oss om forsikringer til din bedrift?
Ring oss på 22 31 52 77, eller fyll ut dette skjemaet, så kontakter vi deg.