Dette lurer bedriftsledere på

Blir du usikker på hva du skal svare når de ansatte spør om bedriftens pensjonsavtale? En rekke ledere har allerede stilt de vesentlige spørsmålene – og her kan også du nyte godt av svarene.

Det kan være en krevende øvelse å skulle ha full kontroll på bedriftens pensjonsavtale – når man som bedriftsleder har to hundre og ørten andre ting å holde styr på i hverdagen.

Dermed er det fort gjort å bli svar skyldig når en ansatt plutselig kommer bort og lurer på hva 1G egentlig betyr, eller hvordan deres pensjonsavtale er sammenlignet med bransjen forøvrig.

– Det er ingen skam å ikke ha stålkontroll på disse tingene. Mange føler nok at de burde hatt det, men det er jo egentlig helt naturlig at en daglig leder ikke er en ekspert på pensjon, sier Amy Hirst, bedriftsrådgiver i Storebrand.

Hun er en av rådgiverne i Storebrand som daglig tar imot telefoner fra ledere som har spørsmål om bedriftens pensjonsordning og forsikringer.

– Det fine med at folk ringer inn er at vi får mulighet til å bli bedre kjent med bedriften, og på den måten kan gi bedre råd og skreddersy løsninger til hvert enkelt selskap, forklarer hun.

Selv om Hirst og kollegaene hennes står parate til å svare på alt du måtte lure på om pensjon, har vi gjort deg en tjeneste og samlet svarene på de mest stilte spørsmålene her – slik at du kan få et lynkurs uten at du en gang trenger å plukke opp røret.

Dette er spørsmålene Storebrands rådgivere oftest får fra bedriftskunder:

1. Hvor mye må vi spare til pensjon?

Du er pålagt å spare minst 2 prosent av lønn mellom 1- 12 G til obligatorisk tjenestepensjon (OTP), dersom du har minst to personer som hver jobber 75 prosent eller mer av full stilling. Samme regel gjelder også dersom:

  • Bedriften har minst én ansatt som ikke har eierinteresse i foretaket, og som har arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  • Bedriften har ansatte som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Når bedriften har plikt til å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 20 år og har en stillingsandel på 20 prosent eller mer meldes inn i ordningen fra første arbeidsdag.

Er du selvstendig næringsdrivende? Her finner du informasjon om hvilke pensjonsordning og forsikringer vi anbefaler deg. 

2. Hva er 1G?

Det er grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av folketrygdens pensjoner og andre ytelser, og justeres hvert år, ut fra forventet lønnsvekst i reguleringsåret. Grunnbeløpet i folketrygden pr. 1. mai 2018 er kr. 96 883.

Loven om å spare 2 prosent til OTP gjelder ikke fra den ansatte tjener sin første krone, men fra 1G.

3. Er vi pålagt å ha yrkesskadeforsikring?

Ja. Du er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte, uavhengig av stillingsprosent. Dette er en forsikring som dekker tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade påført i arbeidssammenheng.

4. Hvor mye sparer vi til pensjon i dag?

Har du din pensjon i Storebrand, kan du finne det du ut ved å logge deg inn på bedriftsportalen på Storebrand.no med BankID. Der får du en god oversikt over avtalen, og kan til enhver tid administrere pensjonsordningen. Ved å oppdatere ansettelser, utmeldinger, e-postadresser, lønn og stillingsprosenter, sikrer du at dine ansatte får riktig pensjon. Skulle du fremdeles ha spørsmål, kan du ringe en av Storebrands rådgivere på telefonnummer 915 08 880.

5. Hvor mye bør vi spare?

Det avhenger av situasjonen og økonomien til bedriften. Er dere en oppstartsbedrift som har mer enn nok med å klare å betale regninger, bør dere muligens prioritere andre kostnader. Da holder det kanskje at dere begynner med minimumskravet på 2 prosent.

Har dere økonomi til det, bør dere derimot spare mer. Dere kan spare opptil 7 prosent fra første krone av lønn opptil 12 G. I tillegg kan det spares inntil 18.1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G. Har man en lønn over 7,1 G er det lurt å spare maks, for å kompensere for at du ikke får dekning over dette i folketrygden – ettersom opptjening av folketrygd skjer på inntekt opp til 7,1 G.

Lurer du på hva andre i din bransje sparer? Her ser du hvilken pensjonsordning som er mest vanlig i din bransje.

6. Kan jeg samle tidligere pensjonssparing i én avtale?

Både ja og nei: Dersom en tidligere arbeidsgiver har hatt ytelsesbasert pensjonsordning, har du fått utsendt en fripolise for opptjente pensjonsrettigheter på dette tidspunktet. Fripolisene kan du ikke flytte eller slå sammen med andre produkter.

Dersom en tidligere arbeidsgiver har hatt innskuddsbasert pensjonsordning, får du utsendt et pensjonskapitalbevis (PKB). Disse både kan og bør du samle på ett sted – både for å redusere administrasjonskostnadene og for å få bedre oversikt. Ved å logge deg inn på Storebrand.no kan du enkelt samle pensjonskapitalbevisene dine hos oss.

Her kan du samle dine pensjonskapitalbevis.

amy2
HJELPER BEDRIFTSLEDERE: Amy Hirst er rådgiver i Storebrand, og hjelper daglig ledere i norske bedrifter med råd og svar på spørsmål om pensjon. Foto: Kristian Skalland Moen

7. Hva er innskuddsfritak? Og er det lovpålagt?

Innskuddsfritak er en lovpålagt forsikring som sørger for at avtalt innskudd til alderspensjon fortsatt blir betalt selv om en arbeidstaker blir ufør. Det er et sikkerhetsnett for bedriften, ettersom forsikringsselskapet da tar over innbetalingen til den uføres pensjonsavtale.

8. Må alle i bedriften spare det samme?

Ja, man må ha en lik spareplan for alle i bedriften. Men ettersom innskuddspensjon baserer seg på en prosent av lønnen, vil selve beløpet som spares til hver enkelt variere. Og for ansatte med lønn mellom 7,1 G og 12 G kan du legge til opp til 18,1 prosent.

9. Kan jeg som leder spare mer til meg selv enn til mine ansatte?

Ikke gjennom den kollektive tjenestepensjonen – med mindre du tjener over 7,1 G, og da kan legge til opp til 18,1 prosent. Men det finnes imidlertid andre muligheter for å spare mer til deg selv, og eventuelt også andre utvalgte ansatte. Bedriften kan da spare via ekstrapensjon eller IPS. Bedriften står da som betaler, men du eller den ansatte mottakeren må skatte av dette som lønn.

For å finne ut hvilke muligheter som finnes for deg som leder, anbefaler vi deg å bli medlem i Storebrand Pluss – et kundekonsept tilpasset ledere som ønsker personlig rådgivning og tett oppfølging.

10. Hva er den vanligste pensjonsordningen i vår bransje?

Mange lurer på hvilken pensjonsordning som er mest vanlig for deres bransje. Vi har derfor tatt utgangspunkt i våre 23.000 bedriftskunder og regnet oss frem til den gjennomsnittlige pensjonsordningen i 22 ulike bransjer. Her finner du bransjesnittet for din sektor.

Ettersom pensjon er et tema som stadig blir viktigere for ansatte som skal velge arbeidsgiver, kan det være lurt å sjekke bransjesnittet for å kunne tilby en konkurransedyktig avtale.

11. Hvordan kan jeg få synliggjort pensjonsordningen for mine ansatte?

Ansatte i bedrifter som har pensjon i Storebrand kan logge seg inn på sine personlige sider på Storebrand.no. Der kan de få en oversikt over avtalen, sjekke pensjonstallet sitt og endre spareprofil.

Ved å oppdatere kontaktinformasjonen til de ansatte i bedriftsportalen på Storebrand.no, kan Storebrands egne ansatt-rådgivere gjøre den jobben for deg. Da tar de seg av informasjon, oppfølging og rådgivning, slik at du slipper å bruke tid og krefter på det – og isteden kan fokusere på andre arbeidsoppgaver.

Det er ingen skam å ikke ha stålkontroll på disse tingene. Mange føler nok at de burde hatt det, men det er jo egentlig helt naturlig at en daglig leder ikke er en ekspert på pensjon.
– Amy Hirst, bedriftsrådgiver i Storebrand.

... Og et spørsmål flere bedriftsledere burde ha stilt:

 

Hvilke andre bedriftsforsikringer bør jeg ha?

Vi anbefaler:

  • Helseforsikring. Den hjelper deg og dine ansatte raskt tilbake i arbeid om noe skulle skje. Forsikringen dekker et vidt spenn; fra psykolog og fysioterapi til hjerte- og kreftbehandling. Den er både en ansattgode og en trygghet for bedriften.
  • Gruppeliv. Den gir dine ansatte en engangserstatning til etterlatte ved død, uavhengig av årsaken til dødsfallet. Den fungerer som en livsforsikring, bare for dine ansatte, og det er mye mer gunstig for en bedrift å tegne en gruppelivsforsikring enn for en privatperson å tegne en livsforsikring.
  • Uførepensjon. Forsikringen sikrer den ansatte en god inntekt hvis vedkommende blir ufør, og er en av de viktigeste forsikringene du kan ha for deg og dine ansatte.

Vil du lære deg mer om pensjonssparing? Her finner du det viktigste du trenger å vite

Har du flere spørsmål eller ønsker en helhetlig gjennomgang? Fyll ut kontaktskjemaet, så tar en av våre rådgivere kontakt med deg.